www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


LUONNONUSKONNOT

  1. Luonnonkansojen uskonnollisuus
  2. Shamanismi
  3. Uususkonnot

1. Luonnonkansojen uskonnollisuus

Luonnonuskonnot ovat maailman vanhin uskontomuoto. - Alkuperäiskansojen uskomusjärjestelmiä kutsutaan monella nimellä: luonnonkansojen uskonto, heimouskonto, varhaiskantaiset uskonnot, primitiiviuskonto tai alkuperäiskansojen uskonto.

Heidän uskonnollinen perinne on suullisessa muodossa, joten heillä ei ole pyhiä kirjoja. - Kannattajia eri puolilla maapalloa on edelleenkin n. 100 miljoonaa.

Luonnonuskonnot ovat elämää juhlistavia, omaan kokemukseen perustuvia uskontoja ja elämäntapoja. Suurimpana yhteisenä tekijänä eri luonnonuskonnoilla on kunnioitus luontoa ja sen kiertokulkua kohtaan. Luonnonuskonnoissa ihminen nähdään osana tätä loppumatonta kiertokulkua; ei erillisenä, ylempänä tai alempana. Luonnonuskonnoille on ominaista pyrkimys tasapainoon.

Luonnonuskonnoiksi voidaan luokitella esim. asatru, wicca, suomenusko, druidismi ja shamanismi sekä lukuisat kansanuskonnot eri puolilla maailmaa.

Terminologiaa

Panteistisessa jumalankäsityksessä jumaluutta ajatellaan olevan kaikkialla: esim. eläimissä, kivissä, puissa ja muissa luonnonpaikoissa. - Luonnonuskonnoissa palvotaan erilaisia henkiä ja pidetään niihin yhteyttä. Useissa luonnonuskonnoissa uskotaan, että kaikilla olennoilla on sielu. Samoin luonnonuskonnoissa pidetään yleensä yhteyttä kuolleiden henkiin. Tätä kutsutaan animismiksi.

Tabu on kielto, joka suojaa ihmisiä ja koko yhteisöä vaarallisilta, yliluonnollisilta pahoilta voimilta. - Niitä ovat erilaiset paikat tai eläimet ja kasvit.

Mana on voima, jota on erilaisissa esineissä tai eläimissä. - Mana voi olla myös erikoiskyky, jota voi olla vain poppamiehillä, shamaaneilla ja noidilla.

Magia, jossa jumalia taivutellaan toimimaan halutulla tavalla erilaisten riittien avulla (jos riitti on oikein suoritettu, asian pitäisi periaatteessa tapahtua)

Riitti on uskonnollinen tapa tai toimitus esim. elämän taitekohdassa tai vuodenaikojen vaihteluun liittyen.

Fetissi/amuletti/talismani on esine, joka sisältää manaa.

Toteemi on eläin, josta heimo uskoo polveutuvansa; kuvataan usein paalussa, mutta myös heimoilla, joilla ei ole paalua, on usein jokin pyhä toteemieläin, joka on tabu (ainakin osan vuotta)

Tietäjät, parantajat, poppamiehet ja shamaanit ovat yhteisölleen elintärkeitä asiantuntijoita. He toimivat yliluonnollisen maailman ja ihmisten välittäjinä. - Keski-Afrikassa luonnonuskonnoissa luullaan usein, että sairaudet johtuvat noituudesta ja silloin tarvitaan tietäjien apua.

Shamaani ja poppamies käyttävät valkoista eli hyvää magiaa, ja noidat käyttävät mustaa eli pahaa magiaa.

Taivaassa uskotaan olevan isä Jumala ja äiti Jumala, jonka uskotaan antavan sadon ja hedelmällisyyden.

Lähteet:

2. Shamanismi

Shamanismi on ikivanhaa viisautta ajalta, jolloin elettiin luonnon ehdoilla ja luonnon kanssa sopusoinnussa. - Se on ollut ennen mitään uskontoja tai filosofisia suuntauksia ja sen voidaankin katsoa olevan lähtökohta monelle nykyajan uskonnolle.

Uskonnoista poiketen shamanismissa ei palvota jotain jumalaa, vaan siinä haetaan voimaa elämään oman sisäisen maailman kautta. - Se ei ole lahkolaisuutta, vaan käytännöllisyyttä. Se on ammattitaitoa, jota voi harjoittaa yksin tai ryhmässä. Shamanismin harjoittaja, shamaani, luo elämää.

Poppamies on tavallisesti jonkin heimon tai yhteisön jäsen, jolla uskotaan olevan yliluonnollisia voimia. - Useimmiten sana poppamies yhdistetään intiaanien shamaaneihin, joita kutsutaan englanniksi kansanparannukseen viittaavalla nimellä ”medicine man” ('lääkemies').

Usein poppamiehen tehtävä on parantaminen yliluonnollisin menetelmin ja joissain kulttuureissa sadetanssin järjestäminen. Poppamies pystyi keskustelemaan toteemin kautta esi-isien kanssa, minkä vuoksi tämä oli arvostettu yhteisön jäsen.

Lapinnoita tarkoittaa entisajan lappalaista alkuperäisuskonnon tietäjää ja šamaania. - Lapinnoita vajosi transsiin ja matkusti henkiulottuvuuteen. Lapinnoidan kerrottiin voivan kulkea kuin tuuli tai ajatus.

Lähteet:

3. Uususkonnot

Uususkonnot ovat globaaleja liikkeitä. - Niissä kytkennät elinkeinonharjoitukseen, paikallisuuteen ja etnisyyteen on pitkälti katkaistu, vaikkakin alkuperäisuskonnoista ja niiden suhteesta luontoon on saatu vaikutteita, jotka ovat nähtävissä shamanistisissa ja maagisissa rituaalikäytänteissä.

Uususkontojen piirissä voidaan erottaa neljä pääsuuntausta - uusnoituus eli wicca, uussamanismi, aasainusko eli asatru ja druidismi.

Wicca syntyi Iso-Britanniassa 1940-luvulla pääosin virkamies Gerald Gardnerin toiminnan tuloksena. Gardner sai vaikutteita vuosisadan vaihteen akateemisesta kansanperinteen tutkimuksesta ja Euroopan esoteerisesta perinteestä.

Uusshamanismi syntyi 1960-luvulla Yhdysvalloissa, jossa monet antropologit olivat tutkineet Pohjois- ja Etelä-Amerikan alkuperäisväestön uskontoja. - Esim. perulaissyntyisen Carlos Castanedan kirjat kertoivat hänen kokemuksistaan meksikolaisen yaqui-noidan oppilaana. - Michael Harner loi kenttätyökokokemustensa pohjalta uusshamanismin, johon hän tiivisti shamanismin ydinpiirteitä eri kulttuureista.

Aasainusko on germaanisiin ja skandinaavisiin perinteisiin nojaava suuntaus.

Druidismi juontaa juurensa 1700-luvun jälkipuoliskolle, jolloin Walesissa ja Cornwallissa kristityt alkoivat järjestää kulttuurisia ja kielellisiä tapahtumia. - 1900-luvulla on syntynyt uusdruidismia, joka muistuttaa wiccaa, mutta sen rituaalit ovat julkisempia ja seremoniallisempia, eikä niihin liity initiatorista ("vihkimyksellistä") rakennetta.

Lähteet: