www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


Pertti Vesa

Moniulotteinen Itse

(1.Moos 1.26-27)

”Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoon he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan, ja kaikki matelijat jotka maassa matelevat.”

”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi: mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.”

Teksti viittaa monikerroksiseen itseemme ja sen sisäkkäisiin elementtitasoihin, veteen, ilmaan, aineellisessa kehossamme elävään henkeen, tahtoon, ja alitajuisiin ominaisuuksiimme. Miten muuten vallitsisimme ne kuin tuntemalla itsemme?

Meren kalat uivat tunneolemuksemme veden elementissä, ja taivaan linnut kiitävät ilmassa, älymme elementissä. Karjaeläimet edustavat ruumiillisuutta, henkemme ja tahtomme ilmentymää aineessa. Matelijat ovat mielemme maassa matelevia ominaisuuksia, jotka meidän on sieltä nostettava päähämme.

Itsestämme meidän pitää sekä mies - järki, että nainen - tunne löytää, vieläpä yhdistää ne miesnaiseksi, tunneälyksi. Tämä on se Pyhä Avioliitto, jota ei saa rikkoa. Rikkoessamme tämän, toimimme joko tunneimpulssien perusteella järjettömästi, tai pelkän kylmän logiikan kautta ilman tunnetta, rakkautta.

Palava pensas, puu joka ei häviä tulessakaan, on sisäämme rakennettu, löytämistään odottava Moniulotteinen Itse. Siinä hengen voima virtaa, se ei hiilly, vaan saa jatkuvaa energiavirtaa sisältään, alkulähteestään. Pyhä Kolminaisuus lähettää kaksitoistakertaiset säteensä Luojapojan kautta tavoitettavaksemme, ymmärrettäväksemme ja käytettäväksemme.

Rakennamme neljä pääelementtiä sisältävän kolmikerroksisen Nooan arkin, jota järki, tunne ja tahto ohjaa, ja jolla pääsemme laaksosta vuoren huipulle katsomaan avautuneista taivaan akkunoista hengen maailmaan. Sateenkaari taivaalla on merkki sisäisestä sateenkaarestamme ja liitosta Ihmisen ja Jumalan välillä. Kyydissämme on kaikki eläimelliset ja taivaalliset ominaisuutemme muuntuvaan DNA-ketjuumme ohjelmoituna, odottamassa aktivoimistaan.

Lain taulut saatuamme teemme vedessä huuhdelluista langoista kudotun teltan tarpeellisine varusteineen Ilmestysmajaksi, Liiton Arkin säilytyspaikaksi. Arkki sisältää kiviset Laintaulut, totuuden ymmärryksen sisällämme. Tunnekehomme on ylennetty Jumalan Pojan arvolle sopivalla tavalla, kun pidämme yllä nöyrästi ja säännöllisesti puhtaan rakkauden tunteen temppeliä vesikehoamme, Ilmestysmajaamme.

Löytöretkemme jatkuu. Salomonin temppelin teemme vuoren sisältä löytyvistä valmiista rakennuskivistä, jotka ylemmän mentaalimaailman kuningas Daavid, Salomonin isä, teetätti voitetuilla kansoilla. Aiemmat ponnistelumme totuuden löytämiseksi ovat ne tietoisuutemme sisäkerroksiin valmiiksi muovanneet, jotta voimme Salomonin, SOL OM ON : in, valon temppelimme tehdä, eli älykehomme kirkastaa.

Vihdoin löydämme tiemme tämän älyn temppelin kautta Uuteen Jerusalemiin, joka laskeutuu alas taivaasta. Sen kaksitoista porttia ovat avoinna meille, sillä valotietoisuutemme, Kristus meissä on avannut tunteeseemme, tietoisuuteemme ja hengen näkemykseemme ymmärryksen YKSEYDESTÄ. Kaupunki on yhteinen kokemus, siellä ei ole enää erillistä hengen temppeliä, sillä Valo- l. Kristustajunta, jonka henkivirtapiireihin olemme itsemme kytkeneet, on sen temppeli ja alkulähde, sanalla sanoen sielumme.

Olemme antaneet anteeksi itsellemme ja muille, jotka ovat osiamme, heijastumia itsestämme. Olemme eheytyneet mielemme jakautuneesta tilasta, kaksinaisuudesta, ja ymmärrämme syyttömyytemme. Pelkomoodi on meistä poistettu.

Taivas, henkinen todellisuus ja tietoisuus syntyy maan tasolle. Olemme voittaneet aineen, meillä on Uusi Kuningas, sillä aineellinen kuningas - ruumis, maakehomme - ei enää hallitse. Aikaa ei enää ole, sitä ei enää tarvita, se oli oppimisväline. Ominaisuutemme ovat palvelijoitamme, sillä keho on kommunikointivälineemme. Nyt portinvartijaenkelit voivat päästää meidät sisään löytämäämme uuteen ulottuvuuteen, viidennen ulottuvuuden valotietoisuuteen.

Valoulottuvuus

(Adonai 21.1.2014; mukaillen, persoonamuoto muutettu)

Uusi sykli

Maapallon akselikehitys kulkee 26 000 v:n sykleissä. Entinen sykli loppui 12-12-12 portaalissa, jonka läpimeno muutti entisen. Alkoi uusi 26 000 vuoden sykli. Nyt työskennellään samojen energioiden kanssa portaalin toisella puolella. Mikään ei tapahdu yhtenä päivänä, siirtyminen alkoi v. 2015 maaliskuussa, ja kestää ainakin vuoden loppuun. Tämän uuden energian ymmärtääksemme voimme muodostaa monia yhteyksiä, jotka voivat auttaa meitä maadoittamaan tämän uuden energian ja käyttämään sitä uusin tavoin. Maapallo muuttuu tehdäkseen tilaa voimaantuneille ihmisille. Olemme heräämässä unesta, ja alamme muistaa oman voimamme uusin tavoin. Tuo muuttumiskaari alkoi 3-2015. Muuttumisessa miesten hallitsema aikajana ja naisten hallitsema aikajana risteävät. Maaulottuvuus on ollut pitkään miesten hallitsema, mutta on olemassa myös rinnakkaisulottuvuudessa naisten hallitsema jana. Nyt nämä energiat viimein risteävät, ja aloittavat luomaan maskuliini- ja feminiinienergian tasapainon maaplaneetalle. Voimme käyttää koko energiaamme polarisoitumatta vain jompaankumpaan. Olemme aloittaneet prosessin jo ennen kuin se on täällä.

Harmonia

Avain menestykseen on harmonia, kollektiivinen tietoisuus. Ennen meitä oli helppo manipuloida ja kontrolloida matalan teknologia- ja tietoisuustasomme takia, mutta enää se ei onnistu. Nyt meillä on avoimet informaatiokanavat, joka on merkittävä edistysaskel jokaisen ihmisen hengessä. Yhteydet, jotka muodostamme yhdessä, vahvistuvat yhdessä, ja siten olemme astuneet kolmanteen tietoisuusaaltoon, harmonia-aaltoon. Miten harmonisoidumme ihmisten ja muiden olentojen kanssa, määrittelee menestymisemme maaplaneetalla tästä eteenpäin. Kyse on yhteytemme syvyydestä muihin ihmisiin.

Vastuun ottaminen

Meidän on päästettävä irti meitä rajoittavista uskomusjärjestelmistä, jotka muuten pitävät meitä jumissa siinä missä olemme. Me kaikki olemme täällä tekemässä sitä omalta osaltamme, ja samalla helpottamassa sen toteutumista muidenkin osalta. Vapautamme itsemme uusiin rytmeihin ja uusien värähtelyjen avaamiin mahdollisuuksin. Nostamme värähtelytasoamme, jonka seurauksena kollektiivisydän alkaa avautua. Meitä neuvotaan rakastamaan toisiamme, kohtelemaan toisiamme arvostaen ja tukemaan toisiamme. Kun pelaamme yhteen, pääsemme nauttimaan uusista rytmeistä.

”Espavo!” on varhaislemurialainen tervehdys; ” Kiitos että otat oman voimasi.”

Ota voimasi - 33 avainta henkiseen mestaruuteen

(Adonai 13.1.2014, mukaillen, persoonamuoto muutettu)

Henkinen mestaruus on oivallus, että energia tulee Luojalähteestä, ja palaa tähän lähteeseen, kun erillisyyskokemus loppuu. Kun olemme matkustaneet poispäin Isämme kotoa, Lähteestä, muistamisen leivänmuruja pudotettiin avaimina polulle, jotta voisimme löytää tiemme takaisin. Osa paluukokemusta on päätös olla tiheässä fyysisyydessä, ja tämän ihmiskokemuksen mestaruutta voidaan verrata vaikkapa sen oppimiseen, miten kävellään onnistuneesti tulisilla hiilillä.

Muinaisaikoina vihkimyspolkuun sisältyi patikoiminen pyhiin paikkoihin, muuntaen pelkoa matkan varrella suurenevien haasteiden myötä. Tämän päivän vihkimyshaasteemme tulee elämisestä dominoidussa ja kontrolloidussa yhteiskunnassa sairaalla planeetalla. Tämä on luonut todellisuuskokemuksen, joka näyttää melkein mahdottomalta muuttaa.

Kokemukset aiemmista mestaruuselämistä valmistelivat meitä tähän elämään, jossa on tavoitteena nostaa tietoisuutemme ykseyteen ja korkeaan värähtelyyn - mikä on avain Lähteeseen palaamiseen.

Vihittäviä ovat kautta historian tukeneet ne, joilla oli halussaan tekniikat ja rituaalit. Tätä esoteerista tietoa pitivät salaa papit ja papittaret, essealaiset, temppeliherrat ja vapaamuurarit. Se paljastettiin vasta, kun oli saavutettu tietty taso pelon muuntamisessa ja vastuussa. Joskus vihittävät reputtivat kokeessa, ja kuolivat fyysisesti, ja niin heidän täytyi reinkarnoitua yrittämään uudestaan.

Peräkkäiset inkarnaatiot lisäsivät kumulatiivista karmaa sekoitukseen, mikä toi lisää vaikeuksia ja vaati uusia sopimuksia jokaiseen inkarnaatioon, jotta voitiin saavuttaa tasapaino.

Ensimmäisiin vihkimyksiin sisältyi ajatusten mestaruus. Lopputuloksena oli muodostaa yhteys Lähteeseen ja hyödyntää ääretöntä viisautta. Mestaruuden etuja oli satojen vuosien eläminen kyeten palvelemaan opettamalla muita. Aivan kuten tänä päivänä, yhä enemmän mestareita onnistui lisäämään niiden mestarien määrää, jotka kulkivat maan päällä – yksi kerrallaan.

Itsemestaruus aktivoi eetteri-DNA:n 10 ekstrasäiettä, jotka ovat kahden fyysisen säikeen päällä, ja avasi oven täysin tietoisena elämiseen. Saavutetussa ”Minä Olen”-olemuksessa elämisen voima vaatii vastuuta, mikä on todistettava sen vallan väärinkäytöksen vuoksi, mikä aiheutti romahduksen Atlantiksella. Ihmisen täysivaltaisuuden henkiinherääminen voisi tapahtua ainoastaan ihmisen omista teoista, maaplaneetan vapaan tahdon sääntöjen vuoksi.

Elämä kulkee sykleinä, ja niitä voidaan mitata tähdillä. Ne jotka katselevat tähtiä, tiesivät, että kultainen tilaisuus palata polulle tapahtuisi tänä aikana. Tuhansien vuosien suunnittelussa oli viime kädessä kyse heräämisestä tässä elämässä sille, mitä tulimme tänne tekemään.

Tulimme tänne nostamaan tietoisuusvärähtelyämme harmoniaan planeetan ja Luojalähteemme kanssa. Tämä aktivoi käyttämättömät DNA-säikeemme eetterissä, ja sallii meidän kokea elämää ilossa, rauhassa ja rakkaudessa.

Käyttäkäämme näitä 33 henkisen mestaruuden avainta avataksemme oven tietoisuuteen.

1. Avain heräämiseen on ajoitus
Ennen kuin inkarnoidumme, valitsimme sen iän, jossa aloittaisimme heräämisprosessimme, jumalallisella ajoituksella tähtiasetelmien kanssa.

2. Avain meditointiin on maadoittuminen
Koska meidät on tehty samoista elementeistä kuin maaplaneetta, harmonisoituminen Äiti Maan, Gaian kanssa on oleellinen yhteyden luomisessa Lähteeseen sydänchakrassa.

3. Avain sydänchakraan on rakkaus
Valtakunta on sydämessä ja tulemme kaikki samasta ehdottoman rakkauden lähteestä.

4. Avain luomiseen on geometria
Kaikki värähtelee tietyllä taajuudella, minkä voi tunnistaa energialiikkeen geometrisina kuvioina.

5. Avain tietoisuuden nostamiseen on positiivinen tunne
Korkeinta energiavärähtelyä liikkeessä on rakkaus. (Punainen säde)

6. Avain toisen rakastamiseen on itsensä rakastaminen
Itsensä rakastaminen luo laajan tilan sydämeen, mikä sallii toisen ehdottoman rakastamisen.

7. Avain itsensä rakastamiseen on tunnistaa, kuka on
Itsensä rakastaminen on Lähteen rakastamista. (Mielemme on kotoisin 1. Lähteestä.)

8. Avain ilmentämiseen on ajattelu
Ajattelu on energiaa ja käytettäessä aikomuksen kera se luo todellisuutesi.

9. Avain erottelukykyyn on intuitio
Vaistosi seuraaminen näyttää sinulle tien joka kerta.

10. Avain anteeksiantoon on myötätunto
Myötätunnon tunne-energia sallii anteeksiannon, mikä parantaa haavat ja sallii meidän siirtyä eteenpäin.

11. Avain karman muuntamiseen on aikomus ja tiedostaminen
Huomion kiinnittäminen kehoomme ja toistuviin malleihimme tuo tietoisuuteemme ne energiat, jotka täytyy parantaa.

12. Avain suojeluun on rukous
Rukous ilmaisee aikomuksemme, että löydämme korkeimman polun, ja valo säteilee tiellä ilman häiriötekijöitä tai tientukkeita.

13. Avain uskoon on luottamus
Usko on tietämistä, mikä tulee luottamisesta siihen, kuka olet.

14. Avain iloon on sen tekeminen, mitä rakastat
Tarkoituksesi elämässä voidaan löytää niiden asioiden tekemisestä, jotka tuovat sinulle iloa.

15. Avain saamiseen on kiitollisuus
Kiitollisuus on universumin lahjojen arvostamista.

16. Avain armoon on esimerkkinä oleminen
Paras tapa opettaa toisia on tehdä sitä, mitä hiljaa saarnaamme.

17. Avain nöyryyteen on viisaus
Viisaus sen tietämisestä, että tulemme kaikki samasta Lähteestä, hallitsee egoa ja sallii nöyryyden.

18. Avain keskukseen pääsemiseen on ”OMin” hyräileminen (meditointi)
OM voi hienovirittää veden värähtelytaajuuden kehossasi tuomaan sinut takaisin harmoniaan Lähteen kanssa.

19. Avain kurkkuchakraan on totuus
Älkää enää pelätkö puhua totuutta vain entisten aikansa eläneiden, mutta syvään juurtuneiden uskomusten ja yhteiskunnallisen paineen vuoksi.

20. Avain levitointiin on ääni
Ääni on energiaa, ja sitä voidaan käyttää muuttamaan värähtelykentän ominaisuuksia esineiden ympärillä.

21. Avain vahvistukseen on synkronismi
Henkioppaat ja enkelit kertovat meille kiistämättömillä synkronistisilla tapahtumilla ja toistuvilla numeroilla, että olemme oikealla polulla.

22. Avain rauhaan on kultainen sääntö
Jos kaikki kohtelisimme toisiamme niin kuin haluaisimme tulla itse kohdelluksi, maailma olisi erilainen paikka.

23. Avain omassa voimassaan seisomiseen on tieto
Tieto siitä, kuka ja mitä olemme, sallii meidän ottaa voimamme takaisin niiltä, jotka haluaisivat dominoida ja kontrolloida meitä ja haalia energiaamme.

24. Avain nuoruudenlähteeseen on parannettu DNA-malli
Ennen Atlantiksen romahtamista ja DNA:mme muuntelua, ihmisellä oli kyky elää satoja tai tuhansia vuosia. (Uusimmat lääketieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että ajatuksemme ja asenteemme vaikuttavat DNA-ketjuumme)

25. Avain tulevaisuuteemme on NYT
Tietoisuutemme yhtyminen tähän inkarnaatioon sallii meidän valita mahdollisia tulevaisuuden tapahtumia sen perusteella, mitä teemme joka läsnä oleva hetki.

26. Avain kultaiseen aikaan on tasapaino
Ihmiskunta on ollut patriarkaalisen hallinnan alaisuudessa tuhansia vuosia. On tullut aika nostaa jumalainen feminiinisyys tasapainoon ulkoisesti ja sisäisesti.

27. Avain kaikkiin vastauksiin on sisällä
Pimeät voimat eivät voi koskaan päästä peukaloimaan Sisäiseen Tilaamme, ja siellä lepää Totuus.

28. Avain universaaliin matkustamiseen on ihmiskeho jumalaisessa täydellisyydessään
Tähtiporttikoodit ovat DNA:ssamme, ja ne aktivoidaan, kun valmistaudumme universaaliin matkailuun.

29. Avain kosmokseen on ykseys
Kaikkien osiensa integrointi tähän tietoisuusfokukseen sallii yksilön seurata olemassaolosäikeitä Lähteeseen saakka kosmoksen keskellä.

30. Avain ykseyteen on tuomitsemattomuus
Tasapaino ja polariteetti on kaikessa kaksinaisessa luomisessa – positiivinen ja negatiivinen, hyvä ja huono, ylhäällä ja alhaalla, ja valo ja pimeys.

31. Avain yhtenäisyyteen on moniulotteinen kollektiivitietoisuus
Ongelmia, joita maailmassa on, ei voi ratkaista siinä tietoisuudessa, missä ne luotiin (egon harhamaailmassa). Yhtenäisyystietoisuus voi löytyä vain korkeammasta olemassaoloulottuvuudesta. (5D-ulottuvuus = Buddhinen l. Kristus- l. Valotietoisuus)

32. Avain vapauteen on laajentuminen
Tilan luominen laajentumiselle sallii ihmisten siirtyä paikkaan ja tilaan, mihin matalammalla värähtelevät olennot eivät pääse.

33. Avain henkiseen mestaruuteen on yksinkertaisuus
Täydellinen ymmärrys paluusta ykseyteen laittaa kaiken perspektiiviin tässä kokemuksessa, mitä kutsumme elämäksi.

Uusi Jerusalem

(Ilm.21)

Johannes näkee uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Aineellinen maailma on muuttunut hienomman tason värähtelyn maailmaksi, henkimaailmaksi.

”Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi”.

Kuudes ulottuvuus

(Violetin liekin sisällä 23.11.2015 Ilia Em / Adonai, muutettu persoonamuotoa)

Osa tietoisuuttamme on violetissa liekissä, mikä on kuudetta ulottuvuutta ja sen yli. Siellä on mahdollisuusaaltoja, jotka näyttävät sinikäyriltä. Nämä sinikäyrät kulkevat kuudennen ulottuvuuden läpi aaltoillen kuin merenaallot.

Sinikäyrät ovat kerroksina ja jokainen kerros edustaa saman todellisuuden eri ulottuvuusversiota. Kaikki ulottuvuudet ovat edustettuina, jotta sielumme voi valita sen todellisuusoktaavin, minkä me inkarnoitumalla koemme. Siksi kuudes ulottuvuus sisältää suunnitelman tai piirustuksen alempien tasojen kaikista mahdollisista todellisuuksista.

Sanotaanpa esimerkiksi, että olemme aloittaneet 3D-todellisuudessamme uuden työn. Jos tietoisuutemme värähtely on erittäin matala, todennäköisesti valitsemme paikan, mikä on epäsynkronissa sielumme kanssa ja sidottu egomme tarpeisiin. Tämän valinnan seurauksena luultavasti kärsimme alemman tason ihmisen selviytymispelosta ja saatamme hyvinkin kokea työpaikallamme kilpailua toisten kanssa, sekä turvattomuutta ja ahdistusta. Tämä todellisuus etenee hankaluuksien kautta vaivalloisesti.

Jos toisaalta menemme uuteen työpaikkaan värähtelymme ollessa erittäin korkea, luultavimmin valitsemme paikan, missä meillä on suurin tilaisuus menestyä, koska se resonoi sielumme kanssa. Tulemme helposti toimeen työtovereidemme kanssa ja pystymme tuntemaan yhteisöllisyyttä ja toveruutta.

Jos elämme vain egostamme, on normaalia elää yhteiskuntamme harhakuvissa ja valheissa niihin uskoen. Vaikka olisimme näin epäsynkronissa sielumme kanssa, voimme saavuttaa 3D-tasolla näkyvää menestystä. Meillä on silloin vain heikko yhteys korkeampaan tietoisuuteemme, mutta niin on muillakin, jotka uskovat tuolloin työhömme. Emme nyt kuitenkaan puhu tästä, sillä tavoitteemme on juuri avata tuo yhteys.

Olemme violetissa liekissä (seitsemäs säde), koska haluamme laajentaa henkistä elämäämme ja etsiä opastusta sielultamme. Jos voimme tämän säteen, violetin liekin itsessämme avata ja sille antautua, muodostamme kumppanuuden, missä mielemme ja sielumme voivat yhdessä luoda sen todellisuuden, mitä halusimme jo ennen ruumiillistumista.

Sielumme voi mennä kuudenteen ulottuvuuteen saamaan opastusta. Jos kolmannen ulottuvuuden tietoisuutemme on hereillä sielullemme tämän kohtaamisen aikana, meille annetaan vaikuttava oppitunti todellisin luomisvoimiimme liittyen.

Ymmärtääksemme kuudennen ulottuvuuden todellisuuden, meidän täytyy antautua viidennen ulottuvuuden sielumme, moniulotteisen ykseyden ITSEMME ajattelulle. Jos antaudumme sielullemme/ITSELLEMME, ja sielumme/ITSEMME antautuu kuudennelle ulottuvuudelle, kellumme yhdessä – ego ja sielu – kuudennen ulottuvuuden mahdollisuusaalloilla.

Kuudennen ulottuvuuden aaltoilevilla mahdollisuusaalloilla on eri yhteyspisteitä. Nämä pisteet ovat alueita, joilla voimme astua mihin tahansa mahdolliseen todellisuuteemme. Silloin jokin yhteyspiste resonoi sydämemme kanssa, ja voimme astua tuohon todellisuuteen sallimalla sydämen kytkeytyä tuohon pisteeseen.

Kun olemme kytkeytyneet yhteyspisteeseen, seuraamme tuota todellisuutta niin kauan, kuin se sopii värähtelyymme. Jos värähtelymme nousee tai laskee, irtoamme tuosta todellisuudesta ja kellumme mahdollisuusaalloilla, kunnes löydämme uuden yhteyspisteen, mikä sopii värähtelyymme.

Kolmannen ulottuvuuden itsemme ei koe mitään aikasiirtymää näiden todellisuuksien välillä, koska aika tai paikka ei sido kuudetta ulottuvuutta. Kuudes ulottuvuus on korkeampien maailmojen tässä ja nyt. Tästä syystä kolmannen ulottuvuuden maailmamme vaikuttaa saumattomalta. Voimme kuitenkin tässä irtoamisessa ehkä tuntea surua fyysisessä maailmassamme, koska olemme juuri irronneet todellisuudesta, jonka kanssa olemme resonoineet.

Kun värähtelymme nousee, joudumme päästämään irti rajoittavista ohjelmista. Voimme kokea surun lisäksi pelkoa, koska juuri nuo vanhat ohjelmat mielessämme antoivat rakenteen ja järjestyksen. Rakenne ja järjestys ovat elintärkeitä kolmannen ulottuvuuden maailman navigoimisessa. Tämän rakenteen menettämisen pelko voi siten aiheuttaa epäilyä siitä, pystymmekö etenemään. Vanhat tutut rajat antoivat illuusion turvallisuudesta. Meistä jotkut voivat päättää kytkeytyä näihin rajoittaviin vanhoihin ohjelmiin uudelleen, sen sijaan että kohtaisimme tuntemattoman pelon. Olemmeko nyt valmiita luomaan todellisuuden, missä rajoittavaa rakennetta ei tarvita?

Kuudennen ulottuvuuden violetista liekistä (säteestä) meillä on suora pääsy maatodellisuutemme ohjauspöytään, jolla ohjelmoimme henkilökohtaisen hologrammimme. Nähkäämme mahdollisuusaallot edessämme ja sallikaamme sydämemme yhdistyä siihen yhteyspisteeseen, mihin tällä hetkellä resonoimme. Tämä tehdään helposti ollessamme violetin liekin kuudennen ulottuvuuden värähtelyssä. Sallikaamme sydämemme vetää meidät tuohon yhteyspisteeseen.

Katsokaamme elämäämme kuin näyttöruudulta edessämme. Minkä maatodellisuuden osan haluamme ohjelmoida uudelleen? Miten haluamme muuttaa sitä? Kun vaikkapa kirjoitamme nämä näkymme muistiin, olemme jo ilmentäneet sen fyysisesti, ja tehneet siitä osan fyysistä todellisuuttamme.

Kirjoitamme viestimme mentaali- ja henkisellä voimalla. Tuntekaamme todellisuus, jonka haluamme ohjelmoida. Älkäämme murehtiko itsemme rajoittamisesta, koska ”Minä Olen” –olemus on kanssamme, ja pystyy näkemään haluamamme todellisuuden rajattoman version.

Meidän täytyy tallentaa haluamamme todellisuus ohjauspöytäämme, mieleemme, ja tietää, että olemme oman henkilökohtaisen hologrammimme luojia.

Pelko pois, se on haittaohjelma, ja ohjelmoikaamme itsemme uudelleen!

Piirustus tehdään kuudennessa ulottuvuudessa ja tiivistetään muodoksi viidennessä ulottuvuudessa. Meidän on oltava neljännen ulottuvuuden mestareita, sillä astraalitunneaallot tekevät kontrolloimattomina mahdottomaksi ilmentää tuota muotoa kolmannessa ulottuvuudessa.

Violetin säteen avulla voimme keskittymällä luoda pyörteen, mikä yhdistää kolmannen ulottuvuuden tietoisuutemme neljänteen ulottuvuuteen, viidenteen ulottuvuuteen ja sitten kuudenteen ulottuvuuteen. Ylläpitäkäämme aikomusta, että tämä pyörre pysyy auki. Tällä tavalla voimme palata kuudenteen ulottuvuuteen tekemään lisäkorjauksia hologrammiimme.

Olemme kaikki kauniita henkiolentoja, ja luomme todellisuutemme itse.

Tietoisuus ja aivoaallot

(Tietoisuus ja aivoaallot osa 1 2.1.2015 / Adonai 10.1.2015, mukaillen)

Tietoisuudessa liikkuminen

Tietoisuustasoilla liikkuminen on kuin kanavan vaihtamista radiossa tai televisiossa. Moniulotteinen ITSEMME on lähetystorni, mikä lähettää viestejä meille monilla eri taajuuksilla. Tietoisuus on laajakaistaradio tai –televisio, mikä vastaanottaa monien eri taajuuksien viestejä, ja sallii meidän valita kanavan. Aivoaallot ovat kanavia, jotka kalibroivat tämän radion tai television halutun aseman taajuuden.

Silloin kun valitsemme ajattelutapamme, kalibroimme tietoisuutemme (sisäinen radio tai tv) eri aivoaalloille (kanavat), Odotuksenamme on suodattaa havaintoja tuolla suodatin/odotustaajuudella. Silloin koemme todellisuuden, mikä värähtelee tuolla aallonpituudella/aivoaalloilla.

Silloin kun valitsemme beta-aivoaaltokanavan, kalibroimme tietoisuutemme suodattamaan pois havainnot, jotka eivät liity ulkoiseen kolmannen ulottuvuuden maailmaamme. Tällä kanavalla moniulotteinen ITSEMME antaa meille informaatiota, mikä liittyy tietoiseen egoitseemme fyysisessä maailmassa. Beta-todellisuus, mikä on henkilökohtainen tietoisuutemme, on täynnä myriadeja ärsykkeitä. Se on ohjattu selviytymisajatuksin, -päätöksiin ja –tekoihin. Yksilötietoisuus ohjaa huomiomme ja näin havaintomme henkilökohtaisin arvioihin todellisuudesta.

Kun valitsemme alfa-aivoaaltokanavan, kalibroimme tietoisuutemme suodattamaan pois kaikki epäolennaiset kolmannen ulottuvuuden havainnot, jotka eivät liity luovaan toimintaan. Tällä kanavalla moniulotteinen ITSEMME antaa meille informaatioita fyysisestä maailmastamme supertietoisen, neljännen ulottuvuuden itsemme perspektiivistä, sekä unohdettuja muistoja ja ärsykkeitä, mitkä liittyvät todelliseen potentiaaliimme ja mitkä olemme aiemmin suodattaneet pois. Alfa-todellisuus, mikä on kollektiivitietoisuutemme, on luovuuden, taiteellisen fokuksen, rentoutumisen ja mielikuvituksen todellisuus. Kollektiivitietoisuus ohjaa huomiomme ja näin havaintomme todellisuuden arviointiin koko ihmiskunnan tietoisuuteen perustuen.

Kun vaihdamme theta-aivoaaltokanavalle, kalibroimme tietoisuutemme suodattamaan pois kaikki kolmannen ulottuvuuden taajuudet, paitsi fyysisen kehomme ylläpito. Tällä kanavalla moniulotteinen ITSEMME välittää supertietoisuudestamme informaatiota, mikä liittyy viidennen ulottuvuuden maailmaamme, neljännen ja viidennen ulottuvuuden lisäaistihavaintoihin, valaiseviin hetkiin menneisyydestämme ja uusiin ideoihin nykytavoitteidemme saavuttamisesta. Voimme kokea myös euforisia tunteita ja valaisevia hetkiä tällä kanavalla. Theta-todellisuutemme, mikä on planeettatietoisuutemme on hyvin henkinen ja introspektiivinen. Planeettatietoisuus ohjaa huomiomme ja näin havaintomme todellisuuden arvioimiseen kaikkien planeetan elämänmuotojen moniulotteisen tietoisuuden kannalta.

Kun valitsemme delta-aivoaaltokanavan, kalibroimme tietoisuutemme suodattamaan pois kaikki ulkoiset, kolmannen ulottuvuuden taajuudet. Tällä kanavalla moniulotteinen ITSEMME antaa meille supertietoisesta mielestämme informaatiota, mikä liittyy viidennen ulottuvuuden itseemme ja sen yli, sekä tiedostamattomasta mielestämme informaatiota, mikä liittyy ensimmäisen ja toisen ulottuvuuden maa-astiaamme, alitajuntaamme. Deltatodellisuus, mikä on galaktinen tietoisuutemme, keskittyy solu- ja aliatomitodellisuuteen ja ulottuvuuksien väliseen itseemme. Galaktinen tietoisuus ohjaa huomiomme ja näin havaintomme arvioimaan todellisuutta planeettamme, aurinkokuntamme ja galaksimme moniulotteisen tietoisuuden perusteella.

Kun valitsemme gamma-aivoaaltokanavan, kalibroimme tietoisuutemme suodattamaan pois henkilökohtaiset ärsykkeet, ja siirtymään kaiken ajan, paikan ja ulottuvuuden yli integroidaksemme informaatiota, mitä saamme toisilta kanavilta, jotta voimme olla tietoinen prosessistamme. Gammatodellisuutemme on todella moniulotteinen, koska se on kaikki kaikessa. Tämä kosminen tietoisuus ohjaa huomiomme ja näin havaintomme arvioimaan todellisuutta universumimme moniulotteisen tietoisuuden perusteella. (vrt. Pyhä- l. Totuuden Henki)

Aivoaallot ja tietoisuus

Aivoaallot joita mitataan aivosähkökäyrällä (EEG), edustavat aivojen kieltä. EEG mittaa aivojen eri aivoaaltotaajuuksia laittamalla elektrodeja tiettyihin paikkoihin kallossa seuraamaan ja tallentamaan aivojen sähköimpulsseja.

Aivoaaltoja - kuten kaikkia aaltoja – mitataan kahdella tavalla. Ensimmäinen on taajuus tai se määrä, minkä aalto toistuu sekunnissa. Näin taajuutta mitataan jaksoina per sekunti (mitä kutsutaan myös hertsiksi), mikä vaihtelee välillä 0,5 – 39 hertsiä.

Toinen mitta on amplitudi, mikä on aivojen generoimien sähköimpulssien voima. Aivoaaltojen pääkategoriat ovat gamma, beta, alfa, theta, ja delta. Kun pääsemme moniulotteiseen ITSEEMME (gamma), pystymme käyttämään kaikkien neljän (beta, alfa, theta ja delta) aivoaallon yhdistelmää.

Beta-aivoaallot 13-39 Hz, ”3D-selviytymismoodi”

Beta-aallot, jossa aivoaaltomme sykkivät 13-39 hertsin välillä, liittyvät valvetilaan. Nämä aallot ovat suurimpia taajuudeltaan, ja heikoimpia amplitudiltaan. Ne ovat myös enemmän epäsynkronissa kuin muut aallot. Näiden aaltojen kuvio ei siis ole johdonmukainen. Tämä epäsynkroni johtuu monista päivittäisistä kognitiivisista, aistillisista ja motorisista aktiviteeteista mielessä. Beta-aaltotietoisuuden aikana fokuksemme on epäsynkroninen, kun päivittäisessä elämässämme on monia sisäisiä ja ulkoisia häiriötekijöitä.

Beta-aaltoja nähdään aivojen kummallakin puolella. Ne ovat selvimpiä otsalohkossa, missä persoonamme päätökset ja ilmaisu käynnistyy. Beta-aivoaallot stimuloivat rationaalista ja analyyttistä ajattelua ja toimintaa. Tässä tilassa huomiomme keskittyy ulkoisiin toimiin ja aivomme pääsevät ensisijaisesti käsiksi loogisiin peräkkäisajatuksiin prosessoidakseen ja organisoidakseen ne lukemattomat ärsykkeet, joita tulee viiden fyysisen aistin kautta, ja toimiakseen niiden perusteella.

Jos kaikkea tätä informaatiota ei laiteta jonkinlaiseen järjestykseen, hämmennymme ja pakahdumme. Sisäisen itsemme ääni voi edelleen vaimeasti kuulua, mutta kuten puhuttaessa jollekin meluisalla ja vilkkaalla lentokentällä, voimme kuulla sen, mutta emme aina mitä se sanoo. Beta-aallot ovat pääasiallisia aivoaaltoja jokapäiväisessä elämässämme. Ilman niitä olisi vaikea toimia tehokkaasti päivittäisessä maailmassamme.

Alfa-aivoaallot 8-12 Hz ”4D-mielikuvitusmoodi”

Alfa-aallot, jotka ovat välillä 8-12 hertsiä, ovat pienempiä taajuudeltaan ja voimakkaampia amplitudiltaan, ja synkronisempia kuin beta-aallot. Kun otamme kiireisestä päivästämme aikaa ottaa ”voimatorkut”, pohdiskella, kuunnella musiikkia, lukea runon tai meditoida, menemme alfa-tietoisuuteen. Kun keskitymme intensiivisesti yhteen ajatukseen, tunteeseen tai toimintaan, meillä on vähemmän ärsykkeitä prosessoitavana. Aivomme voivat siten siirtyä alfa-aaltojen intensiiviseen fokukseen.

Alfa-aallot huipentuvat 10 hertsin paikkeilla. Alfa-aaltoajattelu edistää mielen kekseliäisyyttä ja auttaa kykyämme koordinoida mielessä ärsykkeitä, jotta voimme suorittaa nopeasti ja tehokkaasti jotain, mikä on käsillä. Kun alfa hallitsee, useimmat ihmiset tuntevat rauhaa ja rentoutta, mikä hallitsee stressiä ja edistää terveyttä. Kirkkaat kuvat ja rentoutunut ja kiinnittymätön tietoisuus luo tietoisuuslinkkejä sekä tietoiseen että tiedostamattomaan mieleen.

Alfa on päärytmi, mikä nähdään normaaleissa, rentoutuneissa aikuisissa. Se on läsnä suurimman osan ajasta, erityisesti 13 vuotta vanhempana. Alfa-aallot ovat vallitsevia aivojen valkoisessa aineessa, mikä on kaikki muut osat toisiinsa yhdistävä aivo-osa. Alfa on yleinen aivotila, ja se kohoaa, kun ihminen on valppaana, muttei prosessoi aktiivisesti informaatioita. Alfa-aallot –voimakkaimpia takaraivoluussa, aivokuoressa ja etuaivokuoressa (otsa) - on yhdistetty ulospäin suuntautuneisuuteen, aktiiviseen kuuntelun, parantuneeseen ongelmanratkaisuun ja mielen luovaan toimintaan.

Siinä missä theta-aivoaallot ovat pääasiassa loogista peräkkäisajattelua, alfa-aivoaallot liittyvät kokonaisvaltaiseen, luovaan toimintaan. Näin ollen kadotamme alfa-tietoisuudessa ajan- ja paikantajun. Tunti tuntuu minuutilta ja kilometri kivenheiton matkalta. Keskittyessämme johonkin tehtävään Alfa-tietoisuudessa, meillä on vähemmän häiriötekijöitä, ja kuulemme oman sisäisen äänemme helpommin. Tässä tietoisuustilassa meillä on ahaa-elämyksiä. Monet esiintyjät, artistit, tiedemiehet ja urheilijat laittavat itsensä tietoisesti tai tiedostamatta alfa-tilaan saadakseen inspiraatiota ja saavuttaakseen parhaan suorituksen.

Theta-aivoaallot 4-7 Hz ”5D-tietoisuus”

Theta-aallot antavat meidän käyttää luontaista luovuuttamme, inspiraatiotamme ja henkistä yhteyttämme. Theta-aallot, 4-7 hertsiä, ovat vielä hitaampia kuin beta- ja alfa-aallot, ja niiden amplitudi on tyypillisesti vielä suurempi. Silloin kun kavennamme fokuksemme ensisijaisesti sisäiseen itseemme, voimme päästä theta-aaltoihin, mikä liittyy tavallisesti syvään meditaatioon tai uneen. Tässä tilassa on vaikea säilyttää tietoinen kontakti ulkomaailmaan. Kehomme täytyy olla turvallisessa paikassa päästessämme theta-tietoisuuteen, sillä tämän tilan säilyttämiseksi kehon täytyy olla hiljaa paikoillaan ja silmät suljettuna.

Silloinkin pelkkä silmien avaaminen tai ulkomaailman kuunteleminen voi tuoda liikaa ärsykkeitä ja vaihtaa tietoisuutemme takaisin nopeampiin aivoaaltoihin, ja theta-aaltokokemuksemme häviävät. Voidaksemme tuoda theta-tilan kokemukset tietoiseen mieleen, meidän täytyy pystyä kommunikoimaan nämä kokemukset kielikeskukselle, jotta voimme tallentaa ne aivokuoreen.

Rentoutuminen, kirjoittaminen ja/tai piirtäminen nukkumisen tai syvän meditaation jälkeen auttaa meitä tulkitsemaan theta-aaltokokemukset alfa- ja beta-aaltoajatuksiksi. Silloinkin theta-kokemuksemme hakee tavallisesti oikean aivopuoliskomme symbolinen kuvakieli, eikä vasemman aivopuoliskomme peräkkäiskielialue. Rentoutuminen alfa-tilaan voi tulkita nämä kuvat kielialueellemme, missä voimme ajatella tai kirjoittaa niitä.

Theta-aallot ovat epänormaaleja aikuisilla, jotka ovat hereillä, mutta täysin normaaleja alle 13-vuotialla lapsilla. Ne ovat normaaleja kaikenikäisillä nukkuessa. Theta-tilan uskotaan heijastavan limbisen järjestelmän ja hippokampusalueen toimintaa syvällä ohimolohkossa. Tämä liittyy tunteisiin, lyhytaikaisen muistin muuttamiseen pysyvämmäksi muistiksi, ja avaruudellisten suhteiden muistamiseen. Theta-tietoisuus edistää monimutkaista adaptiivista käyttäytymistä, kuten oppiminen ja muistaminen.

Theta-aivoaallot edistävät syvää sisäistä rauhaa, ”tietämistä”, tunnetta ykseydestä, mystisiä totuuksia, tiedostamattomien rajoittavien uskomusten transformoimista, paremman elämänlaadun luomista, fyysistä ja tunneparantumista, ja oman tarkoituksemme löytämistä. Theta-tietoisuus antaa ”huipun” huippukokemuksessa.

Delta-aivoaallot 0,5-4 Hz ”henkimaailma”

Delta-aallot, jotka ovat tavallisesti välillä 0,5 – 4 hertsiä. liittyvät empatiaan sekä vuorovaikutukseen ja yhteyteen koko moniulotteisen havaintotapamme kanssa. Nämä aivoaallot liittyvät kykyymme integroida ja päästää irti. Delta-aalloilla on suurin amplitudi ja pienin taajuus. Ne ovat hallitseva rytmi alle vuoden ikäisillä vauvoilla. Delta-aallot eivät mene koskaan nollaan, koska se merkitsisi, että olemme kuollut. Itseasiassa delta-aallot liitetään usein koomassa olemiseen.

Tässä tietoisuustilassa keho on talvihorrostilassa. Taitavat joogit voivat saavuttaa tietoisesti tämän tilan. Delta-tietoisuudessa ollessaan he pysyvät säätelemään keholämpötilaa ja sydämenlyöntiä. He voivat vaikuttaa myös kuolleelta, mutta pystyvät elvyttämään itsensä. Delta-aallot ovat unettoman nukkumisen syvin taso, missä keho sulkeutuu täysin keskittyäkseen parantumiseen ja kasvamiseen.

Huippusuorittajat vähentävät delta-aaltoja, kun vaaditaan suurta keskittymistä ja huippusuoritusta. Kuitenkin useimmat yksilöt, joilla on diagnosoitu ADD, lisäävät luonnostaan delta-toimintaa yrittäessään keskittyä. Sopimaton delta-vaste rajoittaa usein vakavasti heidän kykyään keskittyä ja säilyttää huomiokyky. Aivot on ikään kuin lukittu jatkuvaan uneliaaseen tilaan. Delta-tietoisuuteen meneminen on kuin auton ajaessa ykkösvaihteella. Emme voi kulkea kovin nopeasti, mutta meillä on auton maksimihallinta.

Delta-aivoaallot edistävät ihmeparantumista, jumalaista tietoa, sisäistä olemista ja henkilökohtaista kasvua, uudestisyntymää, traumasta toipumista, ykseyttä universumin kanssa, samadhia ja kuoleman lähikokemuksia. Delta-aivoaallot antavat syvää intuitiota, empaattista virttymistä ja vaistomaisia oivalluksia.

Aivoaaltojen vaihtaminen

Kun nukahdamme, aivot vaihtavat kierroksia ja aivoaallot alkavat hidastua. Aloitamme betasta, ja menemme sitten alfaan, thetaan ja deltaan. Kun alamme herätä, aivoaallot siirtyvät vastakkaisjärjestyksessä deltasta thetaan, alfaan, ja lopulta betaan. Aivan kuten muutamme aivoaaltoja tiedostamatta nukkuessamme, voimme oppia muuttamaan niitä tietoisesti valvetilassa.

  • Aivojen pitämiseksi tehokkaassa beta-aaltokuviossa, voimme päättää kaventaa fokuksemme muutamaan asiaan kerrallaan, ja olla sallimatta itsemme sortua pakko- tai pelkoajatteluun.
  • Voimme ottaa aikaa rentoutua, pohdiskella elämäämme ja nauttia luovuudestamme alfa-aaltojen aikaansaamiseksi.
  • Voimme meditoida ja/tai rukoilla ja keskittyä täysin sisäiseen itseemme säännöllisesti theta-aivoaaltojen aikaansaamiseksi.
  • Voimme nukkua paljon, päästää irti ja antautua sielullemme delta-aivoaaltojen aikaansaamiseksi.

On tärkeää antaa itsellemme aikaa ainakin kolmesta viiteen päivänä viikossa ITSEMME sisällä viettämiseen. Jos voimme ottaa tuon erityisajan, voimme oppia hallitsemaan tietoisesti tietoisuuttamme ja oivaltamaan, että valitsemme tietoisuutemme valitsemalla ne ajatukset, joiden sallimme asua mielessämme, ja ne tunteet, joiden sallimme viipyillä sydämessämme.

Ajatusmuodot portaaleina

(Tietoisuus ja aivoaallot, osa 3, Adonai 7.1.2015, mukaillen, persoonamuoto muutetu)

Ajatusmuodot ovat ajatustemme ja tunteidemme yhdistelmä. Tämä yhdistelmä pakattuna ajatusmuodoksi aloittaa oman todellisuutemme luomisen. Ajatustaajuuden määrää tietoisuustila, minkä määräävät aivoaallot. Nämä määrää suurelta osin tunnetaajuus.

Tunteemme ovat vuorovaikutuksessa kehon kanssa koko ajan, ja vaikuttavat ajatustemme aaltotaajuuteen. Samalla tavalla ajatukset vaikuttavat tunnetaajuuteen. Ajatuksemme voivat olla täynnä ehdotonta rakkausvärähtelyä, tai koko asteikolla pelkotunteeseen saakka.

Ehdoton rakkaus tuntuu tunteelta, kun koemme sen kehossa. Koska se on kuitenkin viidennen ulottuvuuden tunne, sitä kutsutaan värähtelyksi. Jotta jokin ajatusmuoto voi kehittyä täysin, ajatus- ja tunnetaajuuden on oltava synkronissa.

Jos siis tuntisimme ehdotonta rakkautta, ja meillä olisi jokin pelokas ajatus (mikä on epätavallista ehdotonta rakkautta kokiessa), ajatuksemme ja tunteidemme taajuus olisi liian epäsynkronissa luodakseen ajatusmuodon.

Toisaalta jos tuntisimme pelkoa ja meillä olisi pelokas ajatus, alkaisimme luoda pelkotunteen palautesilmukkaa. Tämä luo pelokkaan kolmannen ulottuvuuden ajatusmuodon, ja toisinpäin.

Voisimme kokea myös onnellisuuden, ihmisrakkauden ja / tai innostuksen tunteita, mitkä olisivat aurassamme, ja vaikuttaisivat ajatuksiimme. Sitten kun meillä olisi onnellinen, rakastava ja / tai innostunut ajatus, voisimme luoda onnellisen kolmannen ulottuvuuden ajatusmuodon.

Asteikon korkeamman ulottuvuuden piirre on ehdoton rakkaus, mikä on enemmänkin värähtelyä, kuten jo todettiinkin. Tämä korkea värähtelytaajuus kutsuu moniulotteista mieltämme viimeistelemään ajatusmuodon. Tässä tapauksessa ajatusmuoto palvelee portaalina korkeampaan todellisuusulottuvuuteen.

Kaikki ajatusmuodot voidaan havaita vain korkeammilla havaintotavoillamme, kuten selväkuuloisuus (viestien kuuleminen korkeamman ulottuvuuden lähteestä), selvänäköisyys (korkeamman taajuuden valomuodostelmien näkeminen) ja selvätuntoisuus (ajatusmuodon tunteminen keholla ja auralla).

Siinä missä kolmannen ulottuvuuden ajatusmuodot auttavat meitä olemaan jokapäiväisen elämämme luoja, moniulotteiset ajatusmuodot palvelevat portaaleina, joiden kautta saamme viestejä moniulotteiselta mieleltä, kolmannelta silmältä ja korkeasta sydämestä.

Nämä ajatusmuodot havaitaan pääasiassa delta- ja gamma-aaltotietoisuudellamme. Kolmannen ulottuvuuden ajatusmuodot taas havaitaan tavallisesti ollessamme alfa- tai theta-aaltotietoisuudessa.

3D-aivomme antavat meille informaatiota ulkomaailmastamme, kun taas moniulotteinen mielemme antaa meille informaatiota sisämaailmastamme. Korkeamman ulottuvuuden todellisuutemme eivät ole yläpuolellamme, ne ovat sisällämme. Lähteemme on sisällämme, siten myös korkeamman ulottuvuuden todellisuutemme.

Jumalsäteet meissä

(Adonai 432 29.1.2015 AE Mikael 1-2015 mukaillen, lyhennelmä)

Nyt kun Kalojen aika hämärtyy menneisyyteen, on alkanut uusi Universaalien lakien ja sääntöjen järjestelmä, mikä pätee kaikkiin paljastuviin henkis-inhimillisiin olentoihin. Uusi laajentunut luomisjakso on käynnissä ja meidät kaikki jotka pyrimme saavuttamaan yhtenäisen tietoisuustilan, nimitetään tulevaisuuden edistyneiksi kanssaluojiksi.

Fyysisen olemassaolotason voimaantuneena kultaisen valon kantajana, uusi jumalainen tehtävämme on auttaa Jumaltietoisuuden laajentamisessa.

Tavoitteemme on tulla ilmentämisen mestariksi, joka ammentaa luomisen ydinolemusta ja aktivoi sen pyhässä sydämessään. Sitten kohonneen intuitiivisen tiedostamisen avulla, alamme saada erityisajatuksia ja –käsityksiä, joita lähetetään pyhään mieleemme. Saamme vähitellen kyvyn säteillä näitä siemenajatuksia henkilökohtaiseen elämänkukkaamme tai Luojapyöräämme, mikä aloittaa niiden asioiden edistyneen luomisprosessin, joita tarvitsemme yltäkylläiseen, iloiseen ja jalostuneeseen elämään. Valovärähtelymme lisääntyy, kun se virtaa vähitellen esiin ”pyyhkivänä” äärettömyysmallina, mikä vaikuttaa enemmän ja suotuisammin ympäristöömme ja ympärillämme oleviin.

Tulevan aikakauden tavoitteena on ruumiillistaa ja aktivoida kaikki 12 sädettä, ja oppia käyttämään niitä tehokkaasti.

Muistimme virkistämiseksi saamme lyhyen kuvauksen kustakin jumalsäteestä sekä sen ominaisuuksista, laaduista ja hyveistä.

Ensimmäinen, jumalaisen tahdon, voiman ja luomishalun Jumalsäde (keltainen-violetti säde):

Tämä on jumalaisen isän mentaalisäde. Se on ulospäin keskittynyt ja dynaaminen säde, mistä jumalainen Isä lähettää uuden luomisen valkoisentulen siemenatomeja. Se aktivoi elinvoimaa ja aloitekykyä ja halun luoda uutta fyysisissä ulottuvuuksissa. Se synnyttää voiman luoda tasapainoa ja sopusointua harmonisoitumalla jumalaisen tehtävämme ja Isä/Äiti Jumalamme tahdon kanssa.

Ensimmäisen säteen erityisavuja ovat vahvuus, rohkeus, päättäväisyys ja totuudenmukaisuus. Oppimalla käyttämään kunnolla ensimmäisen säteen voimakkaita laatuja ja ominaisuuksia, saamme mahdollisuuden tulla kauniin, yltäkylläisen, iloisen ja rauhallisen rinnakkaiselon todellisiksi kanssaluojiksi maan päällä.

Lady arkkienkeli Faith ja (tämän ilmoituksen antaja) arkkienkeli Mikael ovat tämän dynaamisen Jumalsäteen laatujen ja hyveiden kantajia.

Toinen, valaisemisen, viisauden ja syyn- ja seurauksenlain (tunnetaan myös karmana) Jumalsäde (punainen-vihreä säde):

Arkkienkeli Jofiel ja lady Constance tämän Jumalsäteen hyveiden, ominaisuuksien ja laatujen kantajia.

Tämä säde resonoi Jumalaisen Äidin rakkaus-viisauden kanssa – äidin joka hoivaa kosmisessa kohdussaan Jumalaisen Isän mielestä lähetettyjä siemenatomeja. Hän antaa rakkausenergiaa sytyttämään uuden luomisen siemenatomit, jotta jumalainen suunnitelma voidaan ilmentää olemassaolon aineellisille tasoille.

Tämän säteen pääfokus on muuttaa tieto viisaudeksi ja ”keventää” tuota viisautta rakkaudella ja myötätunnolla.

Kolmas, älykkyyden Jumalsäde (sininen-oranssi):

Se säteilee voimaa, mikä auttaa ihmiskuntaa tunnekehonsa kehittämisessä ja jalostamisessa, ja iskostaa halun kehittää kanssaluomistaitoja fyysisellä olemassaolotasolla. Se kantaa myös suvaitsevuuden, pitkämielisyyden, ykseyden ja kulttuurin ominaisuuksia.

Rakastettu arkkienkeli Kamiel (tai Camael) kantaa kolmannen Jumalsäteen laatuja ja hyveitä. Arkkienkeli lady Charity kantaa kolmannen säteen feminiiniominaisuuksia. Se on aurinkojen (Äiti/Isä-Jumalamme tytärten ja poikien) säde, aktiivisen älykkyyden säde, jonka avulla Isä Jumalamme dynaaminen energia sulautuu yhteen Jumalaisen äitimme toisen säteen värähtelyjen kanssa.

Luomisen kosmisessa kohdussa haudotaan uuden luomisen suuret suunnitelmat ja sitten ne lähetetään kiedottuna hänen rakkauteensa ja viisauteensa ilmennettäväksi tämän aliuniversumin aineellisissa maailmoissa.

Kun saavutamme tietyn harmoniatason sisällämme, avaamme fyysisen kehon portit – portaalit - korkeampiin ulottuvuuksiin.

Portaaleja ovat ylösnousemuschakra tai ydinjatkos kallonpohjassa, pyhän sydämen takaportaali, pyhä mieli mikä sijaitsee aivojen ylätakaosassa, ja kruunuchakra-aukon laajentuminen. Nämä ovat fyysiset pääaskelet ylösnousemusprosessissa, sillä ne palauttavat yhteytemme elämänvirtaan, mikä sisältää luomisen eläviä valohiukkasia, joita kutsutaan ”timantinkoviksi hiukkasiksi”. Tuossa kohtaa alamme rakentaa täyden valoasteikon voimakenttää, kun pyrimme tulemaan itsemestariksi ja tietoiseksi kanssaluojaksi, joka luo ainoastaan niitä asioita, jotka ovat kaikkien suurimmaksi hyödyksi. Siitä lähtien hengitysharjoituksemme ja affirmaatiomme saavat täysin uuden merkityksen.

Voidaksemme tulla elämänvirran sivujoeksi, meidän täytyy valmistautua sallimaan elämän ydinolemuksen virrata lävitsemme.

Meidän täytyy käyttää se, mitä tarvitsemme, ja sitten antaa loppuosan virrata eteenpäin, valmiina muokattavaksi ihmeellisiksi uusiksi luomuksiksi. Tällä tavalla meistä tulee valon kantajia ja palvelijoita. Tämä on kaikkien niiden opetusten perimmäinen viesti, joita olemme saaneet kuluneina vuosina.

Tämä on itsemestaruuden tavoite.
Tämä on ylösnousemustapa.

Universumi - erityisesti tämä aliuniversumi missä olemme – on monumentaalisen transformaatioprosessin keskellä.

Planeetat vaihtavat paikkaa ja siirtyvät lähemmäs oman aurinkokuntansa aurinkoa sekä galaksit ja aliuniversumit laajentuvat ja siirtyvät ylöspäin, ulospäin tai alaspäin tarkkailijan näkökulmasta riippuen. Uusia galakseja on muodostumisvaiheessa, kun elämän/valon Luojahiukkasten suuri lisäys käynnistää laajentumissykäyksen ja uuden luomisen siemenajatuksia leviää kaikkien aistivien olentojen tietoisuuteen.

Sielulaulumme koostuu neljännen ulottuvuuden puolivälin ja korkeampien ulottuvuuksien rakkaus-, viisaus-, tasapaino- ja harmoniavärähtelymalleista. Itsemestarina energiapuumerkkimme ja sielulaulumme sulautuvat taivaalliseksi valo-, ääni- ja värimandalaksi, mistä meidät tunnistetaan korkeammissa ulottuvuuksissa. Meidät tunnistetaan sisäisen valomme kirkkaudesta. Mitä enemmän valo-olemusta yhdistämme fyysiseen astiaamme, sitä kirkkaammin auramme hehkuu.

Muistakaamme, että timanttiytimellisen Jumalsolumme kirkkaus sekä sielumme valo ja Pyhän Sydämemme hehku saavat aikaan valoaurakenttämme säteilyn.

Enkelikunta voimistaa valoa, ihmiskunta levittää sitä. Paistatelkaamme Isä/Äiti Jumalamme siunatussa rakkausvalossa nyt ja ikuisesti. Korkeat auttajamme ovat alati lähellä opastamassa, ohjaamassa, inspiroimassa ja suojelemassa meitä.

Ylösnousemus

Tämä kaikki liittyy siihen, että maaplaneetta, Gaia, on nousemasssa ylös korkeammalle värähtelytaajuudelle. Jokin osuus ihmisiä luultavasti jää heikkenevään 3D-matriisiin. Ylösnousemus on lahja, jonka annamme itsellemme liittymällä ykseystietoisuuteen toisten ihmisten kanssa, jotka tarvitsevat apuamme.

Osittain toisten auttamisen kautta meistä tulee energiakenttämme mestareita. Tämä mestaruus ei ole mitenkään mahdollista elettäessä beta-aaltotietoisuuden rajoissa, ja alfa-aaltotietoisuus laajentaa tietoisuutemme vain neljänteen ulottuvuuteen.

Siksi meidän täytyy laajentaa tietoisuutemme viidennen ulottuvuuden theta-aaltotietoisuuteen, ja jakaa laajentumislahja toisten kanssa. Miksi näin on? Siksi että yksilöllisyys on käsite, mikä resonoi vain kolmanteen ja alempaan neljänteen ulottuvuuteen.

Millään muulla lajilla maan päällä ei ole yksilötietoisuutta sillä tavalla, minkä ihmiskunta on luonut. Gaian toiset olennot toimivat yhtenä lintuparvena, yhtenä kalaparvena, yhtenä valas- tai delfiiniparvena, yhtenä puumetsänä ja / tai yhtenä pilvikokoelmana.

Ihmiskunta on hidaste planeettaylösnousemuksessa, koska yksikään ihminen, joka edelleen elää henkilökohtaista elämäänsä, ei pysty saamaan ylösnousemusvoimaa. Jokaisen yksilön täytyy laajentaa tietoisuutensa alfa-, theta-, delta- ja gamma-aaltotietoisuuteen. Gamma-aallot antavat meille suurimman kyvyn havaita moniulotteisia ajatusmuotoja / portaaleja, ja mennä niihin. Mutta ensin meidän täytyy resonoida gamma-aaltotietoisuuteen.

Gamma-aivoaallot 25-100 Hz ”Moniulotteinen Itse”

Gamma-aallot ovat normaalin aivotoiminnan taajuusmalli, mikä vaihtelee 25-100 hertsin välillä. Gamma-aaltoja ei periaatteessa tunnettu ennen digitaalisia EEG-tallentimia, koska analoginen sähkökäyrä, jonka yläraja oli n. 25 Hz, ei pystynyt mittaamaan niin korkeataajuuksisia aivoaaltoja.

Kaikilla on gamma-aivoaaltotoimintaa, mutta gamma-aaltojen tuotantomäärä vaihtelee. Alhaiset gamma-aaltomäärät liittyvät oppimisvaikeuksiin, huonoon muistiin ja heikkoon mielen prosessointiin.

Hermotutkijat alkavat löytää aivojen ihmeellisiä ominaisuuksia niiden tuottaessa gammataajuutta. Gamma-aallot ovat nopein aivoaaltotaajuus, jolla on pienin amplitudi. Ne liitetään ”siunauksen tunteeseen”, mistä kertovat kokeneet meditoijat, kuten munkit ja nunnat, sekä huippukeskittymiseen ja äärimmäisen korkeaan kognitiiviseen toimintatasoon. (Aihetta on tutkittu mm. Tiibetin buddhalaismunkeilla.)

Gamma-aallot pystyvät yhdistämään informaatiota aivojen kaikista osista. Gamma-aalto alkaa talamuksesta ja se liikkuu aivojen takaosasta eteen ja takaisin taakse 40 kertaa sekunnissa. Tämä nopea toiminta tekee gammatilasta yhden älyllisistä ja fyysisistä huippusuorituksista.

Gamma-aaltotietoisuus sallii meidän hahmottaa tietoisesti korkeamman ulottuvuuden todellisuuksia. Ne antavat meille kyvyn havaita moniulotteisia ajatusmuotoja/portaaleja ja mennä niihin.

(Tämä on se taajuus, joka tuotiin meille mahdolliseksi tavoittaa päivätajunnassamme J:n hahmossa planetaarisen Luojapojan ruumiillistumisen kautta aineelliselle, fyysiselle tasolle. Tämä lahjoittautuminen, tietyn värähtelytaajuuden henkeyttäminen oli tehty jo vuorollaan 6. ylemmälle päätasolle. Alin, seitsemäs taso sai tämän lahjan n. 2000 v. sitten. )

Gamma on aivoaaltotila, missä tuntee voivansa tehdä mitä vain. Itseasiassa siihen pystymmekin, ennemmin tai myöhemmin, kun muistamme, että olemme valo-olentoja, jotka päätimme tulla 3D-hologrammiin. Tulimme moniulotteisen itsemme sisältä, ja paikansimme osan tietoisuudestamme ihmisen 3D-matriisin 3D-maapallolla. Maa-astia, fyysinen keho, jota käytämme, voi havaita vain sen osan ITSESTÄMME, mihin tietoisuutemme on kalibroitu.

Vaikka maa-astiamme on tietämätön siitä, että ME olemme siinä, moniulotteinen ITSEMME on kuitenkin täysin tietoinen 3D-meistä. Lähteäksemme tästä matriisista, palaamme samaa tietä menemällä sisäämme, ja yhdistymällä siihen moniulotteiseen ITSEEMME, joka aina olemme olleet.

Katso, uudeksi minä teen kaikki. Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. (Ilm.21:5-7)

Vesimiehen aika on alkanut.

Korkeimmat tasot

Moniulotteinen tietoisuus
(IliaEm 7.9.2014 Adonai 9.9.14)

1D-ulottuvuus: SOLUTalitajunta
2D-ulottuvuus: ELIMET   "
3D-ulottuvuus: FYYSINEN KEHO 
4D-ulottuvuus: ASTRAALIKEHOmentaalimaailma, useita eetterikehoja
5D-ulottuvuus: VALOKEHO 
6D-ulottuvuus: SIELUTULI 
7D-ulottuvuus: YLISIELU 
8D-ulottuvuus: GALAKTISET ja TAIVAALLISET OLENNOT, DEEVAT (ENKELIT) 
9D-ulottuvuus   "
10D-ulottuvuus   " (8-10D ulotuvuudet sulautuvat yhteen)
11D-ulottuvuusARKKIENKELIT, ELOHIM, YLÖSNOUSSEET MESTARIT
12D-ulottuvuus(ulottuvuudet sulautuvat yhteen kuin vesipisarat kosmisessa meressä)
13D-ulottuvuusPLANEETTALOGOS, AURINKOLOGOS, GALAKTINEN, UNIVERSUMIEN JA MULTIUNIVERSUMIEN LOGOKSET

Oheistietoa:

www.charlesgilchrist.com ”Gilchrist Mandalas”
fig 5 “Completed Germ og life” / fig 8 “The Completed FLO” fig 4 “The Glypth Maker” / fig 10 “Metatron’s Cube”
Merkabah YouTube
katso > Merkabah: The Chariot of Ascension 5:00
Fibonaccin luvut
katso > Fibonacci –The Fibonacci Explained Simply 3:30
katso > Fibonacci Sequence in Nature 2:29