www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


P. Vesa

Chakrat-värit-sakramentit

Johanneksen evankeliumi

"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.” (Joh.1.1-6)

Johanneksen evankeliumin toinen luku jatkaa kertomuksella Kaanaan häistä, jotka tapahtuivat ”kolmantena päivänä”. Tarkemmin ei sanota, mistä tuo ”kolmas päivä” lasketaan, mutta kun Raamatun symboliikka meille avautuu, ymmärrämme, että on kysymys ihmisen sisäisistä tasoista, elementeistä, tällä kertaa älystä ja Totuuden hengestä.

Siinä oli kuusi kivistä vesiastiaa, jotka Jeesus kehotti täyttämään vedellä. Ja he täyttivät ne reunoja myöten. ”Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle.” Täytettiin siis seitsemäskin astia, joka annettiin pitojen ohjaajalle. Vesi oli muuttunut viiniksi.

Kivi symboloi tässä ja muuallakin Raamatussa älyn tasoa, tietoa ja viisautta. Kivillä ei ole tunnetason olomuotoa aineettomassa värähtelykentässä, mutta kylläkin lajinsa mukainen syvempi ominaisvärähtely.

Seitsemän astiaa on samat kuin Ilmestyskirjan seitsemän lamppua tai kynttilää. Ne ovat virranjakajia, energian muuntajia eli chakroja, jotka välittävät aineettomia energiavirtoja henkemme, älymme, tunteidemme ja kehomme kautta aineelliseen maailmaan.

Täyttäessämme nuo ”astiat”, eli herättäessämme itsestämme alkusäteitä vastaavat ominaisuudet kytkemme itsemme niiden värähtelytasoja vastaaviin henkivirtapiireihin. Kun samaistumme henkeemme, emmekä aineelliseen kehoomme, Kristus meissä muuttaa vetemme, vesikehomme puhdistuneet tunteet viiniksi, henkitietoisuudeksi.

Syntyy liitto persoonallisen alemman minämme ja ylemmän henkiminämme kanssa. Sisäinen vedenpaisumuksemme tapahtuu, taivaan akkunat avautuvat, saamme henkikasteen. Pimeys eli aineellinen mielemme alkaa käsittää valkeutta.

Kaanaan häiden jälkeen Jeesus tyhjensi temppelipihan uhrieläimistä ja niiden kaupustelijoista ja rahanvaihtajista. ”Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä”. ”Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä, eikä Jerusalemin temppelistä.”

Ihminen on Hengen temppeli, joka meidän on puhdistettava tahdonvoimallamme, keltaisen säteen avulla, eläimellisestä perinnöstään, primitiivisistä haluista ja himoista. (Vrt. Noan arkki > ihmisen rakenne, puu = maa, ilma vesi, tuli, kolme kerrosta + eläimet meissä, dna-ketju, sateenkaari, Liiton merkki).

Jeesus opettaa rabbi Nikodemusta, että ihmisen täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Edelleen, jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Nikodemus kysyy, kuinka tämä voi tapahtua ja mitä tämä tarkoittaa?

Vedenpaisumus, tunne-elämän muutos itsekkyyden aiheuttamasta rajoittuneisuudesta puhtaaseen rakkauteen puhdistaa mielemme, kun samaistumme Henkeen, joka meissä on, ja joka me olemme.

Jeesus vielä tarkentaa: ”Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän.” Erämaavaelluksen aikana myrkkykäärmeet nimittäin purivat kansaa, jota siten paljon kuoli. Kansa huomasi tehneensä syntiä, ja pyysi Moosesta rukoilemaan puolestaan. Neuvoksi saatiin, että ”Tee itsellesi käärme, ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu jää eloon.”

Käärmeet ovat seksuaalienergian ilmentymiä, jotka vahingoittavat meitä kun tätä voimaa käytetään väärin. Seurauksena on monenlaisia hankaluuksia niin ihmissuhteissa kuin omassa mielessä ja kehossa. Meidän on nostettava tuo voima perus- eli juurichakrasta selkärankaamme pitkin päähämme. Niin tuo energia muuntuu luovaksi voimaksi, ja me uudeksi ihmiseksi, jonka kautta puhtaan punaisen rakkauden säteen Poika voi ilmentyä. Tätä voimaa sanotaan myös käärmetuleksi tai kundalinituleksi.

Johanneksen evankeliumi kertoo vielä, miten Jeesus ruokki 5000 miestä viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Kaksitoista vakkaa täyttyi vielä ruuan tähteistäkin.

Viisi leipää viittaa noihin alempiin aineellisiin chakra-virranjakajiimme, ja kaksi kalaa kahteen ylempään. Mutta niissä on monta tasoa, niin kuin luvussa 5000 on nollia.

Kaksitoista taas on kolmen alkuenergiavuon (keltaisen, punaisen ja sinisen säteen) nelinkertainen ilmentymä, kun ne virtaavat alkuelementtien tasojen kautta aineelliseen maailmaan.

”Eikö päivässä ole kaksitoista hetkeä? Joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta se joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itseänsä, sillä hänessä ei ole valoa” (Joh. 11.9-10)

Opetuslasten ystävä Lasarus oli ollut kuolleena pimeässä hautakammiossa jo neljä päivää. Maan, veden, ilman ja tulen elementit olivat ihmisestä sammuneet. Kivi otettiin haudalta pois, (valo pääsi sisään) ja Jeesus sanoi: Lasarus, tule ulos!

Jeesus puhuu jäähyväispuheessaan opetuslapsilleen: Hän antaa… teille totuuden Hengen (joka on sininen säde), jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönä ja on teissä oleva. (Joh. 14.16-17)

Kun Totuuden Henki tulee, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. "Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. (Joh.16.13)

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. (Joh.15.5-6)

”Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla; mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä.” (Joh.16.25)

Jeesuksen opetukset ovat täynnä elämänohjeita, ohjeita miten ajatella ja toimia. Hän antaa meille seitsemän uutta käskyä, jotka selventävät entisiä:

1. Rakasta Jumalaa yli kaiken

Tämä kehotuksen tarkoitus on virittää meissä epäitsekästä rakkautta. Aineellinen kehon taso tulee kyllä sekin huolehdituksi, kun teemme toimemme itsekkyytemme unohtaen. Voima ja rohkeus suuntautuu ahkeruudeksi ja hoivaavaksi rakkaudeksi.

2. Rakasta muukalaisia ja vihollisiasikin

Tämän kehotuksen avulla voitamme itsessämme olevat esteet ja ennakkoluulot siten, että kehomme kautta virtaavat voimat muuntuvat seksuaalienergiasta uutta luoviksi ja elämää suojeleviksi voimiksi.

3. Ole puhdas ajatuksissasikin, ole aina puhdas

Tämä ohje auttaa meitä kehon puhtautta varjelemalla fyysisten sairauksien voittamiseen. Ensisijaisesti ohje ja sen noudattaminen edistää etenkin itsetunnon, kunnioituksen ja arvonannon kehittymistä meissä. Hyvä omanarvontunto ja toisten huomioon ottaminen on viisaan toiminnan edellytys.

4. Älä suutu koskaan kehenkään

Tämä hieno kehotus kehittää meissä sympatiaa tapaamiamme ihmisiä kohtaan, ja auttaa itseämme ja lähimmäisiämme kehittymään poistamalla negatiivisen voiman ja sen vastavoiman heijastukset. Miksipä emme aloittaisi paratiisin luomista heti ympäristöstämme! Myötätunto ja suvaitsevaisuus yhdistävät ulospäin virtaavat energiat sisäänpäin kääntäviin voimiin meissä itsessämme. Tasapaino meissä kasvattaa rakkauden kukoistamaan.

5. Puhu aina totta, älä vanno

Meissä kasvaa selkeys, rehellisyys, totuus ja luotettavuus.

6. Älä vastusta pahaa

Korkeampi minä ohjaa meitä. Ymmärrämme jo syyt ja seuraukset, tiedämme että aika ja Luoja hoitaa asiat niinkuin pitääkin. Pahan vastustaminen ei edistä hyvää sen enempää meissä itsessämme kuin muissakaan. Edistäkäämme hyviä asioita, niin paha häviää ikään kuin itsestään, kun sille ei osoiteta huomiota eikä kasvun edellytyksiä.

7. Rakastakaa toisianne sillä rakkaudella, millä minä olen teitä rakastanut

Tämä kehotus korostaa palvelumme ja huolenpitomme sekä eteenpäin vievän luovan toimintamme suuntautumaan ympäristöömme ja lähimmäisiimme. Toimintamme synkronoituu henkemme Luojan, Isän tahdon mukaisesti.

Johanneksen värikäs ilmestys

”Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, joka sanoi: Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan”.

"Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa, ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.” (Ilm. 1.11-13)

”Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa” (Ilm. 1.20)

Ilmestyskirjassa seuraa kirjeet noille seitsemän seurakunnan enkelille, toisin sanoen kehon eriväristen henkivirtapiirien portinvartijoiden ohittamisohjeet ja vastaavien virranjakajien avaamisneuvot varoituksineen. Niiden sanoma on tiivistettynä:

 1. Kirje Efeson seurakunnalle punaisesta säteestä: Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi (ahkeruutesi), ja ettet voi pahoja sietää. Sinulla on kärsivällisyyttä etkä ole uupunut. Mutta se on minulla sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen (puhtaan) rakkautesi. Muista mistä olet langennut, ja tee parannus (ruumiillisesta itsekkyydestä, ja puhdista rakkautesi) ja tee niitä ensimmäisiä (aineellisen maailman hyviä) tekoja tai lampunjalkasi työnnetään pois paikoiltaan. Se joka voittaa, saa rohkeutta ja voimaa, sekä menestyy elämässään. (”saa syödä elämän puusta”).
 2. Kirje Smyrnan seurakunnalle oranssista säteestä: Minä tiedän ahdistuksesi ja köyhyytesi. Sinä olet kuitenkin rikas. Teidät pannaan koetukselle (ruumiillisten himojen ja halujen suhteen). Älä pelkää, ole uskollinen ja kestävä. ”Sitä joka voittaa (ruumiillisuutensa) ei toinen kuolema vahingoita”, eli ruumiin kuolema. Ensimmäinen kuolema on alemman aineeseen samaistuneen egon kuolema.
 3. Kirje Pergamonin seurakunnalle keltaisesta säteestä: Sinä pidät kiinni minun nimestäni (Hyvästä Tahdosta), etkä ole kieltänyt minun uskoani. Hillitse (tahdonvoimallasi) epäpuhtaat tunteesi, himosi ja ahneutesi, äläkä eksy itsekkyyden värittämiin harhakuviin. Sille joka voittaa, annan henkiviisautta (”salattua mannaa”), ja uuden pysyvän henkipersoonallisuuden (”valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen”).
 4. Kirje Tyatiran seurakunnalle vihreästä säteestä: Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi, ja että sinun viimeiset (henkiset) tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset (aineelliset). Mutta varo haureutta (aineellista, eksyttävää ja vahingollista nautinnonhalua), sillä muuten ”minä syöksen hänet ja hänen kumppaninsa tautivuoteeseen ja suureen ahdistukseen, jos he eivät tee parannusta… ja hänen lapsensa (aineelliset aikaansaannokset) minä tappamalla tapan. Minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Ymmärrä siis tekojesi seuraukset, sillä ajatuksilla ja teoilla on vaikutuksensa. Pitäkää mikä teillä on (rakkautesi ja kärsivällisyytesi), niin en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teostani vaarin (eli toimii parhaan tahtonsa, tietonsa ja tunteensa mukaisesti), sille minä annan tiedon ja ymmärryksen. (”…vallan hallita pakanoita …ja kointähden”).
 5. Kirje Sardeen seurakunnalle sinisestä säteestä: Heräjä valvomaan (herätä tietoisuutesi), ja vahvista jäljellejääneitä, niitä jotka ovat olleet kuolemaisillaan (piilossa olevia sisäisiä ominaisuuksiamme); sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Joka voittaa (niin, että nuo teot ovat täydellisiä, loogisia, älykkäitä) sytyttää henkiruumiinsa toimimaan. (”…puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi hänen nimeänsä elämän kirjasta…”). Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille (ihmisen tietoisuudelle) sanoo (ja luottakoon siihen).
 6. Kirje Filadelfian seurakunnalle indigosta säteestä: Minä olen avannut sinun eteesi oven (näkymän syihin ja seurauksiin), eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinä olet ottanut vaarin minun sanastani. Pelastan sinut koetuksen hetkestä. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. -> Luota intuitiiviseen näkemykseesi ja tietoosi, niin voit ymmärtää luonnonvoimia, ja olla tietoinen osa niiden toimintaa. ”Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin…”, eli luovan voiman, Kristustietoisuuden välittäjäksi ja ilmentäjäksi. ”Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, ja oman uuden nimeni.” Henkikehomme valmistuu toimimaan näillä meille uusilla tietoisuuden, intuition ja hengen tasoilla.
 7. Kirje Laodikean seurakunnalle violetista säteestä: Oi jospa olisit kylmä tai palava! Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse; etkä tiedä että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa (kaikkien säteiden tietoisuus yhdessä), tulessa (hengessä) puhdistettua, että rikastuisit (näillä ominaisuuksilla), ja valkeat vaatteet (puhdistettu keho), että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä (negatiiviset energiat ja ajatukset) näkyisi, ja silmävoidetta (syyn ja seurauksen ymmärrystä) voidellaksesi silmäsi, että näkisit (totuuden). Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan (elämässä riittää haasteita); ahkeroitse siis, ja tee parannus. -> Voita hengellinen ylpeytesi, älä eristy (hengellisten saavutustesi ansiosta), vaan toimi (Isän tahdon mukaan), ja anna luovan voiman toteutua käytännössä.

”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua valtaistuimellani”, eli olla maailman kehitystyössä täysivaltainen toimija ilmentämällä henkirealiteetteja ja luovia voimia hitaammin värähtelevillä energiatasoilla.

”Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikään kuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan.” (Ilm. 5.6)

Näin on kerrottu, mitä ovat ne viisi leipää ja kaksi kalaa, manna, ravinto, joka nostaa meidät viiden aineellisen aistimme tasolta. Avaamme tietoisuutemme Kristuksen, Universumimme Luojapojan kautta virtaavien seitsemän säteen energioiden ominaisuuksille meissä itsessämme.

Sytytämme nuo lamput asteittain syvenevän älyllisen, intuitiivisen ja henkisen kokemuksen ja ymmärryksen kautta niin, että Liiton merkki, "sateenkaari" puhtaine väreineen toteutuu meissä itsessämme kaikilla tasoilla.

”Olkaa täydelliset niin kuin teidän Isänne on täydellinen.”

Aineen lähde

Kaiken alkulähde, joka on yksi, ilmentää itseään kolmen perusvoiman kautta. Tämä alkulähde on Keskusuniversumi, jossa sijaitsevat:

 1. Lähde ja keskus, Kaikkiallinen Isä
 2. Lähde ja keskus, Iankaikkinen Poika
 3. Lähde ja keskus, Ääretön Henki
 • Isä on liikkeelle paneva voima, ajatus, Isällinen rakkaus.
 • Poika on armo, universaalinen äiti, kosmisen todellisuuden liikkeelle paneva voima ja luomakunnan hengellinen koossapitäjä.
 • Ääretön Henki on kuolevaisen mielen lähde, hoivaava ja ohjaava henkirealiteetti. Kuolevainen ihminen on jumalanpojan omakuva, jolla on käytettävissään ajatuksensuuntaaja, joka on kotoisin Ensimmäisestä Lähteestä.

Keskusuniversumista voimat säteilevät ulospäin maailmankaikkeuteen ja universumeihin. Universumeita on sadoin tuhansin, ja jokaisella paikallisuniversumilla on oma Luojapoikansa, joka on Toisen Lähteen ja Keskuksen ilmentymä.

Paikallisuniversumeita hallitsevat rinnakkaiset Luojapojat. Maa-planeetan Luojapoika on Mikael, joka ilmenee Kristushenkenä, ja eli aineen tasolla Jeesus-ihmisenä, ja edelleen elää jokaisessa meissä enemmän tai vähemmän tiedostettuna.

Kolmen alkuvoiman ilmentymät aineen maailmassa ovat punainen, keltainen ja sininen fotoni. Nämä alkufotonit sisältävät jo lähtökohtaisesti oman luonteensa mukaiset ominaisuudet, jotka kertautuvat ja yhdistyvät alempien taajuuksien ilmentymissä.

Alkuenergia säteilee maailmankaikkeuden keskuksesta ulospäin. Värähtelytaajuus hidastuu ja aallonpituus pidentyy erilaisten muuntumisprosessien ja niitä ohjaavien voimien vaikutuksesta. Energia materialisoituu vaiheittain ”seitsemän luomispäivän”, eli seitsemän taajuusalueen ja värähtelytason kautta viimein aineellisen maailman todellisuudeksi. Tämä todellisuus on jatkuvassa muutostilassa, ja peilaa sen takana olevia henkirealiteetteja.

Energia ilmenee valona ja väreinä, äänenä ja kaasuna, nesteenä ja viiden aistimme havaitsemisrajoissa kiinteänä aineena. Aineen eri olomuodot ovat siis energian eripituisten värähtelyjen olomuotoja.

Nämä energian olomuodot on tunnettu jo varhaisissa mytologiossa niin idässä kuin lännessäkin. Ne ovat nuo neljä peruselementtiä, tuli, ilma, vesi ja maa. (Ääni kuuluu ilman elementtiin.) Nämä peruselementit havaitaan aisteillamme sekä erikseen että kaikessa elollisessa sisäkkäin. Puu on siten hyvä symboli ihmiskehosta, kun se sisältää nämä kaikki elementit.

Näillä elementeillä on vastaavuutensa kehomme eri tasoilla:

 • Fyysinen kehomme on koostunut maa-elementin aineista.
 • Fyysisen ruumiimme sisäinen vastakappale on eetterikeho, jonka chakra-virranjakajat, nuo lamput vaikuttavat sisäeritysrauhasten kautta aineelliseen kehoomme.
 • Tunteemme laineet tallentuvat astraalitason vesikehoomme.
 • Älyllinen elämämme liikkuu alemmalla mentaalitasolla ilman elementissä. Se on persoonallisen ajattelijan toimintataso.
 • Intuitio, joka on kohonnut tunne, rakkaudeksi muuttunut ja totuuden ymmärrykseen yhdistynyt, toimii meissä ylemmällä mentaalitasolla myös ilman elementissä.
 • Henkemme sykkii buddhisen tason tuli-elementin voimalla. Kun persoonallinen tietoisuutemme yhdistyy näihin sisällämme odottaviin henkitason voimiin, meissä syntyy kuolematon sielu.

Valon spektrin näkyvät (ja näkymättömät) värit muodostuvat kolmesta perussäteestä, punaisesta, keltaisesta ja sinisestä. Näkyvä valo taittuu prisman kautta sateenkaarimaiseen spektriin, jossa erotamme seitsemän ”samanarvoista” väriä:

 • Oranssi on punaisen ja keltaisen yhdistelmä. Vihreä on keltaisen ja sinisen yhdistelmä. Indigo on yötaivaan sininen, jossa on hiukan punaista. Violetti on punaisen ja sinisen yhdistelmä.
 • Energiakoostumusten ja niiden yhdistelmien ominaisuudet ovat väriyhdistelmiä vastaavia.
 • Punainen säteily on pitkäaaltoisinta, violetin aallonpituus on näkyvän valon lyhin.
 • Valosäteilyn punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigo ja violetti kertautuvat ääniaaltojen oktaavien seitsemän sävelen sointuina ja äänteinä.
 • Alkuaineet ovat seitsenkertaisesti jaksollisia alkulähteensä valon spektrin mukaisesti.
 • Aromiaineet ja tuoksut ovat valospektrin kaasumaisia ilmentymiä.
 • Jalokivet, puolijalokivet ja mineraalit ovat tuon eri prosessien kautta muotoaan muuttavan valospektrin aineellisia ilmentymiä.
 • Samoin elollinen luonto kasveineen ja eläimineen ilmentää valospektrin ja luovien voimien ominaisuuksia omilla tavoillaan.

Ihmisen tie, totuus ja elämä

Kehomme solut uusiutuvat jatkuvasti, osa nopeammin, jotkut hitaammin. Meillä on noin joka seitsemäs vuosi uusi keho. Vastaanotamme ravintoa eri muodoissa eri värähtelytasoilta sen mukaisesti, kuinka eri elementtimme ovat aktivoituneet, ja minkälaisia värähtelyjä ravintomme sisältää.

Valoenergian värähtelyjen yhdistelmät ja niiden eri laadut koemme peruselementtejä vastaavilla kehomme ja tietoisuutemme tasoilla. Ilmennämme valon energioita ja niiden voimakkuusasteita oman kehomme ja persoonallisuutemme kautta.

Tunne-elämämme muutoksen ja älyllisen kehityksemme avulla yhdistämme mielemme ja kehon elementtimme alkuenergioiden virtaa johtaviksi. Aktivoimme itsessämme spektrin aallonpituuksia vastaavat energiakeskukset eli chakra-virranjakajat, toimimaan itsessämme.

Meissä toimii elämämme eri vaiheissa yksi noista perusvoimista hallitsevana. Varhaislapsuudessa (0-7 v.) vaikuttaa utelias ja vapaa tahto, jonka avulla tutustumme maailmaan. Lapsuudessa (8-14 v.) meissä voimistuu älyllinen puolemme. Olemme valmiina oppimaan uusia asioita ja haluamme tietää totuuden. Murrosiässä (>15 v.) herää tunne-elämämme. Rakkauden voima alkaa vaikuttamaan meissä, ja saa meidät etsimään piilossa olevaa toista puoltamme vastakkaisesta sukupuolesta.

Tämä periodimaisuus jatkuu myöhempinä elinvuosinamme syventäen kokemuksiamme.

Elämänkokemustemme myötä meidät johdatetaan synkronoimaan tietoisen mielemme avulla tahto, intuitioksi kehittyvä tunne ja järki toimimaan tasapainoisesti itsessämme.

Yksittäisten spektrin värien yhdistelmästä tulee yhdessä valkoinen valo, joka palaa meihin kultaisena energiavirtana.

Yhdistämme persoonallinen mielemme tätä mahdollisuutta sisimmässämme odottavaan sieluumme. Näin varmistamme persoonallisen eloonjäämisemme ja rakennamme itsellemme tunne-, äly- ja henkiruumiin, universumin erilaisilla värähtelytasoilla toimivan ylösnousemuskehon, tuon arkin, aurinkolaivan, jolla voimme purjehtia kohti uusia ulottuvuuksia.

Värit ja elementit

Säde maa
keho
vesi
tunne
ilma
äly
tuli
henki
1. Punainen säilyttäminen
voima
veri autom. hermosto
rohkeus ahkeruus rakkaus, hoiva
2. Oranssi lisääntyminen
elinvoima, kasvu
sukurauhaset
kestävyys, sisu
kunnioitus luovuus
kohtuullisuus
kauneus
armeliaisuus
3. Keltainen ylläpito
energisyys
lisämunuaiset
hyvyys, ilo
itsetietoisuus
onnellisuus
älykkyys
luovuus
sisukkuus
hyvä tahto
usko
luottamus
4. Vihreä tasapaino parantuminen
valko- ja pintasolut
kateenkorva
hyväksyntä
rauha
rakkaus
myötätunto
kärsivällisyys
anteeksianto
ymmärrys
lempeys
5. Sininen puhdistuminen
näkö, kuulo, puhe
kilpirauhanen
selkeys, tyyneys
velvollisuus vapaus, ihanne
loogisuus
rehellisyys
johdonmukaisuus
totuus
oikeudenmukaisuus
6. Indigo muisti
loogisuus
aivolisäke
ihanteellisuus
persoonallisuus
innoitus
intuitio
ymmärrys
syy > seuraus)
näkemys
persoonallinen viisaus
7. Sininen mieli
käpyrauhanen
arvostelukyky
ymmärrys
suvaitsevaisuus
isän tahto harmonia
luovuus

Värit, soinnut ja äänteet

  Sointu Äänne
1. Punainen do lam
2. Oranssi re ham
3. Keltainen mi ram
4. Vihreä fa yam
5. Sininen so hum
6. Indigo la om
7. Violetti ti aum

”Anna meille tänä päivänä meidän yliaineellinen, taivaallinen leipämme” (”panem supersubstantialem”, kuten Isä meidän latinankielisessä versiossa sanotaan).

Taustatietoa

Chakra (tsakra) johtuu sanskiitinkielen sanasta ”cakram”, joka tarkoittaa pyörää, ratasta. Sana esiintyy hindulaisissa kirjoituksissa ja tarkoittaa energiapyörteitä ihmisen eetterikehon pinnalla. Nämä ovat pyörän tai kukan kaltaisia, energiaa vastaanottavia ja muuntavia keskuksia.

Luterilaisen kirkon sakramentit:

 1. Kaste, jossa otetaan seurakunnan ja kirkon yhteyteen.
 2. Ehtoollinen on pyhä ateria, joka yhdistää Kristukseen ja lisää rakkautta lähimmäisiimme. Leipä ja viini, jotka ovat Kristuksen todellinen ruumis ja veri, ovat salatusti läsnä. Ehtoollista vietetään Jeesuksen kärsimyksen ja ristinkuoleman muistoksi, joka tapahtui kaikkien ihmisten sijasta. Ehtoollisen vastaanottaja saa syntinsä anteeksi.

Katolisen kirkon sakramentit:

 1. Kaste, joka tuo pelastuksen ja on ovi muille sakramenteille.
 2. Vahvistus, konfirmaatio, jossa uudistetaan kastelupaukset ja tunnustetaan usko.
 3. Eukaristia, ehtoollinen, jossa toteutuu Kristuksen uhrin läsnäolo. Ehtoollisleipä ja viini muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi armon tilassa oleville.
 4. Parannus ja sovitus, johon kuuluu rippi eli synnintunnustus. Tästä seuraa anteeksiantamus, ja parannuksen ja sovituksen näkyvinä merkkeinä rukous, paasto ja almujen anto.
 5. Sairaiden voitelu, joka toteutuu lähinnä ”viimeisenä voiteluna”.
 6. Vihkimys, joka on yleensä vain miehille, ja johon kuuluu eriasteita: diakonaatin, piispan ja papin vihkimys. Näihin kuuluu myös selibaatti.
 7. Avioliitto, joka solmitaan aviopuolisoiden vapaasta tahdosta, ja on ikuisesti pätevä.

Lähteet: