www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


UFO-uskonnot

Ufouskonto tai ufokultti on käsite uususkonnoille, jotka keskittyvät ufojen tai avaruusolentojen ympärille.

Uskontososiologi Emil Durkheimin mukaan uskonnoissa asiat jakautuvat kahteen perusominaisuuteen - maallisiin ja pyhiin. - Ufokulteissa maallinen on kirjaimellisesti maanpäällä, mutta pyhä paikka on yliluonnollisen sijaan avaruus.

Ufokulteilla on omat johtajansa, profeettansa ja messiaansa.

Tunnettuja ufokultteja tai ufoja sivuavia kultteja ovat yhdysvaltalaiset skientologia, raëlilaisuus, Heaven's Gate, Urantia-liike, Aetherius Society, Unarius Academy of Science, Vesmírní lidé, Lineamiento Universal Superior ja Dwight Yorkin nuwaubianismi.

Ufouskomukset ovat kuuluneet myös mm. Fiat Lux- ja Chen Tao-lahkojen apokalyptisiin oppeihin.

Ufousko uskonnollisena ilmiönä

Suomalainen filosofian tohtori Jaakko Närvä arvioi v. 2008 tarkistetussa uskontotieteen väitöskirjassaan ”Ufologia ja ufokokemukset uskonnollisina ilmiöinä – Teoreettinen tutkimus”, että ihmisten kokemukset ufoista ja ufologia eli ufojen tutkimus ovat suurimmaksi osaksi uskontoa ja vain pieneltä osalta jotain muuta.

Närvän mukaan ufologia ja ufokokemukset voidaan uskontohistoriallisesti selittää länsimaisen esoterian, kristillisyyden ja kansanuskon jatkumona. - Erityisesti ufokokemuksilla on paljon yhtäläisyyksiä kansanuskonnollisiin perinteisiin, kuten keijuperinteellisiin ja shamanistisiin aineistoihin.

Närvän mukaan ufohavaintoja voidaan selittää psykologisesti erilaisten virhetulkintakohteiden ja havaintopsykologisten tekijöiden yhteisvaikutuksilla. - Voimakkaat ufokokemukset, kuten ufo-sieppaukset, selittyvät hallusinaatiolla, unihalvauksilla, fantasiointitaipumuksilla ja valemuistoilla.

Tällaisiin tavanomaisiin selityksiin Närvä perustaa väitteensä, että suurimmaksi osaksi ufohavainnoista tehdyt spekulatiivisemmat tulkinnat ovat ufouskonnollisuutta ja niihin uskovat havaitsijat sekä ufologit ufouskovaisia.

Lisäksi Närvän mukaan jo havaintokokemuskin on sen käsitteellistämisen osalta pääosin uskonnollinen prosessi. - Uskonnon hän määrittelee tavanomaista laajemmin intuition vastaisina oletuksina.

Ryhmäkokemukset johtuvat Närvän väitöskirjan mukaan pienryhmäsuggestiosta, sosiaalisesta paineesta ja syyllisyydestä tarinan kuvitteellisuuden paljastamista kohtaan.

Närvän mukaan ufouskonnollisuus on kansainvälinen, laaja ja merkittävä ilmiö, joka voi antaa viitteitä tulevaisuuden uskonnollisuudesta. - Närvän mukaan suomalaisista 30 % uskoo ufoihin.

Lähteet: