www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


Vehreävesa, Pertti

Salattu Raamattu I-IV

Salattu Raamattu I

Kylväjä ja siemen–vertauksen jälkeen Jeesus sanoo opetuslapsilleen: ”Te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi.” (Luukas 8:10)

Maailman luominen

Raamatun mukaan Jumala loi maailmaan seitsemän päivää. Alussa oli tyhjyys, Minä Olen-tila, ja sana tuli lihaksi, eli materialisoitui. Tyhjyydestä luova voima rajaa laajan pallon pelikentäkseen. Avaruus on kaareva ja rajallinen, koska olemme tuon pallonmuotoisen energiakentän sisäpuolella.

Fysiikan ja avaruuden tutkimuksen edistyessä voimme ymmärtää aineen olemusta entistä paremmin. Ainetta ei ole, on eri aallonpituudella ja taajuudella värähteleviä energiakenttiä, jotka ovat meidän fyysisillä aisteillamme koettavissa aineeksi. Aine on kuitenkin vain yksi energian olomuodoista. Muut havaitsemamme ovat neste, kaasu ja ääni, sekä valo ja väri. Nämä ovat samat kokemusmaailmamme muodostavat neljä peruselementtiä maa, vesi, ilma ja tuli, joihin Raamattu monin tavoin kertomuksissaan viittaa. Asia mainitaan mm. siten, että maailma on perustettu ”neljän kulmakiven” varaan. Materialistinen ihmismieli teki maailmasta pannukakun noiden kivien päälle, mutta henkinen ymmärrys tajuaa kyseessä olevan sisäkkäisten energiavärähtelyjen ilmentymä.

Nuo seitsemän päivää ovat kirkkaus- ja valoisuusasteita, joissa ääretön ilmenee ensin hienovireisenä kirkkaana valoenergiana. Kolme alkuhiukkasta ovat punainen, keltainen ja sininen säteily, joiden yhdistelmistä kaikki muut värit, muodot ja aine ovat rakentuneet.

Maanpiiri on seitsemäs laaja energiataso, ja nuo muut kuusi värähtelytasoa sisältävät meille vielä tuntemattomia maailmoja, jotka kuitenkin vaikuttavat elämäämme. Aineesta ja energiasta on yli 95 % noilla näkymättömillä energiatasoilla, joita tieteessä kutsutaan ”pimeäksi energiaksi” ja ”pimeäksi aineeksi”.

Pyhä Kolminaisuus

Nuo äärettömän kolme ensimmäistä ilmentymää on Raamatussa nimetty Isäksi, Pojaksi ja Pyhäksi Hengeksi. Muissa mysteeriokulteissa käytetään muita nimiä. Nämä itseään ilmentävän Jumalan kolminaisuuden ominaisuudet ovat liikkeelle paneva luova voima Hyvä Tahto, maailman hengen ja aineen ilmentävä Kaikkiallinen Rakkaus sekä toteutusta ohjaava äly, Totuuden Henki.

Perusominaisuudet ja voimat ilmenevät spektrin kolmen pääsäteen keltaisen, punaisen ja sinisen sekä niiden yhdistelmien oranssin, vihreän, indigon ja violetin kautta. Erilaisten prosessien kautta nämä seitsemän pääsädettä asteittain aineellistuvat. Muotomaailmassa niitä ilmentää kolmio, ympyrä ja neliö, joista kaikki muut muodot rakentuvat.

Sama seitsemän säteen spektri kertautuu äänimaailmassa ja alkuaineissa, kivissä, kasveissa, eliöissä, eläimissä ja ihmisissä. Yhä moniulotteisemmaksi kehittyvä tajunta ilmentää itseään saumattomana jatkumona. Aine on Hengen alin olomuoto.

Adam ja Eva

Alkuihminen oli eetteriainetta vailla aineellista kehoa. Adam ja Eeva nauttivat hedelmän Hyvän ja Pahan Tiedon Puusta, eli laskeutuivat aineettomilta energiatasoilta materian maailmaan.

Tällä alimmalla värähtelytasolla olemme voineet kasvaa eläinperäisessä aineellisessa kehossamme laumahengen ohjauksesta itsestämme tietoisiksi hengen ohjaamiksi toimijoiksi. Yrityksen ja erehdyksen kautta opimme syyn ja seurauksen lain. Tietoisuutemme kehittyessä voimme yhdistää itsessämme Tahdon, Tunteen ja Järjen toimivaksi persoonalliseksi kokonaisuudeksi.

Liiton merkki

Luomiskertomuksen lopulla kerrotaan Jumalan laittaneen taivaalle sateenkaaren Ihmisen ja Jumalan välisen liiton merkiksi. Aineesta syntynyt ihminen omaa myös hengellisen puolen, joka haluaa hänen nousevan ylöspäin aineesta hengellisen ymmärryksen tasoille. Ihminen sytyttää itsessään ymmärryksen sateenkaaren spektrin värien ominaisuuksista, niin että ne tulevat omiksi ominaisuuksiksemme.

Ulospäin säteilevät aktiiviset punainen, oranssi ja keltainen yhdistyvät paikallaan pysyvän vihreän avulla sisäisiin ominaisuuksiin kääntävien sinisen, indigon ja violetin kanssa. Yhdessä kaikista värisäteilyistä tulee valkoinen valo. Maa ja Taivas, niiden neljä peruselementtiä Keho, Viisaudeksi kasvanut äly, Intuitioksi jalostunut tunne ja Henki yhdistyvät.

Neitseellinen syntymä

Jeesuslapsi syntyi kertomuksen mukaan neitseellisen hedelmöityksen tuloksena talliin. Tuo talli oli kuitenkin siivottu majoittumista varten ja eläimet viety ulos. Jeesus oli aineelliselta olomuodoltaan ihmisen poika, jonka hahmossa Jumalan Poika, Rakkaus eli Kristustietoisuus ilmeni.

Kristuksen aineelliselle tasolle ilmentyminen toi meille ihmisille, aineen ja hengen lapsille mahdollisuuden tavoittaa tuo henkivärähtely ja tietoisuus henkilökohtaisesti, niin tällä planeetalla kuin kaikilla muillakin saman värähtelytason taivaankappaleilla.

Ihmismieli, jota tuo talli kuvaa, puhdistuu alemmista, aiemmista kehitysvaiheistamme periytyneistä eläimellisistä vieteistä ja primitiivisistä vaistoista sen verran riittävästi, että tuo uusi ja korkeampi meidät aineen yläpuolelle nostava Kristustietoisuus voisi meihin syntyä.

Johannes Kastaja

Ennen Jeesuksen julkista elämänvaihetta Johannes Kastaja kulki erakkona erämaassa nahkoihin verhoutuneena, kastoi ihmisiä ja julisti Kristuksen tulemista. Johannes vangittiin ja tapettiin. Tuo vaikuttava hahmo ja hänen traaginen kuolemansa jäävät mieleen jo ensi kuulemalta.

Miksi Jeesus ei tehnyt mitään hänen pelastamisekseen, ei opettanut eikä saarnannut? Vasta Johanneksen kohtalon varmistuttua Jeesus sanoi ”Hetkeni on tullut”, ja aloitti julkisen työnsä.

Johannes edustaa ihmistä elämänvaiheessa ennen henkistä uudestisyntymistä. Hän on katuu entistä materialistisiin lyhytnäköisiin motiiveihin pohjautunutta itsekeskeistä toimintaansa, on ajatellut perusasiat uudelleen ja on valmis ottamaan elämälleen uuden suunnan. Hän ymmärtää aineelliseen samaistumisen ja erillisyyden harhan.

Tuon ihmismielen animaaliseen kehoonsa samaistuneen alemman tietoisuuden on kuoltava, ennen kuin korkeampi henkitietoisuus voi syntyä.

Uudestisyntyminen, valaistuminen

Jotta Kristustietoisuus voi meissä syntyä, on tietoinen korkeampi mielemme ja sielu yhdistettävä toimivaksi kokonaisuudeksi. Kehossamme on aineelliset ja henkiset virtapiirit Luojahengestä lähteville seitsemälle säteelle, sateenkaaren eri väreille, ja niitä vastaaville ominaisuuksille. Nämä virtapiirit meidän on sytytettävä kehon, mielen, älyn ja hengen tasoilla.

Rohkeus, kohtuullisuus, tarmokkuus, myötätunto, järkevyys, luovuus ja ymmärrys kaiken yhteydestä ja siitä aiheutuvista syy- ja seuraussuhteista ovat nuo pääominaisuudet, joille avaudumme ja jotka löydämme sisältämme, kun olemme siihen valmiita.

Kristus ruokki kansanpaljouden viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Johanneksen Ilmestyksen seitsemän kultaista lampunjalkaa, Ihmisen pojasta lähtevät seitsemän sädettä, seitsemän tähteä ja kirjakäärön seitsemän sinettiä viittaavat näihin samoihin energiavirtoihin ja vastaavien virtakeskusten avautumiseen meissä.

Neljä itämaan tietäjää

Neljä itämaan tietäjää toi vastasyntyneelle Kristuslapselle arvokkaita lahjoja. Itä on auringonnousun suunta, valo eli ymmärrys meissä alkaa sarastaa.

Nuo lahjat symboloivat neljän peruselementin maan, ilman, veden ja tulen seitsenkertaisten säteiden ominaisuuksien avautumista meissä ja niihin liittyvien ominaisuuksiemme hallintaa.

Kun Kristustietoisuus on meissä syntynyt, hallitsemme kehomme, mielemme, ajatuksemme ja tunteemme.

Pyhä avioliitto

Kaanaan häissä Jeesus teki vedestä viiniä häävieraiden juotavaksi. Aine muuttuu hengeksi.

Jeesus nimittää itseään toisessa yhteydessä myös sulhaseksi.

Jumalasta lähteneen jokaisessa ihmisessä asuvan henkikipinän ja ihmismielen yhdistyminen on tuo Pyhä avioliitto, kosmiset häät, jossa syntyy uusi persoonallinen tietoisuus. Tuo uusi ihminen voi toimia kosmisilla energiatasoilla, ja jatkaa toimimista ja kehittymistä kohti kaiken alkulähdettä.

Ruumiin kuolema on kuolema vain hengellisesti kuolleille aineeseen samaistuneille ihmisille. Tuo ruumiillisuus meidän on voitettava itsessämme, kuten vaikkapa Joonas teki. Joonas uhrasi itsensä, aineellisen minäkuvansa jotta myrsky, eli ajalliset elämän tunneaallokot tyyntyisivät. Niin hän joutui, tai paremminkin pääsi kolmeksi vuorokaudeksi kalan vatsaan, eli henkisen ymmärryksen äärelle.

Paavalin mukaan ihminen on Pyhän Hengen temppeli, vaikka hän ei sitä tietäisikään. Muutamme punaisen värin matkamme alussa ruumiillisiin himoihin suuntautuneen voiman sinisen tiedon ja ymmärryksen avulla indigoksi luovaksi voimaksi niin, että pystymme lopulta ”rakastamaan vihollistammekin”, niin kuin Jeesus kehotti.

Parannuksen tekeminen tarkoittaa ajatustavan muuttamista, joka muuttaa energiakenttämme, ja samalla asiat, jotka meille tapahtuvat. Suuntaamme kauttamme välittyvän luovan voiman rakentavasti yhteiseksi hyväksi. Eläinten uhraaminen Jumalalle, eli eläimellisten ominaisuuksiemme voittaminen tarkoittaa juuri tätä.

Golgatan kolme ristiinnaulittua

Ryöväri, joka mitään ei kadu, eikä Jeesuksen opetuksia usko, kuvaa tuota mielemme aineellista kehoonsa samaistunutta erillisen minäkuvan muodostanutta alempaa puoltamme. Se on ajallinen uskomuksiimme ja ennakkoluuloihimme perustuva mielikuva, jonka on hävittävä, jotta tietoisuus voi avartua ja kehittyä ylös- ja sisäänpäin.

Katuva ryöväri, mielemme ylempi henkiseen kaipaava osamme, ymmärtää olleensa sidoksissa katoavaisiin aineellisiin arvoihin, ja haluaa kohota korkeammalle. Kristustietoisuus odottaa tätä vaihetta meissä hedelmöittääkseen meidät uudeksi ihmiseksi.

Totuuden henki

Evankeliumien mukaan Kristus lähetti Pyhän Hengen 40 päivää ylösnousunsa jälkeen maan tasolle. Evankeliumit kutsuvat henkeä myös ”Pelastajaksi” ja ”Totuuden Hengeksi”.

Tämä energiavirta mahdollistaa meille suoran yhteyden tähän korkeaan Totuuden tietoisuuteen. Tätä intuitiota, luovuutta, älyä ja ymmärrystä meidän on mahdollista tuoda ilmi kaikissa toimissamme, kunhan olemme nuo 4(0) energiatasoa seitsenkertaisesti meissä löytäneet. Keho, viisaus, intuitioksi edistynyt tunne ja henki toimivat meissä kokonaisuutena.

Tuhlaajapoika

Kadonnut poika palaa kotiin isän luo. Toisin sanoen kierroksen aineen maailmassa tehnyt kokenut ja kehittynyt ihmismieli kääntyy takaisin hengen yhteyteen.

Kehon vietit ja ajalliset aineelliset arvot, kuten traditiot, materialismi, nationalismi, halut ja himot sekä pelot ja ennakkoluulot ovat vieneet meitä kohtalosta toiseen. Alempi itsemme haluaa säilyä niin pitkään kuin mahdollista, ja käyttää siihen kaikkia tarjolla olevia voimia. Aurinko paistaa niin hyville kuin pahoillekin, ja antaa meille voimaa kaikenlaatuiseen toimintaan. Meillä on vapaa tahto sen suhteen, miten noiden seitsemän säteen energiaa käytämme.

Jumalallinen, ikuinen elämän alkulähde, josta osa tuikkii ihmisen kautta, saa meidät kuitenkin palaamaan ja yhdistymään tuohon henkitietoisuuteen, joka on meille koko ajan tarjolla. Jumala on henki-isämme, ja ihminen on Jumalan poika rotuun, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Tämä on veljeytemme perusta, ja siksi meitä kehotetaan rakastamaan lähimmäistämme niin kuin itseämme.

Itseämmekin siis on osattava rakastaa. Alemman puolemme temppuiluun voimme suhtautua huumorilla, ja pitää yllä ylemmän minämme yhteyttä. Tuota yhteyttä voimme vahvistaa rukouksen ja meditaation, sisäänpäin kääntymisen avulla.

Itsekkyytemme haihtuu ja ymmärrämme olevamme Kaikkeuden pieni, mutta kehittyvä osa.

Luonnonlaeilla on myös moraalinen puoli, ja ymmärrämme sen kokemustemme, liikkeelle panemamme energian ja sen vastavaikutusten myötä.

Maailmankaikkeudessa odottaa vielä paljon tehtävää, johon tuolla uudella ihmisellä on nyt valmiuksia.

Religio

Henkisen uskonnon tehtävä on – sananmukaisesti - juuri tuo ihmisen palauttaminen Jumalan henkiyhteyteen.

Oi Sinä, joka suot elämänleivän ja täytät kaikki valtakunnat soinnilla, valolla ja värähtelyllä, suo minulle kokea valosi sisimpäni pyhäkössä. (Sananmukainen käännös arameankielisestä Isä Meidän–rukouksesta)

Salattu Raamattu II

”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” (Joh. 3.3)

Kaste

Jeesuksen keskustelu Nikodemus-nimisen fariseuksen kanssa jatkuu: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.”

Ihmisen kehosta on yli 70 % vettä. Vesielementtimme tallentaa tunteemme, jonka myötä kehomme säteilee niin hyvät ajatuksemme kuin tunnemyrskymmekin. Kun hengellinen kaipauksemme on edistynyt tunteidemme perustavanlaatuiseen muutokseen asti, olemme valmiit uudestisyntymään.

Mieli ymmärtää fyysiseen kehoonsa samaistumisen aiheuttavan tunnekuohut, ja tuosta harhakuvasta ollaan nyt valmiita luopumaan sielussa tätä odottavan elävän Hengen hyväksi.

Johannes Kastaja kastoi ihmisiä Jordanvirrassa. Upotuskaste ilmentää uudestisyntymistapahtumaa, mielemme uudistumista. Vanha alempi minä symbolisesti hukkuu, ”synnit pestään pois” niin kuin kirkossa sanotaan, ja uusi ihminen joka ymmärtää olevansa henkiolento, nousee vedestä.

Johannes ilmoitti vielä, että hän kastaa vain vedellä, mutta hänen jälkeensä tulee se, joka kastaa Hengellä. Valmiiseen mieleen viriää Kristustietoisuus, tietoisuus ykseydestä .

Samalla käytettävissämme on Totuuden Hengen intuitiivinen johdatus ja uutta luova voima.

Rikas nuorukainen

Jeesuksen seuraaminen houkutteli suuresti rikasta nuorukaista. Hän ei kuitenkaan ollut vielä ihan valmis eikä varma hengen kutsusta. Maalliset toimet hän on tehnyt vastuuntuntoisesti ja hän myös nauttii niiden hedelmistä.

Hän edustaa ihmistä, jolla on aavistus hengellisen maailman asioista, kaipaus on virinnyt, mutta rakkaus kohdistuu vielä maalliseen hyvään. Kaikesta luopuminen edes mielen tasolla on liian raskas päätös. Keho, sukupuolisuus, perhe ja yhteisö, kansa, valtio, henkilökohtainen asema ja omaisuus ovat vielä tärkeitä.

Hän on maan tason kehitysvaiheessa ja mieli haluaa lisää kokemuksia, mutta aikaa on vielä.

Nainen kaivolla

Mestari puhutteli samarialaisnaista Jaakobin kaivolla, vastoin ajan tapasäännöksiä. Tuo kaunis nainen oli kohdannut elämässään ja ihmissuhteissaan vastoinkäymisiä, ja oli kokemuksiensa myötä altis Jeesuksen tarjoamalle ”elämän vedelle”, jonka Jeesus kehotti tätä päästämään sydämeensä.

Jeesus toimi aina ennakkoluulottomasti, ja toi ilmi niin sanoissa kuin teoissakin, että hengessä ei ole erikseen miestä eikä naista, vaan nämä ovat yhdenvertaisia.

Sisäisen merkityksensä kannalta kohtauksessa nainen edustaa tässä ihmisen tunnepuolta yleensä. Kaivo ja vesi kuvaavat syvää sisäistä intuitiota, toisen logoksen eli Pojan ilmentymää, tunnetta ja rakkautta, punaisen säteen voimaa, jolle ihminen voi avautua.

Tuon voiman avulla avautuneen virtakeskuksen toiminnan kautta ihminen pystyy rakastamaan kaikkia ja itseään.

Kun punainen tunne vielä jalostuu henkiseksi tiedoksi, intuitioksi sinisen säteen ”elämän veden” yhtyessä siihen muodostaen indigon virran, ihminen tuntee mikä on oikein ja mikä väärin.

Sakkeus

Pääpublikaani eli veronkantaja Sakkeus oli rikas mies, mutta oli kiskurin maineessa. Hän oli kuitenkin päättänyt ottaa selvää, minkälainen mies Jeesus oli.

Jeesuksen käydessä Jerikossa Sakkeus lyhytkasvuisena kiipesi väentungoksen takia puuhun nähdäkseen paremmin. Jeesus pysähtyikin hänen kohdalleen ja majoittui Sakkeuksen taloon. Sakkeus ilahtui tästä niin, että lupasi parantaa tapansa ja jopa antaa nelinkertaisesti takaisin, jos oli joltakulta vääryydellä kiskonut.

Uskonnollinen ilmoitus voi olla hieman humoristinenkin. Tässä tapauksessa ihminen tietää pienuutensa ja tietämättömyytensä, mutta myös sen, että asialle voi jotain tehdä. Älynsä avulla ihminen saavuttaa uutta näköaloja avartavaa tietoa ja ymmärrystä, niin että häneen ”taloonsa” uusi sinisen säteen kirkas ja puhdas tietoisuus voi majoittua.

Tuo logoksen kolmannen ilmentymän järki ja sen avulla hankittu tieto tuo elämänmuutoksen, tässä vielä nelinkertaisesti, eli muutos läpäisee kaikki peruselementit. Etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

Halvaantuneen parantaminen

Jeesus opetti Sebedeuksen kodin tilavassa salissa, joka oli tungokseen asti täynnä kuulijoita. Talo oli vielä korviaan höristävän väkijoukon piirittämä niin, että parannusta haluava ystäviensä kantama halvaantunut mies ei päässyt Jeesuksen luo.

Halvaantunut oli kuitenkin päättänyt parantua, ja niin seurue laski miehen katon kautta Jeesuksen eteen. Jeesus nähdessään miehen uskon toteutti tämän hartaan pyynnön siitäkin huolimatta, että mies oli elämänsä väärin viettämällä hankkinut vaivansa.

Miehen päättäväisyys ja sen tuoma tulos on meille esimerkkinä tahdonvoiman, logoksen ensimmäisen ilmentymän viriämisestä ihmismielessä, ja sen tuomasta hengellisestä puhdistumisesta ja anteeksiannosta. Tämä kullankeltaisena säteilevä voima vapauttaa meidät pysähtyneisyydestä, virittää meihin tahdonlujuutta ja liikkeelle panevaa voimaa toteuttaaksemme tehtäväämme.

Juudas

Opetuslapsista Juudas oli arvostetun pappissuvun jälkeläinen, aikalaisiinsa nähden hyvin koulutettu, mutta huumorintajuton ja herkkä loukkaantumaan. Hän oli ihminen, joka otti itsensä liian vakavasti.

Kun hän viimein ymmärsi, että Jeesus ei ollut perustamassa maallista valtakuntaa, hallituspaikkoja eikä korkeita virkoja ollut jaossa, hän oli valmis luopumaan Mestaristansa ja ystävistään vastoin Jeesuksen varoituksia ja parempaa tietoaan.

Hän oli viettänyt kolme vuotta Jeesuksen seurassa, toisin sanoen kolmen aineen tasoa ylemmän perusvoiman vaikutuksessa, joten tietoa hengellisistä asioista hänellä oli tarpeeksi.

Kun hän sai kavalluspalkkionsa, kolmekymmentä hopearahaa, vain heijastuksen aidosta, ajallisen ja rajallisen pienen korvauksen, nämäkin kolmen perusvoiman ymmärryksen ja hallinnan sijasta, tämä oli karvas pettymys Juudakselle.

Hän oli kuvitellut ansainneensa merkittävän aseman juutalaisen pappisvallan pelastajana. Hän joutui kohtaamaan tekonsa seuraukset, ja teki itsemurhan Hinnominlaakson synkässä yksinäisyydessä.

Juudaksen kohtalo kertoo meille, että aivan kaikki eivät pelastu. Henkilökohtainen haaksirikko, ihmispersoonan tuho odottaa niitä onnettomia, joilla on ollut aikaa ja mahdollisuus, erehdystenkin kautta, kehittyä hengen tietoon, mutta jotka eivät silti voi luopua materialistisista lyhytnäköisistä arvoistaan ja rajoittuneesta minäkuvastaan.

Temppelipihan tyhjentäminen

Juutalaiseen tapakulttuuriin oli kehittynyt uhrieläinten kauppa ja temppelirahojen vaihto, mikä toiminta oli täyttänyt temppelipihan hälinällään.

Jeesus oli tullut Jerusalemiin viimeiseen pääsiäisjuhlaansa. Hän saarnasi ja opetti, jotta jerusalemilaiset, papit sekä maailman ääristä tulleet pyhiinvaeltajat saisivat vielä mahdollisuuden sanan kuulemiseen ja ymmärtämiseen.

Temppelipihan häly eläimineen oli häväistys, alennustila, joka sai Jeesuksen toimintaan. Täysikasvuinen vahva ja voimakastahtoinen mies kun oli, temppelipiha tyhjentyi vauhdilla, kun hän kaasi pöydät ja ajoi eläimet, rahanvaihtajat ja kaupustelijat ulos temppelistä.

Tapahtuma kuvaa ihmispersoonan tahdon kehittymistä niin pitkälle, että alhaiset eläimelliset vietit ja halut eivät voi mielessä enää majailla. Tunteen ja järjen kautta tapahtuva muutos vie aikaa, mutta kirkkaankeltaisen säteilevän tahdonvoiman syttyessä meissä ihmispersoonan muutos käy rivakasti.

Ensimmäinen kivi

Raivostunut ihmisjoukko tahtoi kivittää aviorikoksesta kiinnijääneen naisen. Jeesus rauhoitti tilanteen ja esti lynkkauksen.

Hän sanoi vihanlietsojille: Se joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän puhutteli vielä erikseen pahimpia kiivailijoita niin, että joukko hajaantui. Jeesus tietenkin tiesi, että synnitön ei tuota ensimmäistäkään kiveä heittäisi, eli tuomitsisi itsessään ilmenneitä ominaisuuksia.

Kertomus tahtoo sanoa sen psykologisen totuuden, että vihastuessamme näemme omat virheemme ja puutteemme tuossa vihan kohteessa. Pelko ja viha ovat saman ominaisuuden kääntöpuolia, kuten muutkin vastakkaiset meitä ärsyttävät asiat. Kun olemme nuo negatiiviset ominaisuudet itsessämme jossain määrin läpikäyneet, tunnistaneet, ehkä voittaneetkin minäkuvamme uudistumisen kautta, voimme jo suhtautua myötätuntoisesti kanssaihmisiimme, jotka niistä vielä joutuvat kärsimään.

Tuo uhattu nainen ilmentää omaa tunnepuoltamme, joka jää eloon ja iloon, kun osaamme antaa anteeksi itsellemme. Jeesus ohjeistaa Vuorisaarnassaan meitä olemaan suuttumatta, energian lainalaisuudet, voiman ja vastavoiman lait tuntien.

Via dolorosa

Jeesus kantoi Goltagalle painavaa ristin poikkipuuta. Pystypuu oli mäellä jo valmiina odottamassa ajan tavan mukaisesti ristiinnaulittavaa. Sadanpäämies komensi Simon Kyreneläisen kantamaan tätä poikkipuuta loppumatkan.

Risti symboloi ihmisen ja Luojan, aineen ja Hengen välistä liittoa ja yhteyttä. Luojahenki (Ilmestyskirjan uhrattu Karitsa) on rajannut osan itsestään ihmismielen hallitsemaan kehoon, ja kärsii sen väärien valintojen aiheuttamista seurauksista.

Henki on kuitenkin voimakas ja kärsivällinen, ja pääsee tämän ihmisen itsekkyyden aiheuttaman kärsimystien lopulla esiin. Siihen asti Kristushenki kantaa ihmistä, mutta ihminen oikean tunteensa, tietonsa ja päättäväisyytensä viriämisen kautta osallistuu yhä enemmän elämänsä tapahtumiin.

Sadanpäämies, oma tietoisuutemme käskee meidät ottamaan vastuun omasta elämästämme, kantamaan ristimme. Lopulta poikkipuu ja pystypuu yhtyvät, ja maan tason tietoisuus liittyy Henkitietoisuuteen.

Kaksitoista opetuslasta ja neljä evankeliumia

Kolme pääprisiippiä, keltainen tahto, punainen tunne eli rakkaus ja sininen totuuden ymmärrys ilmenevät eri taajuudella ja aallonpituudella värähtelevien yhdistelmiensä, neljän peruselementin, maan, veden, ilman ja tulen kautta.

Nämä kaksitoista yhdistelmää realisoituvat ihmisten kautta erilaisina persoonallisuustyyppeinä, kahtenatoista opetuslapsena, joihin kaikki eri kehitysvaiheissa olevat hengellisen tiedon etsijät voivat samaistua.

Täydellinen Mielen ja Hengen toiminta ilmenee näiden kahdentoista asteen lisäksi kaikkien säteiden yhtäaikaisen toiminnan kautta. Nämä Jeesuksen ihmispersoona tuo esiin mielen täydellisen toiminnan osalta, ja hänessä elävä sisäinen Kristustietoisuus Hengen voiman koko spektrin laajuudelta.

Johanneksen evankeliumin mukaan sotilaat jakoivat ristiinnaulitulta Jeesukselta jääneet vaatekappaleen neljään osaan, mutta arvokkaan saumattoman ihokkaan he arpoivat.

Kristuksen perintö ”vaatteet” on ilmoitettu noiden neljän elementin seitsenkertaisten ominaisuuksien ymmärtämisen kautta. Ihmiseltä tämä kehitys onnistuu tuon yhdistävän Totuuden Hengen, ”ihokkaan” avulla, ja elämällä aikamme omissa lainavaatteissamme, eli maaäidiltä saamassamme aineellisessa kehossa.

Evankeliumeja on siten noiden aineen tasolla ilmenneiden energiailmentymien peruselementtien mukaisesti neljä. Nämä ilmoitukset valottavat samoja asioita hieman eri näkökulmista, ja täydentävät toisiaan. Matteuksen evankeliumi on maanläheisin, kirjaimellisin, ja Johanneksen evankeliumi hengellisin. Jos Matteuksen evankeliumi ei avaudu, vielä vähemmän voi Johanneksen evankeliumia ymmärtää.

Raamatun kirjat on vielä jaettu kahteen osaan, Vanhaan ja Uuteen Testamenttiin. Aluksi voisi luulla, että ne kertovat eri asioista, aineen maailmasta ja historiasta, sekä uudesta Hengen valtakunnasta. Tässä esitetään tuo maailman näennäinen kaksinaisuus, joka meidän on yhdistettävä. Voimme huomata, että molemmat kirjakokoelmat kertovat samoista henkisistä ominaisuuksissa ja niiden avautumisesta meissä.

Johanneksen ilmestys

” Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa” (Ilm. 1.20)

I lmestyskirjassa seuraa kirjeet noille seitsemän seurakunnan enkelille, toisin sanoen kehon eriväristen henkivirtapiirien avaamisohjeet. Niiden sanoma on tiivistettynä:

  1. Kirje Efeson seurakunnalle punaisesta säteestä: Ole kärsivällinen ja tee parannus (”tai lampunjalkasi työnnetään pois paikoiltaan)”. Se joka voittaa, saa henkivoimaa. (”syödä elämän puusta”).
  2. Kirje Smyrnan seurakunnalle oranssista säteestä: Älä pelkää, ole uskollinen ja kestävä. ”Sitä joka voittaa ei toinen kuolema vahingoita.”, eli ruumiin kuolema. Ensimmäinen kuolema on alemman egon kuolema.
  3. Kirje Pergamon seurakunnalle keltaisesta säteestä: Hillitse epäpuhtaat tunteesi, himosi ja ahneutesi. Sille joka voittaa, annan henkiviisautta (”salattua mannaa”), ja uuden pysyvän henkipersoonallisuuden (”valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen”)
  4. Kirje Tyatiran seurakunnalle vihreästä säteestä Ymmärrä tekojesi seuraukset. Hoida tehtäväsi parhaan tietosi mukaisesti. Ja joka voittaa, sille minä annan tiedon ja ymmärryksen. (”…vallan hallita pakanoita …ja kointähden”)
  5. Kirje Sardeen seurakunnalle sinisestä säteestä: Herätä tietoisuutesi, ja auta kärsiviä lähimmäistäsi kykyjesi mukaisesti. Joka voittaa, sytyttää henkiruumiinsa toimimaan. (”…puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi hänen nimeänsä elämän kirjasta…”).
  6. Kirje Filadelfian seurakunnalle indigosta säteestä: Luota intuitiiviseen näkemykseesi ja tietoosi, niin voit ymmärtää luonnonvoimia, ja olla tietoinen osa niiden toimintaa. ”Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin…”, eli luovan voiman, Kristustietoisuuden välittäjäksi ja ilmentäjäksi.
  7. Kirje Laodikean seurakunnalle violetista säteestä: Voita hengellinen ylpeytesi, älä eristy (hengellisten saavutustesi ansiosta), vaan toimi, ja anna luovan voiman toteutua käytännössä. ”Joka voittaa, sen minä annan istua valtaistuimellani.” eli olla luovassa maailman kehitystyössä täysivaltainen toimija ilmentämällä henkirealiteetteja hitaammin värähtelevillä energiatasoilla.

”Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikään kuin, teurastettu (maailmaan lähetetty Luojapoika, Kristus); sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan.” (Ilm. 5.6)

Ilmestyskirja jatkuu seitsemällä sinetillä suljetun sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun kirjan avaamisella ja sen vaikutuksilla, eli aikakauden päättymisen ja vaihtumisen kuvaamisella. Sen aika ilmeisesti koittaa, kun tietoisuutemme, eli noiden lamppujen sytyttäminen on kehittynyt tämän muutoksen aikaansaavaan vaiheeseen.

Isä Meidän rukous, jonka Jeesus opetti opetuslapsilleen (Urantia-kirjan mukaan):

Isä meidän, joka olet taivaassa,
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi
Maan päällä, niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän leipämme huomista varten;
Virvoita sieluamme elämän vedellä.
Ja anna meille anteeksi meidän kaikki velkamme
Niin kuin mekin olemme velallisillemme anteeksi antaneet.
Pelasta meidät kiusauksesta, päästä meidät pahasta,
Ja tee meistä yhä enemmän yhtä täydellisiä kuin olet itse.

Salattu Raamattu III

Vanhan Testamentin kertomukset

Raamatun henkiset opetukset on puettu muistiin jääviksi kertomuksiksi. Vaikeasti selitettävät asiat on esitetty symbolikielellä. Henkisille hierarkioille ja tapahtumille on annettu ihmisten nimiä ja historiallinen muoto.

Voimia ja ominaisuuksia, Jumalan ja ihmisen eri puolia ja kehitysvaiheita kuvataan ihmishahmoina, perheenjäseninä kuten veljenä, vaimona, poikina ja tyttärinä, tai palvelijoina ja orjina sen mukaan mistä elementistä on kyse, ja kuinka hyvin ominaisuus on tiedostettu.

Tiedostamattomia ja hallitsemattomia viettejä, haluja, ominaisuuksia ja enemmän tai vähemmän piileviä kykyjä ja mahdollisuuksia kuvataan eläinhahmoina ja eläinpareina.

Ihmistä hallitsevia näkemyksiä sanotaan kuninkaiksi (vrt. ”kuningasajatus”). Ihmismielen, älyn ja hengen asuinsija kehittyy tallista temppeliksi matkallaan vieraalta maalta, eli aineen harhamaailmasta luvattuun maahan, eli henkimaailmaan.

Älyn ja mielen rakennelmia ja olotiloja voidaan kuvata myös muiksi rakennelmiksi ja paikoiksi, kuten luoliksi, taloiksi, temppeleiksi tai kaupungeiksi.

Vuorella olo tai päivä on hengellisen ymmärryksen olotila, tai siirtymä noiden eri värähtelytasojen välillä. Yö on henkisen pimeyden aika, matalan värähtelytason tila. Aamun sarastus, auringon nousu on ymmärryksen avautumista. Itä, etelä ja länsi ovat aurinkoisia, kolmen alkuvoiman valossa olemisen olotiloja. Pohjoinen on pimeän, kylmän, katoavan aineen, kuoleman ja pysähtyneisyyden olotila. Aurinko ja kulta edustaa henkistä ymmärrystä, kuu ja hopea maallista varjoa niistä.

Ymmärrys tämän symbolikielen merkityksessä kasvaa sitä mukaa, kun ihmisen samaistuminen aineelliseen kehoonsa ja katoavaisiin materialistisiin arvoihin vähenee enemmän tai vähemmän tietoisesti elämänkokemuksen ja ajattelutavan muutoksen myötä.

Tämän kehityksen edistäminen, ihmisessä piilevien nelinkertaisten perusvoimien ja niiden sisältämien seitsemän säteen kerrannaisten tunteminen ja aktivoiminen ihmisen minäkuvan muutoksen myötä on Raamatun henkisten opetusten tavoite.

Ihmisen on määrä ymmärtää olevansa Jumalan, tuon Suuren Luovan Hengen pienen pieni ja rajallinen, mutta valtaisan kehityspotentiaalin omaava personoituma.

Maailman luominen

Maailman luomisessa punainen, keltainen ja sininen säde tuo olevaisuuteen valoenergiaspektrin, josta kaikki energia ja aine muodostuu. Energiasäteet on jaettu seitsemään päätaajuusalueeseen, ”seitsemään päivään”, joita yhdistävät mustat ja valkeat aukot, jotka toimivat taajuusmuuntajina ja väylinä noiden hengellisten ja aineellisten maailmojen välissä.

Spektrin seitsemän sädettä (1+1+1+4) muodostavat pääsäteiden ja pääelementtien kerrannaisten kautta (1+1+1) x 4 12x12 matriisin (=144), jossa maailma ilmenee.

Pääelementit, ”Eedenistä lähtevä joki, joka jakaantuu neljään virtaan”, ovat maa, vesi, ilma, ja tuli, eli valospektrin eri taajuisten ja eripituisten energia-aaltojen olomuodot. Maaelementti tarkoittaa fyysisen tason muotoja, vesi tunnemaailman ilmiöitä, ilma älyn ja järjen tasoa, ja tuli hengen eli tahtotilan ominaisuuksia.

Alkuihminen, Adam ja Eva

Ihmisen luomiskertomuksessa kerrotaan, että Jumala ihmisen luomisen jälkeen teki Aadamille ja hänen vaimollensa Evalle ”puvut nahasta”, ts. ihminen sai kiinteän olomuodon ja laskeutui aineelliseen maailmaan.

Henki otti asunnokseen eläimestä periytyneen kehon kesyttääkseen sen. Sen jälkeen Jumala sanoi: ”Katso ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä (jumalallisista olennoista), niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei nyt hän vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iänkaikkisesti.”

Adam ja Eva ovat yhden ja saman Hengen lapsen kaksinaisen persoonallisuutemme eri puolia. Nämä energiailmentymät ovat ulospäin värähtelevien punaisen, oranssin ja keltaisen sekä sisäänpäin värähtelevien sinisen, indigon ja violetin yhdistelmiä. Nämä feminiinisen ja maskuliinisen puolemme yhdistää sinisen ja keltaisen symbioosi vihreä, tuo paikallaan pysyvä rakkautta ja myötätuntoa energisoiva säde.

Fyysisellä tasolla ihminen ilmenee kaksinaisessa maailmassamme miehenä ja naisena, tai vaihtelevasti siltä väliltä. Kaikki me ihmiset olemme tuon luovan rakkauden voiman yhtä arvokkaita ilmentymiä.

Tehtävämme on saattaa nuo eri puolemme, eli spektrin säteiden erilaiset voimakkuuden asteet tasapainoon itsessämme, niin että kaikista säteistä yhdessä tulee valkoinen valo.

Kain ja Abel

Adamin ja Evan pojat on nimetty Kainiksi ja Abeliksi. Kain on peltomies ja Abel lammaspaimen. Kainin uhrilahjat ovat pellon tuotteita, aineellisen motiivin hedelmiä. Abel uhraa karjaa, eli oman animaalisen ruumiillisuutensa. Kainin uhrilahjat eivät kelpaa Jumalan edessä, kun taas Abelin käyvät. Kain vihastuu ja tappaa Abelin.

Kain on tässä tuo ihmisen materialistinen puoli, joka tekee ”uhrilahjansa” itsekkyydestä ja oman aineellisen edun tavoittelusta. Tämä ei tuo pysyvää tyydytystä, minkä synkistämänä hän vaientaa korkeamman minänsä, Abelin hengellisen kutsun. Kain jatkaa kuitenkin matkaansa seitsenkertaisessa alimmassa maailmassa ja alkaa ymmärtää sen ominaisuuksia.

”Joka tappaa Kainin, hänelle se pitää seitsenkertaisesti kostettaman”, ts. tietoisuus voi vielä kadota. Kain pääsee kuitenkin työllään aineen maailmassa eteenpäin niin, että hän saa pojan ja pojanpoikia, joista Lemek sai kolme poikaa ja tyttären. Noista pojista Jaabalin sanotaan olevan kantaisä teltassa asuville karjanhoitajille, Juubalin kanteleen ja huilujen soittajille, Tuubal-Kainin vaski- ja rauta-aseiden takojille. Tyttären nimi oli Taeba.

Lemekin pojat ilmentävät maa-, ilma- ja tulielementtien ominaisuuksien ymmärtämistä itsessämme, ja tytär vesi- eli tunne-elementin avautumista. Tämän kehityksen tuloksena Adamille saattoi syntyä uusi poika vaiennetun Abelin tilalle, Seet nimeltään. Toisin sanoen ihmisen tietoisuus aineettomista henkiulottuvuuksista aktivoituu.

Nooan arkki

Ihmisen kehitysmatka aineen maailmassa etenee kohti uusia seikkailuja. Ihminen elää aikansa tunne-elämän hämmennyksessä, mikä ei voi jatkua loputtomasti. Niinpä Herra antaa Nooalle ohjeet arkin rakentamisesta, sillä vedenpaisumus, tunne-elämän puhdistus, on tulossa.

” Tee arkki honkapuista…rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen keskimmäinen ja ylimmäinen. Tervaa se sisältä ja ulkoa”. Arkkiin on otettava perheenjäsenet, ja kolmeen kammioon on vietävä kaikista lihallisista eläimistä kaksi kutakin lajia, koiras ja naaras.

Nooalla on kolme poikaa, joten hän on alkaa olla tietoinen kolmen kerroksen, kolmen alkusäteen ominaisuuksista. Honkapuu on kuten ihmiskeho maan, veden, ilman ja tulielementin yhtäaikainen ilmentymä. Terva on tulen avulla puusta jalostettua, eli aine on muuttunut henkiymmärrykseksi, joka tiivistää rakenteen vedenpitäväksi. Tunnemyrskyt eivät sitä enää upota.

Kolme kammiota puun, aineellisen kehon sisällä, täyttävät erilaatuiset eläinparit, pyhiä seitsemän paria, niin myös taivaan lintuja, mutta epäpuhtaita vain yksi pari.

Arkin kolme kammiota edustaa meissä ilmeneviä kolmen pääsäteen ja niiden seitsenkertaisten kerrannaisten ilmentymiä, tahtoa, tunnetta ja järkeä. Eläinparit kuvaavat näiden pääsäteiden osin vielä herättämättömiä ominaisuuksia.

Ihminen on monipuolinen eri energioiden ominaisuuksien kooste ja mahdollisuus. Nuo mahdollisuudet ja eläimelliset ominaisuutemme sisältyvät kierteiseen dna-ketjuumme, jonka tikapuun parillisia ”puolia” eläinparit symboloivat.

Sitten seuraa vedenpaisumus, seitsemän päivän kuluttua. Voimme ymmärtää, että tämä kuvaa perustavanlaatuista ajattelutavan muutosta, noiden seitsemän säteen ominaisuuksien avautumista. Niinpä ”sinä päivänä puhkesivat syvyyden lähteet, ja taivaan ikkunat avautuivat… ja nostivat arkin niin, että se kohosi korkealle maasta”. Arkki pysyy tässä tunnekuohussa ja arvojen muutoksessa pinnalla, kiitos avautuneen ymmärryksen.

Veden laskiessa arkin uusi sijainti on vuorella, uusien entistä laajempien näköalojen äärellä. Elämä saattaa jatkua myllerryksessä kirkastuneiden ominaisuuksien avulla.

Ja Jumala sanoi: ” Minä panen kaareni (jossa nuo seitsemän sädettä ilmenevät) pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä”.

Baabelin torni

Nooallakin on kolme poikaa, ja pojista polveutui kansoja. Itään asettunut kansa rakensi itselleen, nimensä kunniaksi, maapihkalaastilla muuratuista poltetuita tiilistä kaupungin ja tornin, jonka huippu ulottui taivaaseen.

Rakennelma oli Herran sanan mukaan ”…heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä”.

Herran sanotaan sitten sekoittaneen heidän kielensä, niin ettei toinen toista ymmärrä.

Taivaita kurottava maapihkalaastilla muurattu rakennelma, ensimmäinen harjoitelma, viittaa älyn ideologioihin, jotka ylpeydelle, aineellisille ja nurkkakuntaisille rajoittuneille aineellisille arvoille ilman henkistä pohjaa rakentuessaan eivät voi kestää.

Yksilöt ja kansat testaavat aikojen saatossa omia uskomuksiaan, ajatusmallejaan ja menettelytapojaan vuorovaikutuksessa toisiinsa, jolloin pikkuhiljaa ymmärrys ykseydestä, yhdestä kielestä, hajaannuksen jälkeen kasvaa, kunnes tuo luvattu toinen yritys on mahdollinen.

Valittu kansa

Alkuenergia ilmentää itseään lähettämällä tajuntansa säteitä universumeihin. Me nyt maapallolla elävät persoonallisen tajunnan omaavat ihmiset tuomme esiin noita säteitä omalla tavallamme.

Olemme kehittyviä olentoja, joilla on tuo eteenpäin, ylös ja samalla sisäänpäin kaipaava henkiydin.

Tuon Henkensä kutsun kuulevat ovat valittua kansaa. Valittu kansa haluaa lähteä pakanakansojen keskuudesta, Egyptistä, aineen vankeudesta kohti Luvattua maata, eli Hengen asuinsijaa.

Valitun kansan Jumalan sanotaan olevan myös esi-isien Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.

Esi-isät

Aabraham, Iisak ja Jaakob kaksinetoista poikineen ilmentävät kolmiyhteistä Jumalaa, sen ensimmäistä, toista ja kolmatta Logosta ja niiden ilmentymiä tulen, ilman, veden ja maan tasolla.

Aabrahamin toisen pojan Ismaelin, ”mies kuin villiaasi, kätensä kaikkia vastaan”, jälkeläisiä on myös kaksitoista ruhtinasta. Nämä 12 x 12 poikaa eli energiasädettä muodostavat yhdessä tuon vastaavan 144-kertaisen matriisin, jossa maailma ilmenee.

Tämän peruskartan tuntemiseen kuuluvaa ihmisen henkistä löytöretkeä kuvataan siihen kuuluvin moninaisin tapahtumin. Maat ja kaupungit, sijainnit ilmansuuntineen ja korkeussuhteineen, ihmiset outoine perhesuhteineen, luvut ja moninaiset kummalliset tapahtumat tulevat ymmärrettäviksi, kun huomaamme niiden käsittämättömän kirjaimellisen, aineellisen merkityksen taakse verhotun henkitodellisuuden matemaattisen ja loogisen symboliikan, juuri kuten todellisessa elämässä koko ajan tapahtuu. Ulkoinen maailma on peilikuva sisäisistä lainalaisuuksista.

Luvut, aikamääreet ja ihmisten iät symboloivat olevaisuuden tasojen kerrannaisia tai summia. Monissa luvuissa esiintyy ”ylimääräisiä” nollia, jotka yleensä edustavat äärettömyyttä ja siten jumaluuden olemusta.

Vanha testamentti kertoo laajoissa tarinoissaan yhden ihmisen matkasta kohti henkitietoisuutta, ja samalla meidän kaikkien olevasta ja tulevasta osasta samalla tiellä.

Siksi Sodoman ja Gomorran on tuhouduttava, eli mielen ja älyn rakennelmat on uusittava.

Lootin on perheineen paettava taakseen katsomatta vuorille luoliin, ja taakseen katsoneen Lootin vaimon jähmetyttävä. Ymmärryksen on siis noustava, siirryttävä samalla sisäänpäin, ja jätettävä entinen ja menneisyyden haikailu.

Aabrahamin on uhrattava poikansa Iisak Jumalalle. Uhratuksi tuleekin sitten oinas, animaalinen lihallisuus. Henki, Luojapoika laskeutuu aineen tasolle ja nostaa ihmismielen aineesta henkiselle tasolle. Toiminnan motiivi ja sen hedelmät on puhdistettava ja suunnattava kokonaisuuden hyväksi.

Neljän kuninkaan on voitettava viisi kuningasta, neljän peruselementin ymmärryksen on päästävä voitolle vain aineen tason viiteen aistiin perustuvasta maailmankuvasta.

Miehet on ympärileikattava kahdeksan päivän (2x4) vanhoina, eli kun tietoisuus nousee seitsemän säteen aineen tasolla avautumisen kautta seuraavalle, eli tunnetasolle, animaalinen sukupuolivoima on muunnettava tunteen ja älyn avulla uutta luovaksi positiiviseksi voimaksi.

Monia muitakin tapahtumia tähän ihmisen hengen matkaan vielä sisältyy, kuten kirjoitettu on, ja kokemamme pitää.

Liiton arkki

Näiden esi-isiemme jälkeläiset eli alkuvoimien persoonalliset ilmentymät matkaavat vielä Egyptin, eli aineen maailman kautta luvattuun maahan, eli henkitietoisuuteen maailmankaikkeuden laeista ja niiden ilmentämisestä.

Egyptin vankeudesta, aineen kahleista on lähdettävä eteenpäin. Seitsemän säteen avautuminen ihmisessä ja toisaalta sammuminen kerrotaan aineen maailmaa, Egyptiä kohtaavina seitsemänä lihavana vuotena ja seitsemänä laihana vuotena. Vitsaukset pakottavat hengen toimimaan.

Mooses, ihmishengen korkeampi puoli puhuu Aaronin, alemman egonsa kautta, ja johdattaa kansan erämaahan, elämän tielle, vaellukselle kohti Luvattua Maata. Aaron ei voi tätä luvattua maata saavuttaa, koska kuuluu aineen maailmaan.

Punaisen mereen avautuu kulkuväylä, laineet seisahtuvat, ihminen saa tunne-elämän kuohut ja mielenliikkeet hallintaansa. Matka voi jatkua kohti päämäärää.

Matkan täyttymys monien koettelemusten jälkeen koetaan vuorella, jossa on Jumala antaa ihmiselle kiviset lain taulut sisältävän Liiton Arkin. Liiton Arkkia säilytetään Salomonin, eli SOL OM ONin , auringon temppelissä.

Tuo temppeli rakennettiin ilman työkaluja, hiljaisuuden vallitessa, seitsemässä vuodessa, kahdentoista käskynhaltijan avustuksella. Pohjan pinta-ala on 12 yksikköä, siinä on kolme kerrosta ja seitsenhaarainen lampunjalka. Kuvaus ei siten ole missään tapauksessa aineellisesta rakennuksesta, vaan henkisten ominaisuuksien kehittämisestä ihmisessä itsessään.

Satamaan purjehtinut Nooan arkki, uusi Ihminen, joka tietää olevansa Jumalan poika saa koko energiaspektriä ilmentävän täydellisen valokehon, jolla on nyt kyky ja ymmärrys toimia aine- ja henkimaailmassa.

Uusi Testamentti on uusi ilmoitus tästä ihmisen ja Luojan välisestä liitosta ja sen toteutumisesta. Itse asiassa meille on annettu uusi ilmoitus joka vuosisata vaihtelevalla menestyksellä. Ihmiset ovat kuitenkin eteviä sekoittamaan ajallisia ja rajallisia arvoja uskontoon, joten niitäkin on eri lahkoineen saatu aikaan useita.

Jumala on kuitenkin elävä Jumala, joka on läsnä kaikessa joka hetki. Viime vuosikymmeninä tuo ilmoitustahti on vain kiihtynyt, niin että salaisuudet, jotka ennen kerrottiin vain vihkiytyneiden pienissä piireissä, ovat kaikkien halukkaiden ulottuvilla.

Baabelin tornin toinen rakentamisyritys, eli yhtenäisen maailmankuvan palauttaminen, jonka on luvattu onnistuvankin, on siten jo käynnissä.

Siinä riittääkin tekemistä jokaiselle, jolla on korvat kuulla, silmät nähdä ja suu puhua.

Salattu Raamattu IV

”Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt seitsemän pylvästänsä. Hän on teuraansa teurastanut, viininsä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut.” (Sananl. 9:1-2)

Aabrahamin vaimot ja pojat (1.Moos15-16)

Herra lupaa Aabrahamille, että ”sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on on niitä palvelminen, ja ne sortavat heitä neljäsataa vuotta.

Toisin sanoen Aabraham, joka edustaa 1. Logosta, universaalin jumaluuden paikallisuniversaalia ilmentymää, luo maantason elämän poikiensa kautta. Neljäsataa vuotta, eli ennen kuin neljän elementin ominaisuudet on ymmärretty, aine pitää henkeä otteessaan. Mutta aineen valta, materialismi häviää, ja ”neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin”.

Tuon liiton merkkinä on ympärileikkaus, eli aineellisen rakkauden muuntaminen henkiseksi.

Aabrahamilla oli ensin kaksi vaimoa, Saarai, ja egyptiläinen orjatar Haagar. Nyt kun muistamme, että Egypti tarkoittaa aineen värähtelytasoa, ymmärrämme, että tästä orjattaresta syntynyt lapsi, Ismael, on eri pääelementtitason ilmentymä kuin tuleva Saarain lapsi, ja sen takia hänen kätensä on kaikkia muita vastaan.

Tämä viitannee myös siihen, että noustessamme aineen tasolta ylemmäs taso kerrallaan, meidän on käännettävä nuo aineen tason ominaisuudet hengen tasolla päinvastaisiksi. Elementit ovat ristissä toisiaan vastaan, alempi elementti hangoittelee aina ylemmän tietoisuuden syntymistä vastaan.

Esimerkiksi maantasolla punainen, ensimmäinen säde, tuo meihin rohkeutta, voimaa ja intohimoa., fyysistä ulospäin suuntautuvaa aktiivisuutta. Jotta pääsemme eteen- ja ylöspäin, on meidän tasapainotettava se tunteen tasolla rauhoittavalla vihreällä, rakkautta ja hyväksyntää edustavalla punaisen vastavärillä. Jotta pääsemme taas eteenpäin vihreän pysähtyneisyydestä ja sinisen sisäänpäin kääntyvästä kylmästä logiikasta ja, punaisen on tuotava rakkautta ja lämpöä meihin, ja aktivoitava älymme toimintaan. Älyn ja ajattelun ylikierroksia tasapainottaa taas vihreä hengen tasolla, ja saa meidät uusi suuntaamaan tarmomme oikeanlaatuiseen toimintaan.

Ominaisuuksiemme kehittyessä niitä vastaavat ”lamput”, energiakeskukset, syttyvät meissä. Nämä virranjakajat yhdistävät valon energiat kauttamme aineeseen ja toimintaan.

Haagar synnyttää Ismaelin kun Aabraham on kahdeksankymmenen kuuden (8+6=14, eli 2x7) vuoden ikäinen. Ismaelistakin on polveutuva kaksitoista ruhtinasta, eli alkuenergiasäteiden ilmentymää. Ismaelista tuli jousimies, eli hän toimii ilman, älyn tasolla.

Mutta ensin Aabraham tekee liiton Jumalan kanssa ja saa lupauksen Isakin syntymästä.

Aabraham ihmettelee, voiko satavuotiaalle syntyä poika, ja voiko Saara, joka on yhdeksänkymmenen vuoden vanha, vielä synnyttää. Aabrahamin 100-vuotisuus tarkoittaa jumal-astetta, Isän ilmentymää paikallisen Universumin tasolla, kaikkien kolmen ylemmän elementin (3+7)x10 hallintaa. Saaran, äidin ikä 90 vuotta viittaa Pyhän Hengen ilmentymiseen (2+7)x10, eli astetta alemmilla tasoilla.

Saara synnyttää siten Iisakin, pojan juuri sanottuna aikana, eli kaikkien neljän elementin toimiessa. Isak edustaa aineeseen laskeutuvaa Luojapoikaa, ja Jaakob Henkeä, jonka kautta kaksitoista poikaa, sädettä ilmenevät aineen tasolla. Tämä Ismaelin poikien ja Isakin pojan Jaakobin poikien yhdessä muodostama kolmen pääsäteen kerrannaisten 12x12=144 matriisi toistuu Raamatun kertomuksissa Solomonin temppelistä Uuteen Jerusalemiin.

Aabraham otti vielä Saaran jälkeen kolme sivuvaimoa, joiden jälkeläiset hän lähetti Itäiselle maalle. Tämä viittaa maantasolta katsoen toisen elementin, veden eli tunnemaailman ilmiöiden alkuun saattamista.

Aabrahamin veli Naahor sai myös 12 poikaa, vaimonsa Milkan kanssa kahdeksan, ja neljä sivuvaimonsa Reuman kanssa. Naahor on saman tason henkiolento kuin Aabraham, ja heidän yhdessä luomansa 12x12x12 (=1728) energiamatriisi toimii universumimme ilmenevän maailman kolmiulotteisena perustana.

Loot ja kaksi tytärtä (1.Moos.19:31-38)

Loot on Aabrahamin veljen Haaranin poika, joka pelastui Sodoman hävityksessä, aineen tason rakennelman, aineeseen sitoutuneen mielen uusiutuessa. Lootin tyttäret juottavat isälleen viiniä, ja makaavat tämän kanssa saadakseen isästään jälkeläisen. ”Sillä siinä maassa, missä tyttäret ja isä olivat, ei ollut ketään miestä, joka voisi tulla tyttärien luokse siten, kun on kaiken maan tapa”. Tämä maa ei ole kuitenkaan aineen tasolla, ja siten Loot hedelmöittää tyttärensä, kaksi naista.

Kertomus kuvaa aineen tason kaksinaisen maailman luomista. Viini, spirit, on henki jonka kautta ja avulla maata ja ainetta, tunne-elämämme vastakohtaisuutta edustavat tyttäret hedelmöitetään niin, että kaksinainen tunteen maailma syntyy.

Kaikilla asioilla on siten aineen tasolla koettuna kaksi puolta, miehinen ja naisinen, sisäänpäin ja ulospäin suuntautuva luonteensa, mikä aiheuttaa jatkuvan ristiriitatilanteen aineellisissa asioissa. Jokaisessa miehessä on sisällä myös nainen, ja jokaisessa naisessa on sisällä myös mies. On vielä niin, että miehillä ja naisilla on yleensä vastakkaiset energiavaraukset eri tasoilla. Miehen keho on yleensä ulospäin aktiivinen, naisen keho sisäänpäin kääntyvä. Tunnetasolla nainen taas on ulospäin aktiivinen, ja mies sisäänpäin kääntynyt. Vesi myrskyineen on luotu, mutta myös yhtymishalu.

Nämä myrskyt meidän on tyynnytettävä, eli meidän on yhdistettävä rakkauden voimalla molemmat puolemme. Siten voimme päästä tuon veden poikki pois vieraalta maalta, aineen maailmasta.

Jeesus ja opetuslapset myrskyssä

Jeesus on opetuslapsineen ylittämässä Gennesaretin järveä veneellä joutuessaan äkillisesti myrskyn silmään. Tuo vene on puuta. Puu sisältää neljä peruselementtiä sisäkkäin, joten vene kuvaa jälleen ihmiskehoa.

Jeesus nukkuu rauhallisesti myrskystä huolimatta opetuslasten hätiköidessä, tai oikeastaan juuri sen takia. Kun nukkuva Kristus herää meissä, saamme tuon tunnemaailmamme sekasortoa kuvaavan myrskyn tyynnytetyksi. Meissä aktivoituu fyysisen kehomme ulkopuolelle ulottuva Kristustietoisuuden taso ja sen virtaa välittävä vaaleanpunainen energiakeskus.

Kun punainen yhtyy valon tasolla kaikki värit sisältävään valkoiseen, syntyy vaaleanpunainen, kaiken ymmärtävä ja hyväksyvä yleismaailmallisen rakkauden väri.

Kristustietoisuuden syntyessä veneeseemme, Hengen temppeliimme, pääsemme jatkamaan rakennustyötämme oppimatkallamme niin, että Kristus meissä voi tosiaan kävellä veden päällä.

Jaakobin paini (1.Moos.32)

Jaakob on Iisakin ja Rebekan poika. Herra sanoi Jaakobille: ”Kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi, toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa”.

Jaakob kulki tietänsä, ja Jumalan enkeleitä tuli häntä vastaan. Jaakob on edennyt maailmassa siten, että hänellä on raavaita, aaseja, pikkukarjaa, palvelijoita ja palvelijattaria. Viisi ruumiillista aistia on tullut tyydytetyksi. Jaakobin ensin syntynyt veli Eesau, jolta Jakob oli vienyt esikoisoikeuden, oli kuitenkin tulossa 400:n miehen kanssa vastaan, ja Jaakob pelkäsi häntä.

Nyt muistamme, että Eesau on myynyt esikoisoikeutensa ”ruskeasta keitosta” Jaakobille, sillä hän tiesi: ”Katso minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisoikeudellani teen”. Ruskea väri sisältää kolme perusväriä aineen tasolla. Eesau, tuo ruskea, karvainen metsästäjä, onkin tässä ihmisen katoava, maantasolla ilmenevä puoli, ja Jaakob, hiljainen, kotona pysyvä, tuo mielen ylempi henkimaailmassa elävä osa, joka jää elämään.

Jaakob valmistautuu kohtaamaan veljensä, alemman minänsä. Tällä on kuitenkin neljäsataa miestä mukanaan, ts. neljän elementin ominaisuudet ovat ihmismielessä auenneet. Jaakob jakaa siksi omaisuutensa eli ominaisuutensa kahteen osaan, niin että toinen osa, ylemmät ominaisuudet voivat säilyä, toisen osan jäädessä maan tasolle ja hävitessä. Maan tason ominaisuuksista ja sille tasolle jäävistä asioista on päästettävä irti. Jeesus sanoi saman asian opettaessaan, että ” antakaa keisarille mikä keisarin on”.

Jaakob kulki joen yli kahlauspaikasta, tässäkin taas veden halki, eli aineen maailmasta tajunnan muutoksen kautta henkimaailmaan, molempien vaimojensa ja kahden orjattarensa sekä yhdentoista lapsensa kanssa.. Neljä elementtiä ja niiden kautta vaikuttavien seitsemän säteen yksitoista kerrannaista olivat valmiina. Kahdestoista on vielä syntymättä.

Jaakob itse jäi vielä joen toiselle puolelle aineen maailmaan, jossa ”painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivänkoittoon saakka”. Näin tietoisuuden (3 pääsädettä x 4 elementtiä) kahdestoistakin säde ”päivän koittaessa” avautuu. Ensimmäisen säteen punaisen rakkaus on yhdistynyt viidennen säteen sinisen tietoon ja ymmärrykseen niin, että kuudennen säteen indigo lamppu syttyy.

Sitten intuitio, tuo Totuuden Hengen johdatus on vienyt tietoisuuden aineen, mielen ja älyn kautta hengen tasolle. Punaisen rakkauden lisääntyessä sinisessä myös violetti säde voimistuu. Tämä yhdistää seitsemännen, violetin, hengen ymmärryksen lampun muihin jo toimiviin lamppuihimme, ja niin Luova voima voi virrata esteettömästi kauttamme.

Niin Jaakob saa uuden henkipersoonallisuuden ja nimen, ” sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut”. Nyt muistamme myös Ilmestyskirjan sanat seitsemästä lampunjalasta kuudennen säteen kohdalla: ”Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

Jaakob antoi paikalle nimeksi ”Penuel”. Pinealis sattuu olemaan nimeltään ihmisen keskiaivojen osa, joka reagoi valon määrään. Se säätelee melatoniinin tuotantoa, mikä vaikuttaa unen ja heräämisen rytmiin. Vastaavasti tuo elin on henkisen heräämisemme avain.

”Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko.” Näin seitsemän säteen virta saattoi kulkea kaikkien syttyneiden virranjakajiemme, energiakeskustemme kautta, niin että niistä tuli yhdessä valkoinen valo.

Itämaille annetuissa uskonnoissa tuota selkärankaamme pitkin nousevaa pyhää voimaa sanotaan kundalinituleksi ja noita meissä syttyviä lamppuja, energiakeskuksia vastaavasti chakroiksi.

Raamatussa (Ilmestyskirjassa) tämä on ”seitsemän tähden… ja seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus”. Nämä säteet lähtevät aineen tasolle laskeutuneesta Luojapojasta, ”uhratusta karitsasta” ja niitä lamppuja vartoivat seitsemän seurakunnan enkelit. Siten voimme sanoa, että elämme Kristuksen, Luojapojan energiaruumiissa, jokainen omalla värähtelytasollamme.

Näiden seitsemän seurakunnan enkelit avaavat meille eriväristen energiasäteiden ominaisuudet, kun olemme vastaavat esteet voittaneet itsessämme. Persoonallisuutemme muuttuu aineellisesta henkiseksi, ja jää eloon. Näiden ominaisuuksien saavuttaminen ja avautuminen, tie totuus ja elämä, on piilotettu Raamatun kertomuksiin.

Daavid voittaa Goljatin (1.Sam.17)

Filistealaiset ovat sotaretkellä Saulia ja Israelin miehiä vastaan. Filistealaisten joukosta tuli kaksintaistelija nimeltä Goljat. Hänellä oli vaskikypäri päässänsä ja suomuspanssari yllänsä. Rintahaarniska painoi viisi(tuhatta)sekeliä. Aineelliset viisi aistia olivat siis täydessä voimassaan.

Goljat haastaa israelilaisten joukosta miestä kaksintaisteluun, joka aamu ja ilta neljänä(kymmenenä) päivänä. ”Jos hän kykenee taistelemaan minua vastan, ja surmaamaan minut, niin me olemme teidän palvelijanne; mutta jos minä voitan ja surmaan hänet, niin te olette meidän palvelijamme, ja palvelette meitä”.

Goljatia vastaan rohkenee käydä Daavid. Daavid on nuorin, hänellä on seitsemän vanhempaa veljeä, joista kolme vanhinta ovat jo seuranneet Saulia sotaan. Hän riisuu tarjotut kypärin päältään ja panssarin yltään, eikä tartu miekkaan. Hän hylkää aineelliset taisteluvälineet. Sen sijaan hän ottaa sauvansa, valitsee purosta viisi sileätä kiveä, panee ne paimenlaukkunsa ja ottaa lingon käteensä.

Tässä on jälleen kyseessä aineen ja hengen välinen taistelu. Ylempi henkiminä Daavid, ottaa tahdonvoimallaan rohkean askeleen ja lähtee taistoon alempaa aineeseen samaistunutta itseään Goljatia vastaan. Goljat on suojattu aineellisin varustuksin, päinvastoin kuin Daavid, joka ei niihin luota. Viisi kiveä purosta, veden alta, kuvaa tunne-elämän jalostumista intuitiiviseksi tiedoksi, joka nostaa viisi aineellista aistiamme uudelle tasolle.

”Ja Daavid pisti kätensä reppuunsa ja otti sieltä kiven, linkosi ja satutti filistealaista otsaan, niin että kivi upposi hänen otsaansa ja hän kaatui kuolleena maahan.” Daavid löi vielä filistealaisen omalla miekalla tältä pään poikki.

Ymmärrystä ja tietoa edustava kivi lentää ilman kautta, eli älyn avulla keskelle otsaa, kolmannen silmän kohdalle. Pää irtoaa vielä ruumiista, eli tietoisuus aineesta, aivan kuten Johannes Kastajan tapauksessa. Näin aineellinen minäkuva kuolee, henki voittaa aineen. Tässä hengen kutsu, tahdonvoima ja uskallus saa ihmisen jättämään viiden aistin aineellisen tulkinnan, ja hyppäämään irrationaaliseen henkiulottuvuuteen.

Kuudes säde, indigo, sytyttää ihmisessä kuudennen lampun, intuitiivisen tietoisuuden, ymmärryksen oikeasta ja väärästä, ja siitä miten on toimittava henkisistä motiiveista lähtien.

Simson ja Delila (1.Tuom.13)

”Kun israelilaiset taas tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, niin Herra antoi heidät filistealaisten käsiin neljäksikymmeneksi vuodeksi.” Ihminen on tässä jälleen raskaasti aineen pauloissa, ja neljän elementin hengellinen tietoisuus hukassa.

Maanoah niminen mies pääsee kuitenkin tunne-elämässään niin pitkälle, että hänen tätä ennen hedelmätön vaimonsa eli aiemmin kylmä tunneminänsä pystyy synnyttämään pojan, uuden kuvan Itsestä. Tuo poika syntyy puhtaasta ajatuksesta, mitä korostaa ohje ”Varo siis, ettet juo viiniä ja väkijuomaa etkä syö mitään saastaista”. Kehon ja ajatuksen puhtaudella on yhteytensä. Poika, tuon ajatusprosessin tulos, on oleva Jumalan nasiiri,… ja on aloittava Israelin vapauttamisen filistealaisten käsistä.

Poika on Simson, ja ”Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa”. Simson ihastuu filistelaisen tyttäreen, siis rakastuu aineellisiin asioihin ja nautintoihin. Tämä kuuluu kuitenkin mielen kehityskulkuun, nimittäin ”se tuli Herralta, sillä Hän etsi tilaisuutta filistealaisia vastaan.”

Matkalla Simson kohtaa nuoren leijonan, jonka hän ohimennen ”repäisi”. Rohkeutta, punaisen säteen voimaa aineen tasolla Simsonilta ei ainakaan puutu. Niin Simson puhutteli naista, ja tämä oli mieluinen hänelle. Takaisin palatessaan Simson löysi leijonan raadosta mehiläispesän, jonka hunajaa hän nautti. Hän tarjosi sitä myös isälleen ja äidilleen, mutta ei kertonut mistä se oli peräisin.

Tämä tarkoittaa ihmisen voimallaan ja rohkeudellaan saavuttamia aineellisia nautintoja ja motiiveja, mutta tämä ei ole ”isän”, eli Hengen, ja ”äidin” eli kehomme ja tunteidemme alkulähteen tarkoitus.

Simson laittoi naisensa ja filistealaisten luona pidot. Filistealaiset valitsivat kolmekymmentä sulhaspoikaa Simsonille. Älyn, Intuition ja Hengen oppilaat olivat valmiina.

Niin Simson antoi heille arvoituksen: ”Jos selitätte sen minulle seitsemän pitopäivän kuluessa ja arvaatte oikein, niin minä annan teille kolmekymmentä aivinapaitaa ja kolmekymmentä juhlapukua.”

Ihminen puetaan siten seitsemän säteen arvoituksen ratkaistessaan uusiin vaateisiin eli ilmiasuun noilla kolmella energiatasolla. ”Mutta ellette voi sitä minulle selittää, niin te annatte minulle kolmekymmentä aivinapaitaa ja kolmekymmentä juhlapukua”.

Arvoitus oli ”Lähti syötävä syömäristä, lähti väkevästä makea”. Sulhaspojat selittävät arvoituksen kuitenkin kiristämällä Simsonia aineellisen tyttären avulla. Seitsemäntenä päivänä ennen kuin aurinko laski, kaupungin miehet siten vastasivat: ”Mikä on makeampaa kuin hunaja, ja mikä leijonaa väkevämpi?”

Simson löi kuoliaaksi kolmekymmentä askelonilaista miestä, otti heiltä vaatteet ja antoi juhlapuvut arvoituksen selittäjille. Simsonin vaimo joutui sille sulhaspojista, joka oli ollut yljän ystävä.

Juhlapuvut olivat kuolleita ajatuksia, ja tunne-elämä aineeseen sidottu. Arvoitus oli väärin menetelmin, aineellisin tavoittein ratkaistu, ja ristiriita alemman ja ylemmän minän välillä jatkuu.

Tähän liittyi, että Simson menetti ensimmäisen vaimonsa sulhaspojalleen. Pelkästään aineellisen tason rakkaus, himo ja omistushalu ei voi kestää.

Aineen maailmaan tuskastunut Simson pyydysti kolmesataa kettua, sitoi aina kaksi häntää yhteen ja asetti tulisoihdun kunkin häntäparin väliin. Kolmen elementin ominaisuudet taas avautuivat, kaksinainen vastakkaisuus yhdentyi.

Valjastettujen kettuparien ja tulisoihtujen, eli intuition ja hengen avulla hän sytytti palamaan sekä kuhilaat, että kasvavan viljan, viinitarhat ja öljypuut. Tämä tarkoittaa aineellisen sadon väliaikaisuuden ja katoavaisuuden ymmärtämistä.

Filistealaiset uhkasivat sitten Juudan miehiä. Kolme(tuhatta) miestä. Juudasta tuli Simsonin luo sitomaan hänet kahdella köydellä ja antaakseen hänet filistealaisille. Aineen tason houkutukset koettelevat vielä eri muodoissaan ja tasoilla Simsonia. Kolmen elementin tietoisuus palasi rajattuna kaksinaiseen maailmaan Simsonin kokemuksessa.

Simson voittaa kuitenkin houkutukset taso kerrallaan. Aasinleukaluulla hän lyö ensin 1(000) miestä kuoliaaksi, ja leukaluusta vuoti vettä niin että hän joi ja virkistyi. Tunne-elementti oli puhdistunut.

Sitten Simson nosti kaupungin portin ovet paikoiltaan, ja vei ne salpoineen vuoren laelle. Tämä tarkoittaa avautumista uusille näkymille, Totuuden Hengelle.

Simson kuitenkin rakastui laaksossa asuvaan naiseen Delilaan. Aineellinen seksuaalisuus kiinnittää vielä Simsonin maahan. Delila tuo ilmi Simsonin heikot kohdat.

Simson sidottiin ”seitsemällä tuoreella jänteellä, jotka eivät ole kuivuneet”. Tämä tunnemaailman koetus ei vielä Simsonia lannistanut.

Seuraavaksi Simson köytettiin ”uusilla köysillä, joilla ei ole tehty työtä”. Tämäkään älymaailman aineeseen valjastaminen ei Simsoniin tehonnut.

Sitten Simsonin pään seitsemän palmikkoa kudottiin kankaan loimiin. Ei tämäkään hengen sitominen vielä pidätellyt.

Delila jatkoi kuitenkin vaatimuksiaan, jo kolmesti hävittyään. Simson siitä ”niin kiusautui kuollakseen ja paljasti hänelle koko sydämensä: Jos minun hiukseni ajetaan, niin voimani poistuu minusta, ja minä tulen heikoksi ja olen niin kuin muutkin ihmiset”.

Niin Simson menetti seitsemän palmikkoaan, ja voima oli poistunut hänestä. Filistelaiset puhkaisivat vielä Simsonin silmät. Aineen houkutukset ja seksuaalisuus olivat vanginneet hengen ja pimentäneet näkymän.

Simson joutui vaskikahleisiin jauhamaan vankilassa. Mutta hiukset rupesivat jälleen kasvamaan hänen päähänsä, eli jo kerran voitetut ominaisuudet, nuo seitsemän sädettä alkoivat palautua hänen tietoisuuteensa.

Niinpä filistelaiset ruhtinaat juhlivat viimeistä juhlaansa, kun haetuttivat Simsonin vankilasta huvittamaan itseään. Katolla oli noin 3(000) miestä ja naista katselemassa, kun Simson asettui rakennuksen kahden keskipilarin vierelle, joiden varassa rakennus oli. Simson kaatoi nuo kaksi pylvästä, eli kaksinaisen maailmannäkemyksen, aineellisen vastakohtaisuskon niin, että koko rakennus luhistui ruhtinasten, ja kaiken siinä olevan kansan, eli aineellisten hallitsevien näkemysten ja ideanpoikasten päälle.

”Ja kuolleita, jotka hän surmasi kuollessaan, oli enemmän kuin niitä, jotka hän oli surmannut eläissään.” Haihtuville mielikuville perustunut persoonakäsitys häviää niin, että toinen kuolema, ruumiin kuolema, ei meitä enää vahingoita.

Pedon merkki ja Ihmisen merkki (Ilm.13.18)

Ilmestyskirjassa mainitaan, että pedon luku on myös ihmisen luku, ja se on 666. Muistamme vielä, että Kainin tappajalle kostetaan 7 kertaa, ja Lemekin tappajalle 77 kertaa.

Nämä luvut viittaavat samoihin asioihin, eli noihin Luojapojasta lähteviin säteisiin eri elementtien tasoilla. Pahin peto on ihminen, jolla toimii 3 x 6 lamppua, 666 siten, että tunne ja järki on vielä kiinnittynyt aineen tasolle. Sodoma ja Gomorra ovat voimissaan.

Aineen ja hengen yhdistävä kuudes energiakeskus, indigo ei ole vielä avautunut, mutta muiden energiakeskusten, myös seitsemännen luovan voiman ja hengen virtakeskuksen välittämää voimaa on runsaasti käytettävissä. Sitä ei kuitenkaan ohjaa rakkaus ja ymmärrys. Daavidin ja Goljatin taistelu ja Jaakobin paini on vielä käymättä, ja vasta Simsonin koettelemukset ovat meneillään.

On hyvä tiedostaa, että Juudas, Jeesuksen opetuslapsi on myös yksi kehitysvaiheistamme. Hänen kompastuskivensä oli juuri tuo hengellisen tiedon aineellinen tulkinta, mikä erehdyttää meitä vaatimaan toisiltakin oman rajoittuneen uskonnollisen näkemyksemme mukaista maallista toimintaa. Kun hän huomasi, että aineellista valtakuntaa hallituspaikkoineen ei ollutkaan tulossa maan päälle, hän luopui koko aidosti hengellisestä valtakunnasta, omaksi tuhokseen. Tämä sama piirre meidän on voitettava itsessämme, muiden kiusausten ohella niin, että valaistuneen ihmisen luku 777 ilmentyy meissä.

Kolme perusvoimaa ovat yhtä voimakkaita, mutta niiden intensiteetti ja plus/miinus - varaukset ovat synkroonissa siten, että ne pystyvät ilmentymään yhtä aikaa ja yhdessä eri tasoilla, sisäkkäin. Niiden taajuutta ja aallonpituutta voi siten kuvata suhdeluvuilla 1/10/100, kymmenen kerrannaisina. Ihmisellä on oman kehonsa alueella noista energiakeskuksista seitsemän, joten täydellisen valaistuneen ja uudestisyntyneen ihmisen luku on tuo 777.

Kehomme ulkopuolella on vielä ainakin kolme pääenergiakeskusta, niin että Kristusta kuvaa luku 888, Totuuden Henkeä 999, ja Isää 1000.

Salomonin temppeli (1.Kun.6)

Olemme alkaneet rakentaa Liiton Arkin säilytyspaikkamme, Salomonin, eli SOL OM ON´in , auringon temppeliämme kuntoon neljäntenäsadantena ja kahdeksantenakymmenentenä (2x4) vuotena siitä kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, aineen vankeudesta, ja neljäntenä vuotena siitä kun Salomo tuli Israelin kuninkaaksi, eli neljä pääelementtiä ymmärretty.

Pohjan pinta-ala on 12(0) yksikköä (20 x 60 kyynärää), ja 30 kyynärää korkea. Tilavuus on siten 3(0) x 12(0) yksikköä. Temppelisalin eteinen rakennuksen itäpäässä, auringon nousun suunnassa, on 2(0) x 1(0) kyynärää. Siihen liittyy sivukammiot siten, että alin on 5 kyynärää, keskimmäinen 6 kyynärää, ja kolmas 7 kyynärää.

Rakennus siis leveni ylöspäin, mutta se tukeutui maapenkereeseen. Temppeliin tulee valo ulkopuolelta, sisäänpäin avartuvista ikkuna-aukoista. Ovi on eteläsivulla, keskipäivän valossa, ja portaita pitkin päästään kerroksesta ylempään. Sisäpuoli vuorataan puulla, ja viereen rakentuu vielä 5 kyynärän korkuinen puupalkeilla temppeliin kiinnitetty kylkirakennus, eli aineellisten aistien maailma.

Rakennamme tuon temppelin ilman työkaluja, hiljaisuuden vallitessa, seitsemässä vuodessa, kahdentoista käskynhaltijan avustuksella., siinä on kolme kerrosta ja seitsenhaarainen lampunjalka.

Uusi Henkinen Ihminen on rakenteilla.

Kertaamme taas Ilmestyskirjan sanat seitsemästä lampunjalasta: ”Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

Uusi Jerusalem (Ilm.21)

”Karitsa seisoi Siionin vuorella ja hänen kanssaan 144(000), joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi”. (Ilm.14.1)

Johannes näkee uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.

Aineellinen maailma on muuttunut hienomman tason värähtelyn maailmaksi, henkimaailmaksi. On siirrytty seitsemännestä päivästä, maan tasolta kuudennen päivän astraalimaailman kautta syvemmälle viidennen ja neljännen päivän eli valoenergioiden alueelle, ainakin niin syvälle kuin ihminen voi maasta käsin edetä.

Pyhä kaupunki, uusi Jerusalem laskeutuu sitten alas taivaasta. Kuolemaa ei ole enää oleva, sillä aineellinen kuningas ruumis eikä maa enää hallitse.

”Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi”.

”Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.”

Uudesta Jerusalemista löydämme jo tutuksi tulleita symboleita. Siinä on korkea muuri, jossa on kaksitoista porttia, ja porteilla on kaksitoista enkeliä. Porteissa on vielä nimiä, Israelin lasten kahdentoista sukukunnan eli hengen kutsun kuulleiden nimet. Idässä on kolme porttia, samoin etelässä, lännessä ja myös pohjoisessa. Mielen, älyn, hengen ja aineellisen alitajunnan kolminkertaiset reitit on tunnettava.

Niinpä me menemme sisälle tuohon kaupunkiin, kun osaamme nuo kaksitoista porttia avata.

Itseasiassa olemme tuo kaupunki, aivan kuten Nooan arkki ja Salomonin temppelikin.

Tuo aineen voittaminen, mikä on oikeastaan Raamatun johtoteema, on tuon meissä kaikissa asuvan alemman minämme, aineellisella tunteella ja järjellä muodostetun ajallisen minäkuvitelmamme voittaminen. Se on muunnettava ja jalostettava ymmärrykseksi siitä, että olemme henkiolentoja.

Meillä on ajallinen maaäidiltä lainassa oleva keho, ja mieli sekä äly joista muodostuu persoonallisuutemme, ja vielä henki, joka on osa jumaluutta. Siihen kuuluu ajatuksillemme suuntaa antava, aiempaa elämänkokemusta sisältävä elementti, joka meitä ohjaa.

Kun tätä ajatuksensuuntaajaamme kuuntelemme, etenemme siten, että persoonallisuutemme yhtyy sieluunsa, eli noihin sitä odottaviin seitsemään nelinkertaiseen säteeseen. Niin syntyy tuo uusi ihminen, Uusi Jerusalem, niin kuin tarkoitus on.

Kaupunki on neliskulmainen, pituus, leveys ja korkeus yhtä suuri, ala kaksitoista(tuhatta) vakomittaa. Tässä on taas tuo 12x12 säteen matriisi, ja niinpä muuri on 144 kyynärää, ihmismitan mukaan, joka on myös enkelin mitta.

Kaupunki on puhdasta kultaa, ja muurin perustukset on kaunistettu kahdellatoista erivärisellä jalokivellä. Ja ne kaksitoista porttia olivat kaksitoista helmeä. Kaikki kaksitoista sädettä toimivat tuossa tilassa täydessä loistossaan meissä.

Temppeliä siinä ei kuitenkaan ollut, sillä sen temppeli on ”Herra Jumala, …ja Karitsa”, eli säteiden alkulähde, Kaiken Luoja, ja Luojapoika, jonka kautta nuo säteet realisoituvat maailmaan.

Niitä säteitä me ilmennämme parhaamme mukaan Luojan työntekijöinä. Niinpä Uudessa Jerusalemissa juoksee elämän veden virta kirkkaana kuin kristalli, ”Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta”. Keskellä sen katua ja virran molemmin puolin on elämän puu, joka kantaa kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet (eli maatuvat ja katoavat aineelliset hyvät) ovat kansojen tervehdyttämiseksi.

”Autuas on se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin”.