www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


Veli-Pekka Kuhmonen

Elämänenergiaa etsimässä

Kokeet kirliankuvan perusteiden tutkimiseksi ja ymmärtämiseksi

(Omakustannekirja)

Olen lähestynyt kirjassani elämänenergiaa kolmesta suunnasta: historiallisesta, aistien ulkopuolisesta energiasta ja itämaisten kulttuurien filosofiasta ja uskonnosta.

Historiassa on ollut tunnettuja lääkäreitä ja filosofeja Platonista alkaen, jotka ovat etsineet ja esittäneet käsityksiään elämän takana olevasta elämänvoimasta. - Voimasta, joka ohjaa ja ylläpitää elämää fyysisellä tasolla, ja jonka ilmenemistä nykyinen tiede tutkii.

Kirliankuvauksella, tässä kirjassa esitetyllä menetelmällä, on filmille vangittu myös ihmisen havaitsemiskyvyn ulkopuolisia "värähtelyjä" ("energioita"). - Näkyvä luonto ja luomakunta on kokonaan energiaa, kukin omalla määrätyllä värähtelytasollaan. Albert Einstein totesi jo aikanaan, että aine on energiaa.

Vanhojen, varsinkin itämaisten kulttuurien ja uskontojen filosofinen käsitys ihmisestä on erilainen verrattuna nykyiseen läntiseen käsitykseen. - Se sisältää ihmisen jakamisen seitsemään olemuspuoleen: aistein näkyvään fyysiseen ja kuuteen näkymättömään olemuspuoleen.

Kirliankuvauksen erilliset aistien ulkopuoliset ilmiöt eivät sovellu nykyiseen käsitykseemme ihmisestä. Kuitenkin ilmiöiden liittäminen itämaiseen ihmiskäsitykseen tekee ne osaltaan ymmärrettäviksi ja samalla loogisiksi.