www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


Muita "uuden ajan" parannus- ja hoitomuotoja / terapioita

 1. Taustaa
 2. Energianvälitys-/rentoutusterapioita
  • Rosenhoito
  • Reikihoito
  • Intialainen päähieronta
  • Vauvahieronta
 3. Värähtelyyn perustuvia terapioita
  • Musiikkiterapia
  • Väriterapia ja värien parantava voima
  • Valohoito
  • Fotoniresonanssiterapia
  • Kristallipeti
  • AuraTransformaatio™

1. Taustaa

Maailmankaikkeus muuttuu jatkuvasti. - Tämä evoluutionaarinen muutos koskee siten kaikkea olevaista, myös ihminen muuttuu ja kehittyy. - Kun samalla inhimillinen tietämys, kokemusperäinen tieto (gnosis), teknologia yms. jatkuvasti kehittyvät, niin syntyy aivan uudenlaisia oivalluksia ja mahdollisuuksia soveltaa uusia menetelmiä ihmisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Kuten aiemmin eri uskomusjärjestelmien esittelyjen yhteydessä onkin jo ilmennyt, että ihmisen olemus koostuu muustakin kuin vain fyysisestä, näkyvästä ruumiistaan. Hänessä on aisteillemme vielä näkymättömiä olemuspuolia - mm. persoonallinen ego-, tunne-, sielu- ja mentaalinen olemus sekä korkeimpana henkiolemus.

Näiden näkymättömien olemuspuolien ongelmien korjaamiseen/hoitamiseen/parantamiseen on nykyisin tarjolla lukuisia "hemmotteluluonteisia" hoitomuotoja.

"Tiede" ei kuitenkaan ole aina valmis tunnustamaan moniakaan näistä tieteellisen tarkastelun pohjalta päteviksi, mutta mikäli hoidettava itse saa niistä itselleen avun, niin jo sen pitäisi riittää oikeuttamaan niiden olemassaolon.

2. Energianvälitys-/rentoutusterapioita

Rosenhoito - Kehon tuntemukset ja tunteet liittyvät kiinteästi toisiinsa. - Elämämme varrella kertyy paljon kokemuksia, jotka kohtaamme jännittämällä tahtomattamme lihaksia, jotta selviämme sen hetkisestä tilanteesta. - Nuo jännitykset muodostuvat pikkuhiljaa kroonisiksi, emmekä havaitse niitä enää, vaan niistä on tullut normaali olotila, kipu ja jäykkyys ovat läsnä.

Rosenhoidossa terapeutti muistuttaa kehoa koskettamalla kroonisesti jännittyneitä lihaksia niiden jännittyneestä tilasta ja kun se näin tulee tietoisuuteen, keholla on mahdollisuus rentoutua. - Kun lihasjännitys höllää, pääsee lihaksen aineenvaihdunta elpymään. Samalla se vaikuttaa koko kehon toimintaan, verenkierto ja aineenvaihdunta vilkastuvat, hengitys helpottuu ja virtaa vapaammin. - Kun vanhoista ja turhaksi käyneistä jännityksistä voi hellittää, se lisää elinvoimaa käytettäväksi muuhun juuri tässä ja nyt.

Hoidon aikana tai myöhemmin asiakas voi muistaa tilanteen, missä jännitys syntyi. - Se voi tulla itkuna, nauruna tai ahaa-elämyksenä, mahdollisesti unessa. - Ja jännitysten tietoisuuteen tuleminen ja niistä irtipäästäminen voi antaa aivan uuden ulottuvuudet itse kullekin. Ihminen on vapaampi tekemään uusia valintoja elämässään.

Reikihoito - Reiki on hoitomuoto, jossa hoitaja toimii eräänlaisena energiakanavana. Energiaa virtaa hoitajan käsien kautta hoidettavaan ilman, että hänen tarvitsee luovuttaa omaa energiaansa. - Reiki on yksi laajimmalle levinneistä luonnonmukaisista hoitomuodoista. Se on tullut suosituksi, koska sen oppiminen on helppoa ja sen käyttö on yksinkertaista ja kuitenkin tehokasta. - Reiki on riippumaton elämänkatsomuksesta ja uskonnollisesta näkemyksestä.

Reikihoidon vaikutuksia on todettu paljon, joista esimerkkinä voisi mainita seuraavat: se rentouttaa, rauhoittaa, lievittää stressiä ja kipuja, tukee kehon omia paranemisprosesseja, vaikuttaa myös tunnetasolla ja henkisellä tasolla sekä sopii tukihoidoksi lääketieteellisille hoidoille.

Hoidon aikana hoidettava makaa hoitopöydällä vaatteet yllä. Vain kengät riisutaan. - Hoitaja pitää käsiään kunkin hoitokohdan päällä 3-5 minuuttia. - Hoito on miellyttävää ja rentouttavaa.

Intialainen päähieronta - Hoito suoritetaan siten, että hoidettava istuu tuolilla vaatteet yllään ja hieroja työskentelee seisten hänen takanaan. - Intialainen päähieronta aloitetaan tavallisesti aaltomaisin liikkein niska-hartia-alueelta ja käsivarsista, jonka jälkeen siirrytään käsittelemään pään alue, myös kasvot. Hoidossa käytetään hyväksi mm. hierontaa, shiatsua sekä akupisteitä ja hoito kestää tavallisesti noin puoli tuntia.

Hoidon aikana ja sen jälkeen olo on miellyttävän rentoutunut, jotkut jopa nukahtavat hieronnan aikana ja hoidon vaikutukset saattavat kestää jopa 24-36 tuntia sen jälkeen. - Intialainen päähieronta kiihdyttää mm. aineenvaihduntaa, elvyttää pään verenkiertoa ja rentouttaa pitkävaikutteisesti. - Se on tehokas tapa poistaa niska-hartiaseudun jännitystiloja sekä stressiä ja unettomuutta. - Tuhansia vuosia käytetty hoitomuoto sopii lähes kaikille. - Mikäli taas taustalla on vakava sairaus, on hyvä keskustella hieronnasta hoitavan lääkärin kanssa.

Vauvahieronta - Vauvahieronta on tapa läheisellä, hellivällä koskettelulla seurustella lapsen kanssa. - Vauvahieronta antaa mukavan, hellän, turvallisen ja luonnollisen mahdollisuuden rentoutua yhdessä. - Vauvahieronnalla on sekä fyysinen että psyykkinen vaikutus lapseen.

Hieronnalla voidaan lievittää koliikkikipuja, estää korvatulehduskierrettä, vilkastuttaa verenkiertoa, edistää ruuansulatusta, laukaista lihasjännityksiä jne. - Hieronnan avulla lapsi oppii tuntemaan kehoaan ja aistii hellyyden ja rakkauden ihokosketuksesta.

Vauvahieronnassa opetetaan vanhempia hoitamaan ja hellimään lastaan kevyen hieronnan avulla tarkoituksella antaa valmiudet jokapäiväiseen vauvan hierontaan kotona. - Vauvahieronta sopii kaikenikäisille lapsille, heti syntymästä leikki-ikäisiin. - Hieronnalla edistetään siis lapsen hermoston kasvua, immuniteettiä sekä ruuansulatusta.

3. Värähtelyyn perustuvia terapioita:

Markkinoilla on nykyisin hyvin suuri kirjo erilaisia värähtely-, valo- ja väritaajuuksiin perustuvia terapiahoitoja ja -laitteita.

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyä, dynamiikkaa ym.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. - Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. - Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. - Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. - Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.

Suomessa musiikkiterapian järjestelmällinen käyttö alkoi 1960-luvulla. - Ensimmäiset koulutukset käynnistyivät 1970-luvun alussa, ja "Suomen musiikkiterapiayhdistys" perustettiin v. 1973. - Musiikkiterapian perinteisiä sovellusalueita ovat psykiatria ja kehitysvammaisten kuntoutus. - Uudempia käyttöalueita ovat esimerkiksi kommunikaatiohäiriöt, neurologiset ongelmat, päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat.

Väriterapia ja värien parantava voima - Länsimaissa väriterapiaa on käytetty 1800-luvun alusta, kun oli huomattu, että jokaisella värillä on oma aallonpituutensa. - On väitelty siitä, aiheuttaako tietylle värille altistaminen placebo-efektin, vai onko värien vaikutus todellinen.

Tieteellisesti on kuitenkin osoitettu se, että väri vaikuttaa kokijan olotilaan, mutta vaikutuksen psykologista toimintamekanismia ei ole vielä selvitetty. - Tehtävä on vaikea, sillä värien vaikutus ihmiseen vaihtelee suuresti niin kulttuureittain kuin kulttuurialueiden sisälläkin ja suuri osa ihmisistä suhtautuu skeptisesti väriterapiaan. - Joitakin samanlaisia maailmanlaajuisia reaktioita on kuitenkin todettu; värillinen valo vaikuttaa siis myös fyysisesti.

Punaisen on uskottu stimuloivan henkistä ja fyysistä energiaa, keltaisen vaikuttavan hermostoon, sinisen parantavan mm. heinänuhan kaltaisia oireita jne. - Punainen, purppura, keltainen ja oranssi valo nopeuttavat hengitystahtia ja nostavat pulssia; vihreä, sininen ja violetti valo hidastavat niitä. - Valo vaikuttaa hormonijärjestelmän kautta käsitykseen vuorokausirytmistä ja tilan tajusta. - Solut ja molekyylit reagoivat värivaloon.

Värien ja mielentilan yhteyttä on tutkittu useita vuosia. - Monet tutkijoista uskovat, että värit eivät vaikuta vain tunteilla reagoimiseen vaan myös mielentilaan ja hyvinvointiin yleisesti. - Uusimpien tutkimusten mukaan ihminen ei itse asiassa näe väriä, vaan tuntee sen - "väri(valo)"-terapia vaikuttaa myös sokeisiin.

Värillisen valon vaikutusta on testattu myös kasveihin. - On tutkittu, että esim. punaisessa valossa salaatinsiemenet alkavat itää, mutta infrapunaisen säteilyn alaisuudessa ei tapahdu mitään. - Kasvit imevät punaista ja sinistä valoa, mutta keltaisella ja keltavihreällä valolla ei ole mitään merkitystä. - Kun kasveille annetaan valkoista valoa, kasvi imee kaikki värit lukuunottamatta vihreää, joka heijastuu takaisin.

Valohoito - "Valoterapia" ja "fototerapia" tarkoittaa suunnitelmallista, päivittäistä altistusta voimakkaalle keinovalolle.

Mahdollisuus valon terapeuttiseen käyttöön kaamosmasennuksen hoitamisessa kävi ilmi perustutkimuksesta, joka osoitti, että altistus huoneessa olevalle valolle (alle 500 luksia) pystyi muuttamaan eläinten vuorokausi- ja vuodenaikarytmiä.

Eräät valon vaikutukset vuorokausirytmiin välittyvät yöllä tapahtuvan melatoniinin erityksen keskeytymisen kautta. - V. 1980 osoitettiin, että ihmisillä tarvittiin melatoniinin erityksen pysäyttämiseen suurempi valaistuksen voimakkuus (yli 2000 luksia). - Tämä havainto johti v. 1994 ensimmäiseen vertailututkimukseen valohoidon vaikutuksesta kaamosmasennukseen.

Tutkijat eri puolilla maailmaa ovat tehneet yli 60 tutkimusta kirkasvalohoidosta. - Vaikka jokaisessa tutkimuksessa on ollut myös puutteita (esim. koehenkilöiden pieni määrä, lyhyet hoitojaksot), useat kvalitatiiviset tutkimukset ovat kuitenkin tulleet siihen tulokseen, että kirkasvalo on tehokas kaamosmasennuksen hoitomuoto ja että hoitovaste vertailututkimuksissa on ollut 60-90 %.

Myös kaksi meta-analyysiä vahvistaa valoterapian tehon verrattuna uskottaviin placebohoitoa saaneisiin verrokkeihin. - Suurissa sarjoissa kirkasvalohoidon kliinisen vasteen taso on noin 65 %.

Fotoniresonanssiterapia - Tässä keho pyritään saamaan tasapainoon korjaamalla ja oikaisemalla kehon omia energioita. - Laitteet saattavat kehon immuunisysteemin takaisin kuntoon, niin että keho voi suorittaa tehtäväänsä omin avuin. - Keho alkaa poistaa ylimääräisiä, kehoon kuulumattomia ja myrkyllisiä aineita sekä korjaa solujen uudistumisprosessia.

Kristallipeti - Hoito perustuu hiottujen kristallien läpi chakroihin (energiakeskuksiin) suodatettavaan valoon. - Kristallit kykenevät luovuttamaan ja varastoimaan energiaa ja niiden vaikutus on puhdistavaa ja tasapainoittavaa niin energiakehoamme ja sen värähtelytasoa kuin myös fyysistä kehoamme, energiakeskuksiemme kautta. - Kristallit vaikuttavat meidän solutasolla olevaan nesteeseen, siinä olevaan informaatioon muuttaen sen värähtelyä.

AuraTransformaatio™ ei ole pelkkä parantava hoito, vaan ensisijaisesti työkalu omien energioiden nostamiseksi ja laajentamiseksi samalle värähtelytasolle ympärillämme olevien, uuden aikakauden energioiden kanssa. - AuraTransformaatio™ auttaa auramme henkienergiaa avautumaan uusille ja vahvoille indigo- ja kristallienergioille. - Tasapainotetun auran avulla ja sen kautta tämä energia siirtyy fyysiseen kehoon, joka puolestaan muuntaa energian käytännön teoiksi ja toiminnaksi.

Lähteet: