www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


Länsimainen lääketiede vs. vaihtoehtoiset hoitomenetelmät

  1. Länsimainen lääketiede
  2. Antroposofinen lääketiede
  3. Homeopatia

1. Länsimainen lääketiede vs. vaihtoehtoiset hoitomenetelmät

Lääkinnän kehittymiseen ovat vuosituhansien aikana vaikuttaneet monet filosofiset oppisuunnat. - Niiden opettama ihmisruumiin kunnioitus on kuitenkin johtanut siihen, että esim. perinteisessä kiinalaisessa lääkinnässä sairauksien hoito on keskittynyt ulkoisiin menetelmiin.

Kirurgia ei ole aiemmin ollut merkittävässä asemassa. - Ruumiin leikkelyä käytettiin aikaisemmin lähinnä kidutuksessa. Ihmiskehon tutkiminen olikin tabu aina 1900-luvulle asti. - Elinten rakenteet ja toiminnot olivat tuntemattomia käytännössä koko kiinalaisen lääkinnän kehittymisen ajan.

Hypoteesit kehittyvät ja tutkimuksia lääketieteen ja perinteisen kiinalaisen lääkinnän keskinäisistä sovelluksista tutkitaan. - Näiden kahden vertailua vaikeuttaa se, että niiden teoria sairauden synnystä ja olemuksesta ja täten myös hoitomenetelmistä poikkeavat toisistaan.

Eroavaisuudet perinteisiin menetelmiin nähden

Lääketieteen ja perinteisen kiinalaisen lääkinnän perusero on siinä, että länsimainen lääketiede keskittyy aineeseen eli ruumiin kemiaan ja fysiikkaan (eli "itse sairauteen"); länsimaisen lääketieteen lähestymistapa etsii tietoa sairauden kehittymisestä, patologiasta ja luo tätä kautta mahdollisuudet hoitaa ja saavuttaa yleistettävää tietoa sairaudesta), kun taas kiinalaisessa lääkinnässä pidetään keskeisenä "qi":tä eli "energiaa" myös sen näkymättömässä muodossa (eli "ihmiseen kokonaisuutena").

Länsimainen lääketiede tarkoittaa suppeassa merkityksessä terveyden ylläpitämiseen ja palauttamiseen sekä sairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon kohdistuvaa tiedettä. - Laajassa merkityksessä lääketiede sisältää myöskin näihin päämääriin tähtäävät käytännön toimet eli lääkinnän ja kirurgian.

Länsimaisessa lääketieteessä pyritään ymmärtämään, kehittämään ja soveltamaan tapoja, joilla ihmisen tai eläimen terveyttä voidaan vaalia ja parantaa.

Lääketiede on soveltava tiede, jossa sovelletaan useita luonnontieteitä, kuten biologiaa, kemiaa ja fysiikkaa. - Erityisesti lääketieteessä keskitytään ihmisen anatomiaan, fysiologiaan ja biokemiaan sekä patologiaan ja mikrobiologiaan.

Lähteet:

2. Antroposofinen lääketiede

Antroposofisen lääketieteen(AL) perusti Rudolf Steiner (1861-1925) yhteistyössä hollantilaisen lääkärin Ita Wegmanin (1876-1943) kanssa laatien perusteet antroposofiselle lääketieteelle. - Pyrkimyksenä on laajentaa ja täydentää ajankohtaista lääketieteellistä tietoa ja osaamista tiedolla ihmisestä henkisenä olentona, lähtökohtana ihminen kokonaisuutena: fyysis-elollisena, psyykkisenä ja yksilöllisenä persoonana, joka on itse muovaamassa omaa elämänkaartaan.

Nykyisin antroposofista lääketiedettä harjoittaa siihen kouluttautuneet lääkärit ja valmisteita määrää yli 30 000 lääkäriä 19:ssa EU jäsenvaltiossa (Alankomaat, Bulgaria, Belgia, Eesti, Englanti (United Kingdom), Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Portugali, Puola, Romania, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari) ja Norjassa, Sveitsissä ja Euroopan ulkopuolella; yhteensä yli 60 maassa ympäri maailmaa.

Antroposofista lääketiedettä opetetaan säännöllisesti täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen yhteydessä yliopistoissa Alankomaissa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Latviassa, Saksassa ja Sveitsissä.

Antroposofinen lääketiede on lääkärijohtoinen järjestelmä. - Koulutetut terapeutit toimivat sairaita hoitaessaan ja kuntouttaessaan yhteistyössä lääkärin kanssa.

Antroposofisia sairaaloita ja sairaaloiden osastoja on perustettu Alankomaissa, Brasiliassa, Englannissa, Italiassa, Saksassa, Ruotsissa ja Sveitsissä. - AL harjoitetaan kaikilla erityisaloilla mukaan lukien sisätaudit ja kirurgian, kardiologian, dermatologian, neurologian, gynekologian ja obstetriikan, onkologian, ortopedian, pediatrian, psykiatrian ja reumatologian. - AL on integroitu myös tehohoitoa ja ensiapua antavien sairaaloiden toimintaan (sisältäen yliopistollisia opetussairaaloita) ja antroposofisille osastoille perinteisissä sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä.

Terapiat: Lääkemääräysten lisäksi AL:een (antroposofinen lääketiede) kuuluu mm. hoitoeurytmia ("eurythmiaterapia"), erityinen liikuntaterapiamuoto, ulkoiset hoitomenetelmät kuten kääreet, kylvyt ja hieronnat, taiteelliset terapiat kuten musiikkiterapia, terapeuttinen piirtäminen ja -maalaus, muovailu ja kuvanveisto sekä puhetaideterapia - viime vuosikymmeninä myös biografiatyö ja antroposofinen psykoterapia.

Kaikki nämä terapiat ovat edustettu myös Suomessa lukuun ottamatta antroposofista psykoterapiaa.

AL sisältää erityisiä ulkoisia hoitoja (kylvyt, hauteet ja kääreet) ja huolenpitoa, erityisesti antroposofisiin hoitoihin kouluttautuneilta hoitajilta (sairaanhoitajilta), jotka toimivat sekä sairaaloissa että avohoidon puolella.

Suomessa antroposofisen lääketieteen pohjalta lisäkoulutettu hoitohenkilökunta toimii mm. "Palvelutalo Sofiassa" Helsingissä (www.palvelukotisofia.fi) sekä useissa kehitysvammaisten hoitokodeissa ympäri maata.

Lisäksi hoitopedagogiikka on ollut historiallisesta lähtökohdastaan johtuen osa antroposofista lääketiedettä. - Suomessa tältä pohjalta toimii erityiskouluja, hoitokoteja ja kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten yhteisöjä, jotka ovat täysin integroituneet yhteiskuntaan.

Lähteet:

3. Homeopatia

Samuel Hahnemann (1755-1843), homeopatia isä, oli saksalainen homeopattilääkäri. - Hän kirjoitti homeopatian perusteoksen, "Organon der Heilkuns" v. 1810.

Hän korosti opeissaan ihmisen kokonaisvaltaista parantumista. - Homeopatian periaate kuuluu: "Kaltainen parantaa kaltaisen".

Homeopatian nimi tulee kreikankielisistä sanoista "homoios pathos", "samanlainen kärsimys". - Siten astmaa ja astmaattista yskää hoidetaan rohdoilla, jotka suurina määrinä aiheuttavat yskää ja hengenahdistusta. - Hahnemann alkoi laimentaa 1700-luvun lopulla rohtoja ja huomasi, että laimennettaessa niiden teho parani ja haittavaikutukset vähentyivät.

Homeopaattinen valmiste on homeopatian oppien mukaan sitä tehokkaampaa, mitä enemmän sitä laimennetaan. - Voimakkaimmat, siis laimeimmat valmisteet sisältävät yhden miljoonasosan lähtöaineestaan, käytännössä vain rohdoksen laimentajaa eli tavallisesti vettä. - Oleellista rohdoksen tehon voimistamisessa on myös sen ravistaminen tietyllä tavalla.

Homeopaattisia valmisteita on EU:n alueella tarjolla yli 20 000 - Suomessa tuhatkunta. - Niitä saadaan kasvi- ja eläinkunnasta tai ne sisältävät epäorgaanisia aineita. - Suomessa saa myydä vain valmisteita, jotka on laimennettu yhteen kymmenestuhannesosaan alkuperäisestä kantaliuoksesta tai enemmän. Jos kyseessä on reseptilääkkeen lääkeaine, sitä saa valmisteessa olla korkeintaan yksi sadasosa lääkkeen pienimmästä kerta-annoksesta.

Homeopaattisilla valmisteilla hoidetaan melkein kaikkia sairauksia, mm. atooppista ihottumaa ja astmaa. - Yksittäisissä tapauksissa kerrotaan ihmeparantumisista, mutta kontrolloituja tutkimuksia ei ole tehty.

Haittavaikutukset ovat epätodennäköisiä, mutta allergiset reaktiot ovat mahdollisia.

Lähteet: