www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


Summa summarum

Kuten edellä esitetyistä, "pintaraapaisu"-katsauksista, käy selvästi ilmi, on läpi ihmiskunnan historian esiintynyt runsaasti erilaisia maailmankatsomus- ja uskomusjärjestelmiä sekä filosofioita.

Yleensä näiden ajatusten ja näkemysten takana on ollut yksi keskushenkilö sekä hänen opetuksensa ”ylöskirjanneet” ja eteenpäin välittäneet lähimmät oppilaansa. - Inspiraationsa esittämäänsä näkemykseen keskushenkilö on usein saanut henkilökohtaisen henkisen kokemuksen, ”valaistumisen” eli tietoisuutensa laajentumiskokemuksen (gnosiksen) myötä, mutta useasti, myöhemmin seuraavien sukupolvien aikana, tämä opetus on sitten laimentunut, ”sekularisoitunut” ja ehkä vääristynyt, jopa vääristeltykin. - Tosin tällöinkin on kuitenkin tietämys asiasta säilynyt pienemmän joukon keskuudessa – niiden, jotka he ovat sen omaksuneet, kokeneet henkilökohtaisesti ja säilyttäneet tai reformoineet/uudistaneet tuota alkuperäistä opetusta.

Eli yhteisenä piirteenä näille uusille, esitetyille näkemyksille on, että kun ihminen kerran on koostumukseltaan "ruumis/keho - psyyke/sielu – henki" –koostuma, että tämä inspiraatio tulee ihmisen sisältä päin, "hengen maailmoista", eikä niinkään tästä aistimille näkyvästä, fyysisestä maailmasta käsin.

Kuten maailmankaikkeuskin koko ajan muuttuu, evoluution muodossa ympärillämme, niin muuttuu ihminenkin kulloisenkin elinkaaren aikana. - Alussa ihmisen tietoisuus keskittyy lähinnä "persoonallisuuden/egon", kehollisen ja psyykkisen mielen (viettien, mielihalujen, himojen yms.) tyydyttämiseen ja materialismin ympärillä pyöriviin asioihin.

Vasta niitä ”riittävästi” koettuaan, yksilö alkaa, useasti henkilökohtaisen "kriisin" jälkeen, kiinnostua hengellisistä/henkisistä kysymyksistä kuten – ”Mitä Elämä on, Kuka Minä olen, Mistä tietoisuuteni/henkeni on tullut ja Minne se on menee?” jne... ja alkaa etsimään vastauksia näihin häntä askarruttaviin kysymyksiin.

Kun ihminen päättää haluta kehittyä henkisesti, tulla paremmaksi ihmiseksi, "totuuden etsijäksi", niin silloin hänen kannattaa aluksi keskittyä poistamaan ensin itsestään huonoja ominaisuuksiaan ja tapojaan kehostaan, psyykkeestään ja mentaalisuudestaan. - Tällöin moraali- ja eettiset kysymykset saavat hänen näkyvässä toiminnassaan aikaisempaa enemmän tilaa ja huomiota.

Tällöin ajan myötä Henkensä (= "omantunnon") ohjaus ja viestit saavat yhä enemmän tilaa hänen ajattelussaan ja ulkoisessa käyttäytymisessään.

Näin ainakin edellä esitellyissä uskomusjärjestelmissä ja filosofioissa järjestään opetetaan.

Kun huonoja ominaisuuksia, karkeampia (sähkömagneettisia) värähtelyjä olemuksestaan on sitten saatu "jalostettua", vähennettyä ja poistettua Itsestä, niin henkimaailmankin asiat alkavat itsestään "avautua", aluksi unitiloissa, myöhemmin myös päivätietoisuudessa. - Ja etsijä saa lopulta palkinnon – Onnellisen ja huomattavasti seesteisemmän Elämän!

Suomen kielellä on em. prosessista saatavissa hyviä toimintamenettelyn kuvauksia, kuten esim. "Jäsenten kirjoituksia" -osiossamme esimerkiksi "12 Avainta"-kirjoituksessa esitetään.

Samoin kyseistä kehittymisasiaa avaa Pekka Ervastin ”Vihkimyksen polku” ja ”Vuorisaarna” –kirjat, jotka löytyvät kirjakaupoista, kirjastoista tai ihan ilmaiseksi netistä, alla olevista osoitteista:

...Kun ihminen on sitten edistynyt itsensä ymmärtämisessä ja henkistymisessä, niin hänessä asteettain viriää tahto, halu ja kaiho auttaa ja parantaa lähimmäistensä elämää sekä ympäröivän elinympäristömme tilaa omaamiensa ja saamiensa uusien kykyjen ja talenttien mukaan.

Tästä asiakokonaisuudesta hieman lisää sivustomme seuraavassa osiossa.