www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


Mystiset traditiot

 1. Mystiikka
 2. Kabbala - "Elämän puu"
 3. Lukumystiikka
 4. Suufilaisuus

1. Mystiikka

Mystiikka tulee kreikan sanasta "muo", "vaikeneminen". - Uskonnollinen mystiikka tarkoittaa jumaluuden välittömään yhteyteen tai kohtaamiseen pyrkivää uskonnollisen elämän muotoa tai ajattelua. - Mystiikka tarkoittaa tällöin elämäntapaa, jossa pyritään saavuttamaan välitön yhteys J-/jumalaan eli perimmäiseen todellisuuteen tai henkiseen totuuteen.

 • Arkikielessä sana 'mystiikka' tarkoittaa yleisesti salaperäisyyttä, salamyhkäisyyttä, arvoituksellista, hämärää, selittämätöntä tai epäilyttävää.
 • Mystisismi on ajatussuunta, jonka mukaan olevaisen ydin on mystinen (so. salaperäinen jne.) ja käsitettävissä vain intuitiolla
 • Mystiikka tai mystisyys tarkoittaa elämäntapaa, jossa pyritään välittömään yhteyteen jumaluuden kanssa
 • Mystikoiksi kutsutaan mystiikkaa harjoittavia henkilöitä

Uskonnolliset mystikot yleensä ajattelevat, että jokapäiväisten ilmiöiden takana on olemassa syvempi, perustavampi olemassaolon taso. - Tästä tasosta voidaan käyttää useita eri nimityksiä, kuten jumala, äärimmäinen todellisuus, universaali läsnäolo, voima tai prinsiippi, ja se on mahdollista kokea suoraan. - Tämä kokemus voi olla ekstaattinen ilmestys, "theosis", jumaluuden tai universaalin prinsiipin suora kokeminen, nirvana, valaistuminen, satori, samadhi jne. - Usein tähän liittyy myös tuntemus itsen kadottamisesta ja yhteydestä kaikkeuteen sekä tunne rauhasta, ilosta ja siunauksesta.

Mystisismi käsitetään usein uskonnolliseksi ilmiöksi, mutta mystisiksi kutsuttuja kokemuksia voi tapahtua riippumatta uskonnon harjoittamisesta tai henkilön uskonnollisuudesta. - Tällainen kokemus voi olla yllättävä ja tapahtua täysin ennakoimattomasti. Mystisen kokemuksen voi aiheuttaa myös taiteellinen tai tieteellinen innoitus tai jopa psyykkinen häiriö.

Selittämättömyys on mystiselle kokemukselle ominaista, ja mystisiä kokemuksia onkin usein vaikea pukea sanoiksi. - Sanaa mystiikka voidaan käyttää tarkoittamaan mystisten kokemusten tietoista ja järjestelmällistä etsintää. Mystiseen kokemukseen päästäkseen mystikko yleensä käyttää tiettyjä menetelmiä, joita voivat olla mm. mietiskely, jooga, askeesi, paasto, rukous tai mantra.

Jos mystikko on jonkin uskonnollisen lahkon, järjestön tai sääntökunnan jäsen, hän saattaa ylittää tavalliset uskontoon kuuluvat rituaalit ja dogmit, ja käyttää yleisempää lähestymistapaa. - Tämän vuoksi eri uskontojen mystiset suuntaukset ovat usein olleet vapaamielisten ihmisten suosiossa ja kunnioituksen kohteena. - Kristillisessä mystiikassa pyritään "jumalyhteyteen" eli "unioon" kontemplaation kautta.

Lähteet:

2. Kabbala – "Elämän puu"

Kabbala on juutalainen mystinen traditio, jota kehitettiin keskiajalla Euroopassa, ja joka elää edelleen. - Kabbala on "Tooran" mystistä tulkintaa. - Kabbalaan kuuluu mm. lukujen ja geometrian mystiikkaa.

Kabbalan harjoittajat uskovat saavansa salattua tietoa tai keinoja päästä paratiisiin, ohi erilaisten vartijoiden ja ovien.

Kabbala tulee heprealaisesta sanasta "kibl", joka merkitsee antaa eli jättää tietona, niin että kabbala sanatarkasti merkitsee perintötietoa, traditiota, joka kulkee suusta korvaan salaisena tietona.

Oppi

Kabbala on esoteerinen oppi, jonka mukaan vihityillä on tieto siitä, mitä uskonnossa todellisuudessa opetetaan. - Juutalaisen uskon keskeisin normatiivinen lähde on Toora, joka sisältää varsinaisen eli kirjallisen tooran ("Mooseksen kirjat") sekä suullisen tradition eli oraalisen tooran, joka on kirjattu "Talmudiin". - Mutta kabbalistit kuitenkin korostavat, että "niitä (kirjoitettua ja oraalista tooraa) ei pidä lukea kirjaimellisesti, vaan ne pitää "ymmärtää"; pitää olla avain, joka avaa pyhien kirjojen salaisuudet. - Silloin huomaa, ettei niissä ole turhia sanoja, vaan ne ovat kirjoitetut niin, että niillä on syvä, mystinen merkitys." - Tooran selitysteos "Zohar" on tarkoitettu auttamaan tooran mystisessä tulkinnassa.

"Zohar" on kabbalan eli juutalaisen mystiikan tärkein teos. - Se on mystinen kommenttikokoelma Tooraan eli viiteen Mooseksen kirjaan, kirjoitettu keskiaikaisilla aramean ja heprean murteilla.

"Zohariin" sisältyy mystistä pohdiskelua Jumalan luonteesta, maailmankaikkeuden rakenteesta ja alkuperästä, sielun, synnin, pelastuksen, hyvän ja pahan perimmäisestä luonteesta ja näihin liittyvistä aiheista.

"Elämän puu" on kabbalan keskeinen symboli, joka kuvaa aistimaailman ja yliaistillisen todellisuuden yhteyttä sekä universumin rakennetta.

"Elämän puu" koostuu 10 sefirasta ("maailmasta"), joista kukin ilmentää tiettyjä olemassaolon piirteitä ja sefiroita yhdistävistä 22:sta polusta. - 1. sefira, "Keter", ilmentää ykseyttä Jumalassa, kun taas 10. sefira, "Malkhut", symboloi maanpäällistä todellisuutta. - Monet kabbalisteista pyrkivät kulkemaan sefiroita yhdistäviä polkuja pitkin "Malkhutista", maanpäällisestä todellisuudesta, aina "Keteriin" asti.

Mystisenä traditiona Kabbala muistuttaa muita mystisiä traditioita, kuten sufilaisuutta juuri tässä asiassa: mystikko pyrkii hyödyntämään tradition viisautta saavuttaakseen ykseyden Jumalan kanssa.

Tuntemalla perusteita Kabbalasta alkaa helpommin ymmärtää kaikkea sitä syvää tietoa, joka kätkeytyy esim. muinaisen Egyptin pyramideihin, atsteekkien veistoksiin, kristinuskon oppeihin sekä buddhalaisuuden perinteisiin. - Tuntemalla Kabbalaa voimme todella saavuttaa todellista tietoa sekä mikrokosmoksesta että makrokosmoksesta.

Mutta kyse ei kuitenkaan ole pelkästä älyllisestä tiedosta vaan syvästä ymmärryksestä, jota saadaan käytännössä oman elämän kautta. - Kabbalan hyvä tuntemus on kuin kartta, joka antaa tuntijalleen mahdollisuuden laittaa kabbalan kartan minkä tahansa muun opetuksen tai uskonnon päälle, ja jonka avulla tämä tieto aukeaa ymmärrettävään muotoon.

Sefiroiden jakaantuminen:

 • "Malkuth" eli fyysinen maailma on sefirotisen puun alin sefira, jota kutsutaan myös pudonneeksi sefiraksi. - Tämä on se maailma, jossa elämme joka päivä, syntyen, kasvaen, lisääntyen ja lopulta kuollen.
 • "Yesod" on eetterimaailma eli vitaalimaailma. - Tämä maailma on elämän perusta, ilman sitä emme voisi olla hengissä. - Ihmisessä tämä maailma vastaa ihmisen vitaalienergiaa, eli esimerkiksi sitä, jonka kautta akupunktioradat kulkevat. - Kabbalan mukaan "Yesod" liittyy myös tiiviisti seksuaalisuuteen ja se on portti korkeampiin sefiroihin pääsemiseksi.
 • "Hod" eli astraalimaailma on se, mihin jokainen meistä menee nukahdettuaan, joko tiedostamattomasti tai joskus tietoisesti. - Se on siis unimaailma, "neljäs ulottuvuus", missä ihminen viettää yhden kolmanneksen elämästään. Valitettavasti nämä hetket kuluvat yleensä tiedostamattomassa tilassa, eli ihminen ei tietoisesti hallitse uniaan ja tekemisiään astraalimaailmassa. - Gnosis opettaa kuitenkin monia keinoja, joiden avulla oppia tulemaan tietoiseksi astraalimaailman tutkijaksi, niin unien kautta kuin valvetilasta.
 • "Netzachiin" eli mielen maailmaan (mentaalimaailma) kuuluvat ajatteluprosessit ja älykkyys. - Tämä on taso, jolla vieraillessamme ymmärrämme asioiden syvällisemmän merkityksen. - Ajatuksemme, mielipiteemme, muistikuvamme, ennakkoluulomme ovat osa tätä ulottuvuutta.
 • Kuudes ulottuvuus eli "Tiphereth" on kausaalimaailma. - Se on syiden ja seurauksien maailma, jossa voimme ymmärtää kaikkien tekojemme syyt ja seuraukset. Voimme ymmärtää, miksi olemme syntyneet, miksi olemme sellaisia kuin olemme, sekä millaisia hyviä ja pahoja seurauksia olemme teoillamme saaneet aikaan. - Kabbalan mukaan ihmisen sielu kuuluu tähän hyvin korkeaan ulottuvuuteen, ja valitettavaa on, että suurin osa ihmisistä ei sieluaan omista. - Tässä maailmassa sijaitsee esimerkiksi universaalin Karman lain-temppeli, jonka suurin tuomari tunnetaan eri kulttuureissa nimellä Anubis tai Anpu. - Tämä on maailma, johon jokainen joutuu fyysisen kehon kuoltua, tuomittavaksi hyvistä ja pahoista teostaan Karman lain mukaisesti, ennen uudelleen syntymistään takaisin Samsaran (reinkarnaation) pyörään tai vaihtoehtoisesti laskeutumistaan alempiin olemassaolon tasoihin eläiminä, kasveina tai mineraaleina.
 • Geburah on teosofien usein mainitsema "buddhinen maailma", jossa jokaisella ihmisellä on oma sielunkumppaninsa. - Sieltä miehet löytävät ikuisesti rakastamansa prinsessan ja naiset unelmiensa prinssin, jotka itse asiassa ovat oman sielun eri osia. - Tähän sielumme osaan viittaavat legendaariset tarinat kauniista prinsessasta, jota uljas ja rohkea prinssi yrittää saavuttaa. - Tarinoiden prinssi on "Tiphereth", ihmisen sielunakin tunnettu osamme, ja satujen prinsessa on "Geburah", henkisenä sieluna tunnettu osamme. - Prinsessan viisas kuningas-isä on seuraavan maailman "Chesed".
 • Chesed on myös teosofiasta tunnettu "atminen maailma.. - Todellinen Olemuksemme ei ole osa persoonallisuuttamme eikä jokin psykologinen ominaisuutemme, vaan seitsemännessä ulottuvuudessa oleva hindulaisuuden kutsuma "Atman". - Tämä on itsevalaistuneen mestarin seitsen-osainen rakenne, mutta myös ympärillämme olevan maailman seitsentasoinen todellisuus.
 • Puun kolme ylintä osaa ovat Kether, Chockah ja Binah, ja ne muodostavat kaikkien suurten uskontojen pyhän "kolminaisuuden": kristinuskon Isä, Poika ja Pyhä Henki, hindulaisuuden Brahman, Vishnu ja Shiva-Shakti sekä egyptiläisten mysteereiden Osiris, Horus ja Isis.

Näiden kymmenen sefirotin eli kymmenen maailman tuolla puolen on kuitenkin vielä Ain, Ain Soph ja Ain Soph Aur eli pyhä Absoluutti eri tasoineen, kaiken olemassaolon alku. - Se on aina ollut ja se tulee aina olemaan. - Se on ihmismielen saavuttamattomissa, täydellinen itsessään. - Tämä on todellisen valaistumisen päämäärä.

Jotta voisimme saada todellista tietoa kaikista näistä korkeammista ulottuvuuksista, meidän täytyy olla olemassa niissä. - Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy luoda itsellemme astraali-, mentaali-, kausaalikehot sekä lisäksi buddhinen ja atminen keho. - Toisin kuin monesti luullaan, valtaosalla ihmisistä ei syntyessään näitä kehoja ole. - Gnosis antaa kuitenkin ne avaimet, jotka ovat välttämättömiä voidaksemme rakentaa nämä fyysistä kehoa korkeammat osat tieteellisellä tavalla.

Niille poikkeuksille, joilla kehoja on, gnosis tarjoaa keinoja hallita niitä prosesseja, jotka auttavat jokaista etenemään oman kehityksensä mukaisesti eri olemassaolon tasoilla.

Kyse ei ole pelkistä teorioista, kyse on käytännöstä. - Kaikki suuret uskonnot ovat omina loiston aikoinaan pitäneet hallussa tätä tietoa, joka ei koskaan ole ollut maallisten saavutettavissa.

Tämä tieto on edelleen kätkettynä symboliseen muotoon egyptiläisten, atsteekkien, mayojen, buddhalaisten ja esimerkiksi hindujen temppeleihin, kristinuskon satavuotisiin katedraaleihin, antiikin mytologioihin sekä kaikkien näiden pyhiin kirjoituksiin.

Gnosis ei ole pelkkää teoriaa, vaan kaikki todellinen eteneminen täytyy pystyä kokemaan henkilökohtaisesti omassa, jokapäiväisessä elämässä. - Ilman tätä kokemusta ei todellinen eteneminen ole mahdollista, vaan valitettavasti tieto jää suureksi osaksi älylliselle tasolle.

Gnosiksen mukaan ihmisen täytyy pystyä elämään normaalissa elämässä mukana, tasapainoisesti, yhteiskuntaan sopeutuen, mutta samanaikaisesti elää sisäisesti sellaista vallankumouksellista elämää, joista useimmat muut vain lukevat kirjoista teoreettisesti.

Lähteet:

3. Lukumystiikka

Kabbalan yliluonnollisia menetelmiä ei saa mainita yleisissä teoksissa. Sen erilaisia aritmeettisia ja geometrisia menetelmiä tiettyjen merkkien ratkaisemiseksi voidaan kuitenkin kuvata.

"Zoharin" laskentamenetelmiä, joihin kuuluvat "gematria", "notaricon" ja "temura" sekä lisäksi "albath" ja "algath", on erittäin vaikea harjoittaa käytännössä.

Gematria tai gimatria tarkoittaa heprealaista "numerologiaa tai lukumystiikkaa". - Siitä voidaan erottaa kaksi eri suuntausta, "mystinen" ja "yleinen". - Ko. sana juontaa kreikan sanasta "geometria".

Vaikka "heprealainen gematria" on nykyisin tunnetuinta, "kreikkalainen gematria" on sitä useita vuosisatoja vanhempaa. On olemassa myös "latinalaisille aakkosille sovitettua gematriaa", joka on syntynyt varhaisella keskiajalla tai todennäköisemmin jo antiikin Rooman aikaan.

Notarikon on salakirjoitusmenetelmä, jossa jonkin sanan jokainen kirjain vastaa uuden sanan alkukirjainta. - Toisessa versiossa käytetään sanan ensimmäistä ja viimeistä kirjainta, tai kahta keskimmäistä kirjainta. Näistä kirjaimista voidaan muodostaa uusia sanoja, joiden ajatellaan olevan kätkettyinä tekstiin.

Sana 'Notarikon' tulee latinan sanasta 'notarius', joka merkitsee "pikakirjoittajaa". - Notarikonia on käytetty kabbalassa etsimään Raamatusta kätkettyjä merkityksiä.

Menetelmä on ollut myös okkultistien, etenkin alkemistien suosiossa.

Lähteet:

4. Suufilaisuus

Suufilaisuus on islamin mystinen suuntaus, jossa korostetaan suoran, henkilökohtaisen jumalasuhteen saavuttamista ja Jumalan henkisen totuuden tavoittamista jumalalliseen rakkauteen perustuvien harjoitusten kautta.

Suufilaisuus syntyi Lähi-idässä 700-luvulla. - Se erosi shiialaisudesta erilliseksi liikkeeksi. - Tariqoja eli suufilaisia liikkeitä on sekä sunneilla, šiioilla että muilla pienemmillä islamilaisilla ryhmittymillä.

Sana "suufi" on todennäköisimmin johdettu arabian sanasta "suuf", joka tarkoittaa "villaa", koska suufeilla oli tapana pukeutua villakauhtanaan suufilaisen vihkimyksensä merkkinä.

Suufilaisuus on muista islamilaisista perinteistä poiketen korostetun esoteerinen perinne. - Yleisin vertauskuva puhuu suufilaisuudesta tienä tai matkana. - Käsitettä suufilaisuus käytetään hyvin monenlaisista näkemyksistä ja käytännöistä. Professori Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan suufilaisuuden kolme muotoa ovat:

 • Asketismi
 • Mystiikka
 • Mystinen filosofia

Suufilaiset pyrkivät lähestymään jumalaa runouden, musiikin, mietiskelyn, paaston ja mm. tanssin avulla savutettujen ekstaattisten kokemusten kautta.

Osa suufilaisista elää luostareissa ja kiertää kerjäämässä. Näistä kerjäläismunkeista käytetään nimitystä "dervissi". - Heihin liitetään myös "pyörivä tanssi", joka on yksi heidän ekstaasitekniikoistaan.

Suufit lainaavat teoksissaan "Koraania" vapaasti ja ovat kirjoittaneet sille huomattavan määrän hengellisiä selitysteoksia.

Suufilaisuuden piirissä on syntynyt laaja kirjallinen ja muu kulttuurinen perintö, joka sisältää mm. Jalal al-Din Muhammad Rumin (1207–1273 ) ja Amir Khusron(1253–1325) runoutta ja qawwali-musiikkia.

Monet muslimit näkevät suufilaisen filosofian islamille vieraana perintönä, joka ei todellisuudessa perustu Koraaniin. - Suufilainen ajattelu pohjautuu Koraanin tulkintaan, mutta sisältää paljon gnostilaisia ja uusplatonistisia vaikutteita.

Suufilaisessa filosofiassa korostettiin suvaitsevaisuutta ja uskontojen moninaisuutta. - Tämä oli yksi syy siihen, minkä vuoksi monet suufit olivat omana aikanaan vainottuja ja joutuivat väkivaltaisuuksiin ympäröivän kulttuurin kanssa.

Yksi suufilaisen filosofian tärkeimmistä edustajista on 1200-luvulla vaikuttanut suufilainen mystikko Ibn Arabi (1165–1240). - Filosofi näki yhtenä päätehtävänään rakentaa siltaa erilaisten uskontojen välille. - Samalla vuosisadalla vaikutti myös tunnettu suufihahmo Mulla Nasraddin, "viisas narri", josta on lukemattomia humoristia tarinoita.

Yksi radikaaleimmista suufilaisuuden muodoista on 1100-luvun lopulla vaikuttanut "Qalandar-liike", jonka jäsenet arvostelivat avoimesti konservatiivista kulttuuria ja käyttäytyivät anarkistisesti.

Kannattajien mukaan suufilaisuus on islaminuskon syvällisin tulkinta; vastustajien mielestä se on kreikkalaisesta filosofiasta ja vieraista uskonnoista vaikutteita saanut harhaoppi.

Fundamentalistista islamin tulkintaa edustavat tahot vainoavat suufeja edelleen.

Lähteet: