www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


Urantia–kirja

  1. Historiaa
  2. Urantia-kirja
  3. Oppi
  4. Urantia Suomessa

1. Historiaa

Urantia-kirja on uskonnollis-kosmologinen teos, joka kirjoitettiin vv. 1924–1935 ja julkaistiin v. 1955. - Se muodostaa opillisen perustan Urantia-liikkeelle, joka luetaan uusien uskonnollisten liikkeiden joukkoon. - Liike uskoo, että kirja on taivaallisten olentojen maapallon, "Urantian", ihmisille antama ilmoitus.

Urantia-kirjan englanninkielistä painosta on myyty tai levitetty maailmanlaajuisesti noin puoli miljoonaa kappaletta. - Kansallisia Urantia-yhdistyksiä on noin 1200, joista yli puolet Yhdysvaltain ulkopuolella.

Urantia-liike sai alkunsa v. 1908. Yhdysvaltalainen psykiatri William S. Sadler vieraili auttamassa unihäiriöistä naapuriaan. - Eräänä yönä nukkuva naapuri esittäytyi ”vierailevaksi opiskelijaksi”. Myöhemmin Sadler vakuuttui, ettei kyseessä ollut alitajunnan tuote vaan henkiolennon käyttämä kanava.

Sadler kertoi tapauksesta erään luentonsa yhteydessä v. 1924. - Kuulijat muodostivat ryhmän, joka kokoontui Sadlerin luokse kanavointitilaisuuksiin. Näiden tilaisuuksien tuloksena syntyi 2097-sivuinen Urantia-kirja v. 1935.

V. 1950 Chicagossa perustettiin Urantia-säätiö, Urantia Foundation, joka alkoi julkaista kirjaa. Kirja painettiin v.1955. - Myöhemmin säätiön rinnalle perustettiin tekijänoikeuksista kilpaileva, The Urantia Brotherhood. Oikeuden päätöksellä se ei saanut pitää itsellään Urantia-nimeä vaan joutui muuttamaan nimensä toiseksi, The Fifth Epoch.

Nykyisin Urantia-säätiön kansallisia yhdistyksiä koordinoi kansainvälinen The International Urantia Association.

2. Urantia-kirja

Urantia-kirja on 2097-sivuinen teos, jonka 196 lukua jakaantuvat neljään osaan:

  1. osa esittää keskusuniversumin ja seitsemään superuniversumia, Jumalaa, maailman rakennetta ja henkiolentojen eri luokkia.
  2. osa esittää paikallisuniversumia, johon kuuluu myös maapallo eli Urantia. Evoluution ja luomisen kerrotaan jatkuvan ja johtavan Jumalan säätämänä kohti hyvää.
  3. osa esittää Urantian eli maapallon syntymähistoriaa. Se sisältää kuvauksen ensimmäisestä ihmisperheestä, rotujen synnystä ja leviämisestä. - Lopulta kerrotaan ihmiskunnan saamat käänteentekevät ilmoitukset: Ensimmäinen oli Planeettaprinssin ja hänen esikuntansa toiminta 500 000 vuotta sitten, toinen oli Aatami ja Eeva noin 35 000 vuotta sitten sekä kolmas oli Melkisedekin 94 vuotta kestänyt ja v. 1973 eaa. alkanut vierailu planeetalla. Monien nykyisten uskontojen katsotaan pohjautuvan tähän vierailuun.
  4. osa esittää neljännen käänteentekevän ilmoituksen eli "Jeesuksen elämän ja opetuksen". - Kertomuksiin sisältyy muun muassa matka Egyptiin, Roomaan ja Kreikkaan. - Samoin Jeesuksen kerrotaan olleen ainut 700 000:sta Luojapojasta, joka ruumiillistui Maan päälle.

3. Oppi

Urantia-kirja kuvaa monimutkaista maailmankaikkeutta, jossa on lukuisia ulottuvuuksia ja miljardeja asuttuja maailmoja. - Tätä kaikkea hallitsevat jumalat, joista korkein on "I AM" (”Minä olen”). - Kaikki ihmisolennot ovat yhden Jumalan poikia ja tyttäriä.

Urantia-kirjan yksi Jumala ilmenee kolminaisuuden muodossa: "Universaalina Isänä", "Ikuisena Poikana" ja "Äärettömänä Henkenä". - Ikuinen Poika on Universaalin Isän ensimmäinen ajatus. Vastaavasti Ikuinen Poika loi jumalalliset persoonat, Mikael-luokan persoonat. Kukin Mikael-persoona johtaa ja ohjaa tiettyä paikallisuniversumia.

Jeesus hallitsee nykyisellään noin kolmen miljoonan asutun maailman paikallisuniversumi "Nebadonia", johon myös maapallo eli "Urantia" kuuluu.

Maailmankaikkeus jakautuu kolmeen osaan: "Fyysinen maailma", "välimaailma" ja "henkinen maailma". - Ihmisen kuollessa hänen sielunsa viedään välimaailman, josta sen katsotaan syntyvän uudelleen aina uusille universumin tasoille.

4. Urantia Suomessa

Urantia-kirja oli esillä Suomessa todennäköisesti ensimmäisen kerran v. 1962 ufo-ilmiöitä tutkivassa Interplanetistit-yhdistyksessä. - Ensimmäisenä kirjan esitteli amerikansuomalainen ufoharrastaja Margit Lilius-Mustapa v. 1965.

Kirjan käännöstyö aloitettiin harrastajavoimin v. 1968 ja työ saatiin valmiiksi v. 1975. - Suomessa vierailleet Urantia-säätiön edustajat eivät kuitenkaan hyväksyneet käännöstä.

V. 1985 Urantia-tukiryhmä perusti Heijaste-ryhmän ja varsinainen Suomen Urantia-seura perustettiin v. 1989. - Sen johdolla Urantia-kirjan suomennos valmistui v. 1993.

Suomen Urantia-seura järjestää opintoryhmiä ja lukupiirejä ympäri maata ja sillä on toiminnassa mukana 76 henkilöä (v. 2008).

Lähteet: