www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


Spiritualismi

 1. Historiaa
 2. Spiritualismin filosofia
 3. Spiritualismin erilaisia ilmenemismuotoja
  • Henkinen havaitseminen
  • Mediumismi
  • Henkiparannus
  • Henkileikkaus
  • Reiki
  • Kanavointi ja -tapoja

1. Historiaa

Spiritualismi, "oppi henkisyydestä", on maailmanlaajuinen elämänkatsomus. - Spiritualistinen elämänkatsomus korostaa, että kuolema on ainoastaan siirtymistä toiselle todellisuuden tasolle. - Ja erottautuakseen "spiritismistä", spiritualistit haluavat korostaa, että spiritualismissa on kyse eettisestä ja laajemmasta elämänkatsomuksesta.

Spiritualismin juuret ulottuvat jopa 2000 vuotta ajassa taaksepäin. - Uudenaikaiselle spiritualismille ominaiset ilmiöt, selvänäköisyys ja -kuuloisuus, näyt, äänet, materialisaatiot ja parantaminen, kaikki se, mikä todistaa näkyvän maailman ja henkimaailman yhteyttä, ovat olleet olemassa jo tuolloin, jopa aiemmin, kuten "Vanhasta Testamentistakin" käy ilmi.

Yksi alan edelläkävijä oli ruotsalainen tiedemies, ajattelija ja mystikko Emmanuel Swedenborg (1668-1772). - Hän kuvasti tuonpuoleista maailmaa ja ennusti tulevia tapahtumia.

Muita alan tunnettuja henkilöitä ovat olleet mm. Franz Mesmer (1734–1815), Arthur Conan Doyle (1859–1930) sekä Edgar Cayce (1877–1945).

Nykyaikainen spiritualismi sai jalansijaa 1800-luvun puolivälissä, ensin Pohjois-Amerikassa ja sitten myös Englannissa. - Toiminnan lähtöpisteenä pidetään vuotta 1848. Tuolloin Pohjois-Amerikassa, pienessä Hydesvillen kylässä, sisarukset Margaret ja Kate Fox herättivät huomiota mediumistisilla kyvyillään. - Margaret Fox piti ensimmäisen julkisen meediotilaisuuden New Yorkissa, v. 1849.

Varsinaisena spiritualistisen liikkeen perustajana Amerikassa pidetään kuitenkin Andrew Jackson Davis’ia (1826–1910). - Hänestä tuli aikansa kuuluisin parantaja, luennoitsija, kirjailija ja ennustaja.

1800- ja 1900-lukujen taitteessa muodostettiin ilmiöiden tutkimiseksi nykyisinkin toimivia järjestöjä. - vuonna 1882 Englannissa perustettiin "Psyykkisen tutkimuksen seura", vuonna 1901 "SNU" ("Spiritualists´ National Union" ja vuonna 1923 kansainvälinen yhdistys, "ISF" ("International Spiritualists´Federation").

Tietoa ilmiöistä välitettiin myös lehdissä, joista vanhin edelleenkin toimiva on "Two Worlds" (per. v. 1887).

Vuosisadan lopulla asian harrastus oli levinnyt kaikkiin Euroopan sivistysmaihin. - Yhdysvalloissa ja Ranskassa tutkittiin psyykkisiä ilmiöitä jo 1850-luvulla. - Nykyään toimintaa on ympäri maapallon.

Joissain maissa, kuten Englannissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Brasiliassa, spiritualistit ovat perustaneet omia kirkkoja. - Muualla toimintaa järjestävät esim. yhdistykset ja opintokeskukset.

Suomalainen spiritualismi on syntynyt kansainvälisten vaikutteiden pohjalta. - Vuorovaikutus maailman spiritualistien kesken on ollut tärkeää tiedon kartuttamiseksi. - Ulkomaisten meedioiden vierailuja Suomeen on raportoitu ainakin 1900-luvun alkuvuosilta alkaen, ja suomalaiset puolestaan hakivat oppia erityisesti Englannista.

Suomessa on toiminut spiritualistinen yhdistys jo 1900-luvun alussa. Yhdistys julkaisi myös lehteä. - Toiminta kuitenkin hiipui vuosisadan alkuvuosikymmeninä.

Nykyisen toiminnan juuret ajoittuvat sotien jälkeiseen aikaan. "Suomen Spiritualistinen Seura" perustettiin Helsingissä v. 1946. - Yhdistyksen toimintaidean toi Suomeen kirjailija Helmi Krohn.

Hänen opinto- ja vierailumatkansa Englantiin 1920-luvulla johdattivat hänet tilaisuuksiin, jossa oli mahdollista tutustua spiritualistiseen elämänkatsomukseen ja alan kirjallisuuteen. - Hän löysi spiritualismista rauhan ja henkisen kodin, ja halusi jakaa tietoa eteenpäin.

Helmi Krohn suomensi runsaasti alan kirjallisuutta. - Samoin Suomen Spiritualistinen Seura on tiedon levittämiseksi kääntänyt ja julkaissut alan kirjallisuutta aina toimintansa alkuvaiheista saakka.

Jäseniä Suomen Spiritualistisessa Seurassa on n. 1500 (v. 2007).

2. Spiritualismin filosofia

Filosofian ytimenä on ajatus elämän jatkumisesta toisilla tasoilla fyysisen kuoleman jälkeen, sillä ihmisen katsotaan olevan fyysisen kehon saanut henki.

Spiritualistinen filosofia kiteytyy Emma Hardinge Brittenin v. 1871 kanavoimiin periaatteisiin.

Nämä seitsemän periaatetta muodostavat spiritualistisen elämänkatsomuksen perusteet:

 • Jumala on isämme, valo, voima ja rakkaus
 • Kaikki ihmiset ovat sisariamme ja veljiämme
 • Sielu jatkaa elämäänsä fyysisen kehon kuoleman jälkeen
 • Yhteys henkimaailman kanssa on mahdollista
 • Jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa teoistaan
 • Minkä kylvämme tässä maailmassa, saamme niittää seuraavassa
 • Jokaisen sielun kehityksen tie on ikuinen
 • Yhteys toisille tasoille on mahdollinen. Henkisten tasojen läheisyys voidaan kokea rukouksen, hiljentymisen sekä spontaanien tai intuitiivisten kokemusten kautta.
 • Lohdullista sanomaa elämän jatkumisesta tuovat myös herkät, fyysisen ja henkisen maailman välillä kanavana toimivat spiritualistiset meediot.

3. Spiritualismin erilaisia ilmenemismuotoja

Henkinen havaitseminen

Selvänäköisyys-, selväkuuloisuus- tai selvätuntoisuusaistimuksia käytetään, kun työskennellään psyykkisellä tasolla tiedon saamiseksi ihmisestä ja mediaalisella tasolla, kun toimittaan henkimaailmasta käsin.

Monesti jokin näistä henkisistä havaitsemiskyvyistä on hallitsevana. - Näitä aistimuksia voi ilmetä herkillä ihmisillä myös spontaanisti arjessa. - Yleensä nämä ominaisuudet, kyvyt/"talentit”, ovat heränneet toimintaan ihmisellä, jonka "sähkömagneettinen ominaisvärähtely" on noussut henkisen kehittymisen myötä.

Näitä ilmiöitä käsitellään vielä tarkemmin sivuston "Para- ja rajatieto/-tiede" -osiossa.

Mediumismi on tunnettu jo vanhoissa kulttuureissa. - Esimerkiksi ennen Raamatun kuvaamaa aikaa egyptiläisessä kulttuurissa papit, tuon ajan hengelliset johtajat, toimivat parantajina. - Heidän tehtävänään oli välittää parantavia voimia oman aikansa jumalilta.

Myös Raamatussa on kuvauksia erilaisten henkilahjojen käyttämisestä. Mm. Jeesus opetti omalla elämäntyöllään palvelemaan lähimmäisiä niillä lahjoilla, joita kullakin on. - Useimmilla ihmisillä esiintyy eriasteisesti mediumistisia kykyjä.

Meediotilaisuuksissa tavoitteena on todistaa elämän jatkumisesta fyysisen kuoleman jälkeen, tuoda lohtua sureville sekä rakkaudellista ja kannustavaa opastusta vaikeissa elämäntilanteissa oleville. Palvelutehtävää täydentää sairauksien lievittäminen henkiparannuksella.

Meedioiden viestinvälityksen ohella on toiminnassa keskeistä myös henkiparannus ja jäsenten tukeminen heidän henkisessä kehityksessään jokapäiväisessä elämässä. - Kaikille avoimissa, maksuttomissa henkiparannustilaisuuksissa välitetään jumalallista parantavaa energiaa ihmiskäsien eli henkiparantajien kautta.

Henkiparannuksella tarkoitetaan parannusmuotoa, jossa käytetään henkisistä lähteistä tulevia voimia ja energioita, joita kanavoidaan parantajan kautta parannettavalle. - Parannustapahtumassa on mukana kolme osapuolta: parannusopas, parantaja (parannusmeedio) ja parannettava.

Henkiparannuksen muotoja ovat mm. kontaktiparannus, rukousparannus ja kaukoparannus.

Henkileikkauksissa entiteeteiksi kutsutut henget parantavat ihmisiä fyysisistä, emotionaalisista ja henkisistä sairauksista meedioiden avulla. - Henkileikkauksia tehdään pääasiassa Braziliassa sekä Filippiineillä.

Brasilialainen Joao de Deus, Joao Teixeira de Faria on maailman tunnetuin henkileikkauksia tekevä meedio. - Joaon kautta yli 30 entiteettiä, henkistä lääkäriä, pyhimystä ja psykologia työskentelee parantaen ihmisiä, jotka kärsivät fyysisistä, henkisistä ja emotionaalisista ongelmista, kuten syöpä, lihassairaudet, AIDS, multippeliskleroosi, ALS, astma, alkoholi- tai huumeriippuvuus.

Joaon kautta vaikuttavat "entiteetit" ovat parantaneet ja muuttaneet tuhansien ihmisten elämän. Miljoonien ihmisten arvioidaan käyneen Joaon luona. - Joao on perustanut vuonna 1978 Brasilian Abadianiaan parannuskeskuksen, "Casa de Dom Inacio"n, henkien ohjeiden mukaisesti. - Keskuksessa on läsnä voimakkaita parantavia entiteettejä ja verho henkimaailmaan on ohuempi kuin muualla. - Abadiania sijaitsee laajan kvartsikentän päällä, ja maaperän jalokivien ajatellaan siten lisäävän parantavan energian määrää alueella.

Reiki ("Usuin luonnollisen parantamisen menetelmä") on luontaishoitomenetelmä, jonka kehitti japanilainen Mikao Usui (1865–1926) 1920-luvun alussa. - Usui tarkoitti menetelmänsä fyysisten, emotionaalisten ja henkisten sairauksien hoitoon sekä yleisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen.

Reiki on yksi tunnetuimmista "uskomuslääkintään" kuuluvista hoitomuodoista maailmassa. - Reikiin viitataan usein myös käsitteillä "vaihtoehtoinen hoitomuoto" sekä "täydentävä hoitomuoto". - Reikiä on kuitenkin kritisoitu siitä, että siltä puuttuu tieteellinen pohja ja se on näennäistiedettä. - New age-piireissä reiki on kuitenkin suosittua.

Suomessa Reiki-menetelmää on opetettu vuodesta 1985 lähtien. - Monet harrastajat pitävät reikiä myös henkisenä elämänasenteena.

Kanavointi ja -tapoja

Lyhyesti kuvailtuna kanavointi on tiedon siirtoa, jossa yhteys on yleensä telepaattinen. - On myös mahdollista kanavoida tiedon sijasta esim. pelkkiä tunteita. - Kanavoija toimii puhelimen tai radion tavoin ja virittäytyy tavallaan samalle "värähtelytaajuudelle" kanavoitavan kohteen kanssa.

Kanavointi on oman alitajunnan valjastamista oman sisäisen totuuden äänelle, kaiken ollessa yhtä, sisäänpäin kääntymällä itseensä, avautuu suuri maailma (jota ei normaalisti tiedosta).

Kanavointi voi tapahtua valvetilassa tai esim. transsissa. - Myös unien kautta kanavointi on mahdollista. - Kanavoinnissa otetaan yhteys esim. enkeleihin, henkiin, omaan henkioppaaseen tai vaikkapa avaruusolentoihin. - Tarkoituksena on yleensä saada tietoa ja opastusta.

Itse tapahtumassa voi kokea, että on kahdessa paikkaa samaan aikaan. Tuntee, että on esim. kanavoitava enkeli ja oma itsensä. Suuri yhteenkuuluvuuden ja ymmärryksen tunne on myös yleistä. - Myös tiedostamattomassa tilassa eli "transsissa" kanavointi on mahdollista. - Kanavoinnin kautta saatu viesti voi tulla ajatuksena, äänenä tai vaikkapa tekstinä.

Kanavoitujen viestien mukaan on maailmalla kirjoitettu runsaasti kirjoja, ja nykyään maailmanlaajuinen internet toimii näiden "viestien" tehokkaana välittäjänä. - Viestejä lukiessa kannattaa olla kuitenkin varovainen, sillä kanavoinneissa esiintyy hyvinkin eritasoisia sisältöjä – aina negatiivisista tuomiopäivän katastrofiennustuksista, mitä ylevimpiin ja positiivisiin taivas- ja pelastusnäkyihin.

Automaattikirjoituksessa yhteyshenkilö (esim. "enkeli") kirjoittaa kohdehenkilön kautta, mahdollista kynällä tai vaikka tietokoneen näppäimistöllä. - Yleensä automaattikirjoituksen aikana henkilö on transsin kaltaisessa tilassa eikä ole tietoinen kirjoittamastaan. - Joissain harvoissa tapauksissa henkilö voi kuitenkin olla hereillä ja saada tietoisesti ulkoiselta tuntuvia ajatuksia päähänsä, jotka hän sitten kirjoittaa ylös (Ajatuksia voi myös tuottaa puheena.).

Yhteyshenkilö puhuu kauttasi - Tässä kanavointimuodossa yhteyshenkilö (esim. "avaruusolento") puhuu kanavana toimivan ihmisen kautta. - Ihminen saattaa saada tietoisesti ulkopuoliselta tuntuvia ajatuksia päähänsä ja sitten hän muodostaa niistä puhetta. - Toisessa kanavointitavassa kanavoija on tiedostomattomassa tilassa, esim. syvässä transsissa ja silloin yhteyshenkilö puhuu suoraan kanavana toimivan ihmisen kautta.

Univiestit - Joissain tapauksissa ihminen voi toimia kanavana unen aikana. Tämä on ehkä yleisin kanavoinnin muoto. - Unessa ihmiseen otetaan yhteyttä, hänelle näytetään asioita ja häntä opetetaan.

Tällaiset unet ovat yleensä selviä ja niistä saattaa tulla vahva ja outo tunne. - Unien aikana saatat käydä eri maailmoissa ja saatat nähdä erilaisia symboleja.

Ruumiista irtautuminen ("Out of body -experience" eli "OBE"-kokemus) - Tämä ei välttämättä ole niinkään kanavointitapa, vaan enemmänkin tapa mennä "tietoisena" suoraan kohteen luo. - Tässä ei siis enää toimita “puhelimena”, vaan ihmisen tietoisuus siirtyy suoraan kommunikaatioon yhteyshenkilön kanssa.

Lähteet: