www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


AMERIKKALAISET USKONNOT

  1. Mormonismi - Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ("MAP-kirkko")
  2. Adventismi
  3. Jehovan todistajat

3. Jehovan todistajat

Jehovan todistajat -liikkeen perusti Charles Taze Russell Yhdysvalloissa 1870-luvulla. - Hän yhtyi adventistien näkemykseen "Jeesuksen toisesta tulemisesta" 1873-1874 välisenä aikana, ja selitti näiden vuosien jälkeen Jeesuksen aloittaneen 40–vuotisen "elonkorjuuajan" näkymättömänä henkiolentona.

Vuosi 1914 oli liikkeen mukaan käännekohta ihmiskunnan historiassa. - Silloin perustettiin "Jumalan valtakunta" ja katsottiin lopun- ja siirtymäajan alkaneen, joka tulee päättymään uuteen paratiisinomaiseen maailmanjärjestykseen.

Jehovan todistajat on kristinuskon tavoin "monoteistinen uskonto", joka pohjautuu kiistatta juutalais-kristilliseen traditioon. - Yleisen käsityksen mukaan Jehovan todistajia ei kuitenkaan lueta kuuluvaksi kristillisiin liikkeisiin, koska Jehovan todistajat eivät tunnusta oppia kolmiyhteisestä Jumalasta ja Kristuksen jumaluudesta.

Heidän mukaansa Jumala on yksi ja jakamaton. He myös käyttävät Jumalasta nimeä "Jehova", jota he pitävät Jumalan nimen alkuperäisimpänä hepreankielisenä muotona.

Näin ollen Jehovan todistajat eivät myöskään hyväksy ns. "ekumeenisia uskontunnustuksia", joissa nämä opit on määritelty, - eivätkä muutoinkaan yleiskirkollista kristinuskon tulkintaperinnettä, "helvetintulioppia", eivätkä oppia "sielun kuolemattomuudesta".

He eivät myöskään vietä "kristillisiä juhlapäiviä", joita pitävät "Raamatun" vastaisina.

Jehovan todistajat pitävät "kolminaisuutta", kreikkalaisen eli hellenistisen kulttuurin lisänä, joka hyväksyttiin opinkappaleeksi vasta 300-luvulla jaa., ja jota ei juutalaisilla tai alkukristityillä ollut.

Jehovan todistajat katsovat, että "Jeesuksen ja apostolien saarnaama, alkuperäinen kristinusko, on nykyisessä kristikunnassa turmeltunut", ja että Jumala itse "ennallisti puhtaan palvonnan" 1800-luvun lopulla Russellin ja hänen ympärilleen syntyneen raamatuntutkijoiden ryhmän kautta.

Jehovan todistajat pitävät kristillisiä kirkkoja turmeltuneina ja he irtisanoutuvat kaikesta ekumeenisesta yhteistoiminnasta muiden uskonnollisten liikkeiden kanssa. - Kristillisiä kirkkoja Jehovan todistajat pitävät "Suurena Babylonina ja porttona" Raamatun Ilmestyskirjan tulkintansa mukaan. - Jehovan todistajien mukaan on siten oltava vain yksi oikea palvonnan muoto.

Oppi ja elämäntapa

Jehovan todistajat käyttävät opetustyössään ja omissa kokouksissaan toimittamaansa Raamatun Uuden maailman käännöstä, jossa merkittävin ero moniin muihin käännöksiin on Jehova-nimen käyttö yli 7000 kertaa.

He uskovat, että lähitulevaisuudessa Jehova hävittää valtajärjestelmät sekä muut uskonnot ja useimmat niiden kannattajat suuressa "Harmageddonin sodassa" ja Jehovan palvojat saavat ikuisen elämän paratiisimaassa maan päällä.

Protestanttisten kristittyjen tapaan Jehovan todistajat käyttävät kahta sakramenttia:

  • Kastetta
  • Ehtoollista

Jehovan todistajat korostavat voimakkaasti eskatologiaa ja heille moraalisäännöt ovat todella keskeisiä.

Jehovan todistajat pitävät Raamattua "Jumalan sanana" ja pyrkivät pitämään sitä "auktoriteettina elämänsä joka osa-alueella". He korostavat Raamatun merkitystä käytännön ohjekirjana ja tulevaisuuden ennustajana.

Jehovan todistajat mm. uskovat, että ihmisen tulee olla nöyrä, ahkera, uskoa Jehovaan sekä Jeesuksen lunastusuhriin ja välttää väkivaltaa.

Liikkeen päättävä elin, New Yorkissa kokoontuva 9-jäseninen Jehovan todistajien hallintoelin koordinoi liikkeen toimintaa ja käytäntöjä. - Hallintoelin päättää liikkeen raamatuntulkinnasta.

Jehovan todistajat tiedetään ja tunnetaan paitsi seurakuntarakennuksistaan, "valtakunnansaleista". - Myös uskontokunnan julkaiseman Raamattu-aiheisen "Vartiotorni"- ja "Herätkää"–kirjallisuutta levitetään julkisilla paikoilla ja talojen ovilta oville kiertäen.

Moraalisäädösten lisäksi tärkeää on "etäisyyden pitäminen" suhteessa nykyiseen "Saatanan hallitsemaan maailmaan". - Tämä tarkoittaa mm. kieltäytymistä lipun tervehdyksestä, kansallislaulun laulamisesta, risti-symbolin käytöstä ja äänestämisestä, koska tämä liikkeen käsityksen mukaan loukkaa kristillistä puolueettomuutta ja voidaan rinnastaa epäjumalan palvontaan. Tästä syystä myös syntymäpäivien, kansallisten juhlapäivien sekä perinteisten kristillisten juhlapäivien vietto on kiellettyä.

Jehovan todistajat ovat perinteisesti myös pidättäytyneet asepalveluksen suorittamisesta, myös siviilipalveluksen suorittamista asepalveluksen vaihtoehtona on pidetty sopimattomana. - Suomessa Jehovan todistajat ovat vapautettu rauhan ajan asepalveluksesta.

Aktiivista julistajia on maailmanlaajuisesti n. 6 miljoonaa, yli 230 maassa.

Jehovan todistajat on Suomen kolmanneksi suurin rekisteröitynyt uskonnollinen yhdyskunta; jäsenmäärä on vakiintunut noin 19 000:een.

Lähteet: