www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


AMERIKKALAISET USKONNOT

 1. Mormonismi - Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ("MAP-kirkko")
 2. Adventismi-Seitsemännen päivän adventistit
 3. Jehovan todistajat

2. Adventismi - Seitsemännen päivän adventistit

Adventtikirkon historialliset juuret ulottuvat 1800-luvun Yhdysvaltoihin, jossa elettiin voimakasta Jeesuksen palaamisen odotusta. - Baptistimaanviljelijä William Miller (1782-1849) oli omalla toiminnallaan mukana voimistamassa näitä toiveita. - Miller tuli uskoon baptistipiireissä ollessaan 34-vuotias.

Systemaattisen Raamatun tutkistelun ja omien laskelmiensa jälkeen Miller vakuuttui, että "toinen adventti", eli "Jeesuksen paluu" tapahtuisi joko v. 1843 tai 1844. - Miller opetti ensimmäisen kerran näkemyksistään baptistiseurakunnassa, Dresdenin kylässä, New Yorkin osavaltiossa, v. 1831.

Tämä tilaisuus poiki kutsuja pitämään uusia kokouksia ja näin Millerin aloittama liike alkoi vähitellen levitä. - Useita saarnamiehiä alkoi kannattamaan "Millerin oppeja". - Huomattavin näistä oli Joshua V. Himes (1805-1895). Himes järjesti Millerille puhujamatkoja suuriin kaupunkeihin ja alkoi kustantamaan tämän kanssa "The Signs of the Time"-nimistä lehteä, josta muodostui liikkeen pää-äänenkannattaja.

Kun Millerin ennustukset eivät toteutuneetkaan, oli siitä seurauksena pettymys ja liikkeen jakautuminen. - Millerin liikkeen pohjalta syntyi kolme maailmalle levinnyttä uskontokuntaa:

 • Seitsemännen päivän adventistit
 • Jehovan todistajat
 • Maailmanlaajuinen Jumalan kirkko, ("Worldwide Church of God").

Kaksi jälkimäistä erkanivat omiksi uskontokunnikseen ja "Seitsemännen päivän adventistit" muodostuivat merkittävimmäksi jäljelle jääneistä adventismin haaroista.

Seitsemännen päivän adventistit uskoivat, että Millerin ilmoittama ajankohta on oikea, mutta se ei tarkoittanut "Jeesuksen paluuta" maan päälle, vaan alkusysäystä sille. - Liike ei halunnut antaa tarkkaa päivämäärää toiselle adventille, vaan julisti sen tapahtuvan lähitulevaisuudessa.

Kuten ryhmän nimi kertoo, se pitää lauantaita pyhäpäivänä sunnuntain sijaan.

Liike organisoitui omaksi kirkkokunnakseen James (1821-1881) ja Ellen G. Whiten (1827-1915) johdolla 1860-luvulla. - Etenkin Ellen G. White oli liikkeen leviämisessä keskeinen hahmo. - White kirjoitti 25 kirjaa ja noin 200 lyhyempää teosta. - Hän sai myös useita profetioita, joita edelleen pidetään liikkeen keskuudessa suuressa arvossa.

Maailmassa on noin 16,7 miljoonaa kastettua adventistijäsentä ja jumalanpalvelustilaisuuksiin osallistuu n. 30 miljoonaa ihmistä. - Suomessa adventisteja on n. 3 800.

Liikkeen päämaja (pääkonferenssi) sijaitsee Silver Springissä, USA:n Marylandissa.

Liike omistaa sairaaloita ja hoitoloita ympäri maailmaa. - Adventistit ylläpitävät eri puolilla maailmaa useita korkeakouluja, kuten Englannissa "Newbold College" sekä Yhdysvalloissa "Andrews University", "Southern Adventist University" ja "Loma Linda"-yliopistoja.

Suomessa Adventtikirkko omistaa ja operoi "Suomen Kristillistä Yhteiskoulua", Piikkiössä.

Oppi ja elämäntapa

"Adventistinen teologia" on yhdistelmä kaikista kolmesta protestantismin pääsuunnasta:

 • Luterilaisuudesta (lähinnä maltillisesta "pietismistä")
 • Kalvinismin arminiolaisesta haarasta ("metodismi")
 • Radikaalireformaatiosta ("anabaptismi"), jonka vaikutus on huomattavin.

Adventtikirkko perustaa oppinsa Raamattuun. - Kirkolla ei ole virallista uskontunnustusta, mutta kirkon oppi on löydettävissä kirkon käyttämässä "28 perusopinkohdassa" ("28 Fundamental Beliefs").

Advetistit hyväksyvät protestanttisen kristinuskon perinteiset opit kolmiyhteisestä Jumalasta, Jeesuksen jumaluudesta ja pelastumisesta yksin armosta.

Adventismi painottaa erityisesti lopunaikojen ja Jeesuksen toisen tulemisen odotusta. - Kirkon omaleimainen painotus on myös Ellen G. Whitelle annettu profeetallinen asema.

Adventtikirkko korostaa "Kymmenen käskyn" merkitystä. - Adventistien mukaan kymmenen käskyä ovat kaiken kattava "moraalinen ja hengellinen laki", jonka sisältämät periaatteet ovat yleismaailmalliset. - Kirkon mukaan kymmenen käskyä ilmoittaa ihmiselle Jumalan tahdon, on Jumalan liiton perusta, toimii arvosteluperusteena tuomiolla, osoittaen, mikä on syntiä. - Tämän lisäksi se antaa todellisen vapauden ja ehkäisee pahuutta ja tuo siunauksia.

Kymmenen käskyn korostamisesta nousee myös adventtikirkolle hyvin tärkeä oppi sapatin pyhittämisestä. - Adventistien opin mukaan sunnuntain viettäminen pyhäpäivänä on epäraamatullista ja sen sijaan lepopäivää pitäisi viettää alkuperäisen juutalaisen tradition mukaan perjantai illasta lauantai iltaan. - Adventtikirkon mukaan sapatti on vertauskuva kristittyjen lunastuksesta "Kristuksessa", tunnus uskollisuudesta ja esimakua ikuisesta tulevaisuudesta "Jumalan valtakunnassa" sekä iäti pysyvä Jumalan "merkki ikuisesta liitosta" Jumalan ja hänen kansansa välillä.

Adventistien mukaan "seurakunta" on niiden uskovien yhteisö, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja Vapahtajaksi. Seurakunnan jäseneksi päästäkseen ihmisen pitää "tunnusta uskonsa" ja "syntyä uudestaan", eli "alkaa elämään Jumalan tahdon mukaan".

Liike korostaa "kaikkien uskovien pappeutta".

Lopunaikojen odotus on adventistien opissa tärkeällä sijalla. - Adventistien mukaan v. 1844 alkoi "Kristuksen paluun" viimeinen, ns. "tutkivan tuomion" vaihe. Tämä vaihe on osa kaiken synnin lopullisesta hävittämisestä. - Tutkiva tuomio paljastaa taivaallisille olennoille, ketkä kuolleista ovat kuolleet "Kristukseen uskovina" ja sen vuoksi on hänessä katsottava arvollisiksi saamaan osan ensimmäisessä ylösnousemuksessa.

Kun tutkiva tuomio on suoritettu valmiiksi, koittaa Kristuksen paluu maan päälle. - Tällöin vanhurskaat kuolleet herätetään ja yhdessä elossa olevien vanhurskaiden kanssa heidät kirkastetaan ja otetaan taivaaseen, mutta jumalattomat kuolevat.

Taivaassa "Kristus" ja vanhurskaat uskovat perustavat "tuhatvuotisen valtakunnan" pyhään kaupunkiin, uuteen Jerusalemiin. Tuona aikana jumalattomat kuolleet tuomitaan. - Adventistien mukaan maapallo on oleva silloin täydellisen hävityksen tilassa ilman ainuttakaan elävää ihmistä. Ainoastaan "Saatanan" ja hänen enkelinsä asuttavat maata.

Tuhatvuotiskauden päättyessä "Kristus" laskeutuu pyhiensä ja pyhän kaupungin kanssa taivaasta maan päälle. Silloin herätetään "jumalattomat kuolleet", jotka "Saatanan" ja hänen enkeleidensä kanssa piirittävät kaupunkia; mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät sekä puhdistaa maan. - Siten koko maailmankaikkeus vapautetaan synnistä ja syntisistä ainaiseksi.

Adventtikirkko ei hyväksy perinteistä käsitystä "sielun kuolemattomuudesta", vaan opettaa, että viimeisellä tuomiolla "Saatana" ja jumalattomat ihmiset hävitetään sieluineen ja ruumiineen.

Viimeisen tuomion jälkeen luodaan "uusi taivas ja uusi maa". - Uudessa maassa, jossa vanhurskaus asuu, Jumala tarjoaa lunastetuille yhteydessään ikuisen kodin ja täydellisen ympäristön loppumatonta elämää, rakkautta, iloa ja tiedon hankkimista varten. - Siellä Jumala itse on asuva kansansa kanssa, kärsimys ja kuolema ovat kadonneet syntiä enää ole.

Adventistien mukaan "ruumis on Pyhän Hengen temppeli" ja tästä johtuen omasta fyysisestä hyvinvoinnista on pidettävä huolta. Uskovan tulee pitää huolta siitä, että hän liikkuu, lepää ja syö riittävästi. - Ruuan suhteen kirkko rohkaisee jäseniään kasvissyöntiin ja ainakin pidättäytymään syömästä sianlihaa, simpukoita sekä muita Mooseksen laissa saastaiseksi määriteltyjä eläimiä.

Tämän lisäksi uskovien edellytetään pidättäytyvän alkoholin, tupakan, kahvin ja teen nauttimisesta. - Uskovan vaatteiden valinnan tulisi perustua periaatteisiin, jotka suosivat yksinkertaisuutta, säädyllisyyttä, käytännöllisyyttä, terveellisyyttä ja viehättävyyttä.

Jumalan lapsen elämäntyyliin kuuluu myös maltillinen rahankäyttö sekä kymmenysten maksaminen kaikista tuloista.

Adventtikirkossa on käytössä kaksi sakramenttia:

 • Kaste
 • Ehtoollinen

"Kaste" toteutetaan veteen upottamalla. - Kasteelle pääsy edellyttää "uskon tunnustusta" ja "elämän muutosta". - Vain kastettu ihminen voi olla seurakunnan täysvaltainen jäsen. Kaste on vertauskuva "yhteydestä Kristukseen, syntien anteeksiantamisesta ja Pyhän Hengen vastaanottamisesta". - Kaste ei siis yksinään pelasta, mutta on tärkeä osa ihmisen "uudestisyntymistä". - Koska vain "uskonsa tunnustava" voidaan kastaa, siksi adventistit eivät hyväksy lapsikastetta.

Adventtikirkon mukaan Kristus on "ehtoollisessa" läsnä kohdatakseen ja vahvistaakseen kansaansa.- Ehtoolliseen valmistautumiseen kuuluu itsetutkistelu, katumus ja synnin tunnustus.

Ehtoollisen yhteydessä, ennen varsinaista ehtoollista, toteutetaan jalkojen pesun pyhä toimitus "Uuden Testamentin" esimerkin mukaisesti. - Ehtoollisaineina käytetään happamatonta leipää ja alkoholitonta viiniä.

Lähteet: