www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


AMERIKKALAISET USKONNOT

  1. Mormonismi - Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ("MAP-kirkko")
  2. Adventismi
  3. Jehovan todistajat

1. Mormonismi - Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ("MAP–kirkko")

Perustettiin Yhdysvalloissa v. 1830. - Kirkko sai alkunsa nuoren Joseph Smithin (1805–1844) saamasta näystä, jossa hän kertoi Jumalan ja Kristuksen ilmestyneen hänelle. - Sitä seuraisi muita ilmoituksia, joiden tarkoituksena oli "Jeesus Kristuksen perustaman alkukirkon palauttaminen maan päälle". - Joseph Smithistä tuli kirkon ensimmäinen profeetta.

Mormonikirkon keskuspaikka on nykyisin Yhdysvaltojen Utahin osavaltiossa, jonne Joseph Smithin jälkeinen kirkon johtaja Brigham Young johti mormoneja v. 1846 ja he perustivat Salt Lake Cityn kaupungin.

Mormonit levittäytyvät laajalle alueelle pieniksi yhteisöiksi aina Meksikosta Albertaan, Kanadaan. - USA:ssa rajoitettiin mormonikirkon toimintaa eri laeilla sen harjoittaman moniavioisuuden vuoksi. - Kirkko luopui moniavioisuudesta v. 1890. - Utahille myönnettiin osavaltion asema v. 1896, vasta kun sen laeissa oli kielletty moniavioisuus.

Levinneisyys

Kirkko kasvoi ja levisi myös muihin maihin ja tällä hetkellä maailmanlaajuiseen kirkkoon kuuluun lähes 13 miljoonaa jäsentä, yli 160 eri maassa.

Suomeen MAP-kirkko saapui lähetystyöntekijöiden mukana Ruotsista 1860-luvulla. - Ensimmäinen seurakunta perustettiin Vaasaan v. 1876 ja kirkko rekisteröitiin viralliseksi yhdyskunnaksi v. 1948. - Nykyään Suomessa on seurakuntia 32, joiden johdossa on piispa. - Kirkon jäsenmäärä Suomessa on noin 3 225.

Jäsenistön ja samalla koko kirkon ja yhteiskunnan perusyksikkö on perhe, sillä kirkko korostaa voimakkaasti perheen arvoa.

Organisoituminen

Kirkon johdossa on profeetta ja 12 apostolia ja se uskoo jatkuvaan Jumalan ilmoitukseen.

Kirkolla ei ole palkattua papistoa, vaan "yleinen pappeus", joka voidaan antaa kaikille vähintään 12-vuotiaille miehille. - Se on ennen kaikkea "palvelutehtävä", johon liittyy sakramentillisten toimitusten suorittaminen. - Kirkon tehtävät hoidetaan palkatta vapaaehtoistyönä vuorotellen seurakunnan jäsenten, miesten ja naisten toimesta.

Oppi

Kirkon "pyhät kirjoitukset" muodostavat avoimen "kaanonin", johon kuuluvat:

  • "Raamattu", Suomessa ev.lut. kirkolliskokouksen viimeksi hyväksymä laitos
  • "Mormonin kirja", Israelista n. v. 600 eaa. Amerikkaan lähteneiden kahden israelilaisen perheen ja niiden jälkeläisten uskonnollinen historia v:een 400 jaa. - Kirjaa kutsutaan myös uudeksi todistukseksi Kristuksesta.
  • "Oppi ja liitot"-kirja, joka sisältää nykyajan profeettojen saamia ilmoituksia sekä
  • "Kallisarvoinen Helmi", joka käsittää "1. Mooseksen kirjan" alkuosan innoitetun käännöksen, "Aabrahamin kirjan" ja Joseph Smithin lyhyen historian sekä kirkon uskonkappaleet.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä ei yleisesti pidetä kristittyinä. Mutta omasta mielestään he ovat kristittyjä ja jopa "ainoan tosi kirkon" jäseniä. - Mutta kuitenkin suurin osa uskontojen tutkijoista ja perinteiset kristilliset kirkkokunnat luokittelevat mormonit kristinuskon ulkopuolelle.

Perusteena tälle on ennen kaikkea se, että MAP-kirkko ei hyväksy "kolminaisuusoppia", eivätkä näin ollen kolmea nk. "ekumeenista uskontunnustusta".

Kirkon eräs perusopetus on usko "Isään Jumalaan", "hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen" ja "Pyhään Henkeen", jotka ovat yhtä tarkoituksessa, mutta kuitenkin erillisiä persoonia.

MAP-kirkon mukaan ympäri universumia on useita todellisuuksia ja useita Jumalia. - Kaikki nämä Jumalat ovat joskus olleet jonkun toisen Jumalan luomia ihmisiä, jotka ovat kokeneet korotuksen ja alkaneet kehittyä kohti jumaluutta. - Kirkon oppien mukaan näin käy myös kaikille niille ihmisille, jotka elävät MAP-kirkon oppien mukaan ja pääsevät viimeisen tuomion jälkeen korkeimpaan taivaaseen.

"Isä Jumala" on Kirkon mukaan erityisesti Maa-planeetan Jumala. "Jeesus" on hänen poikansa ja ensiluomuksensa, joka omalla ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan mahdollisti sen, että ihmisillä on mahdollisuus korotukseen ja iankaikkiseen elämään. - "Pyhä henki" on henkipersoona, "Jumalan lapsi", joka välittää ihmisille tietoa Jumalan rakkaudesta ja siitä, kuinka heidän tulisi elää Jumalan tahdon mukaisesti.

MAP-kirkossa uskotaan, että "viimeisten aikojen koittaessa" "Kristus" tulee Amerikan mantereelle ja perustaa sinne "tuhatvuotisen valtakunnan". Tapahtuu "kuolleiden ylösnousemus ja viimeinen tuomio". - Ihmiset tuomitaan eriasteisiin taivaisiin sen mukaan, kuinka hyvin he ovat eläneet. - Taivaita on kaikkiaan kolme ja korkeimpaan niistä pääsevät kelvolliset MAP-kirkon jäsenet, joista tulee "Jumalan kanssahallitsijoita". - Lähes kaikki pelastuvat ja vain muutamat harvat joutuvat iankaikkiseen kadotukseen.

Kirkon jäsenten odotetaan elävän korkean moraalin mukaan ja seuraavan "Kristuksen" esimerkkiä elämässään ja osoittavan lähimmäisenrakkautta muita ihmisiä kohtaan. - Kaikki ihmiset ovat Jumalan lapsia ja elämän tarkoitus on kehittyä kohti "Jumalan kaltaisuutta", "Kristuksen" esimerkin mukaisesti.

Kirkon pyrkimyksiin kuuluvat raitis ja terveellinen elämäntapa, joka ilmenee tupakoimattomuutena sekä kahvin, teen ja alkoholijuomien välttämisenä.

Mormonit uskovat toteuttavansa Jeesuksen ennustusta "Valtakunnan evankeliumin" viemisestä lähetystyöllä kaikkeen maailmaan: "Ei mikään muu kirkko, paitsi se, jonka Jeesus perusti aikojen keskipäivänä, ole koskaan ottanut vastuulleen evankeliumin viemistä "kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja kansoille". - Tämän kirkon lähetyssaarnaajat kulkevat ovelta ovelle, kaupungista kaupunkiin... toteuttaen "Herran ohjeita", jotka hän antoi, palauttaessaan evankeliumin... Näin tehdään, kunnes... kirkon pää, "Jeesus Kristus" saapuu taivaan pilvissä...".

Lähteet: