www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


LÄHI-IDÄN USKONNOT

 1. Assyrio-/babylonia-/muinaisegyptiläiset uskonnot
 2. Zarathustra-/mazda-/parsilaisuus
 3. Juutalaisuus
 4. Kristinusko - Katolisuus
 5. Kristinusko - Ortodoksisuus
 6. Kristinusko - Reformoitu
 7. Islam
 8. Bahai

8. Bahai

Bahai-usko on monoteistinen uskonto, jonka perusti Baha’ullah Persiassa v. 1863. - Se korostaa "ihmiskunnan hengellistä yhtenäisyyttä".

Bahá'ít uskovat, että Jumala on ilmaissut toistuvasti itsensä ihmiskunnalle erityisten sanansaattajien välityksellä. Kaikkien näiden sanansaattajien, mm. Abraham, Zarathustra, Buddha, Jeesus ja Muhammad, vaikutuksesta ihmiskunta on kehittynyt entistä korkeammille tasoille. - Bahá'ísmi opettaa siten kaikkien uskontojen edustavan samaa jumaluutta.

Uskonnolla on noin 6 miljoonaa kannattajaa ympäri maailman, yhteensä yli 200 maassa. - Se on kristinuskon jälkeen maantieteellisesti maailman toiseksi levinnein uskonto. - Eniten bahaita asuu Intiassa, missä heitä on noin miljoona. - Uskonnon synnyinmaassa, Iranissa, asuu n. 300 000–350 000 uskonnonharjoittajaa. - Lisäksi heitä on huomattavasti Latinalaisessa Amerikassa ja osissa Pohjois-Amerikkaa, mutta Euroopassa suhteellisen vähän.

Bahaita on vainottu monissa islamilaisissa maissa, erityisesti Iranissa.

Historia

Bahai-uskon juuret ovat islaminuskon shiialaisen haaran, shaikhilaisessa koulukunnassa. - Se uskoi "kätketyn imaamin", "Mahdin", ilmestymiseen, joka merkitsisi ylösnousemuksen ja ihmiskunnan uuden aikakauden alkua.

V. 1844 Bab perusti shaikhilaisuuden ympärille, "baabilaisen"-uskonnollisen liikkeen.

Hänet teloitettiin poliittisten selkkausten johdosta v. 1850.

Baabilaisen liikkeen johtajaksi tuli Baha’ullah, joka julisti olevansa Babin ennustama uusi profeetta. - Baha’ullah joutui monien vaiheiden jälkeen karkotetuksi Palestiinaan ja hän perusti "baabilaisuuden" jatkoksi "bahai"-uskon v. 1866.

Baha’ullahin jälkeen uudeksi johtajaksi nousi Abdulbaha’, joka levitti bahai-uskoa Lähi-idän ulkopuolelle. - Hänen seuraajansa Shoghi Effendi tulkitsi uskontoa niin, että se sai nykyiseen muotonsa, ja perusti "neuvostoja" ohjaamaan bahai-uskoa. - Effendi kuoli v. 1957.

Alkuaikojen väljästi järjestäytynyt liike alkoi 1930-luvulta lähtien järjestäytyä muiden uskontojen tavoin "teokraattisesti". - Papistoa ei ole vaan bahá'ít ovat järjestäytyneet kansainväliseksi yhteisöksi uudenlaisen demokraattisen järjestelmän avulla, jossa toimivat "vaaleilla valitut neuvostot" paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

V. 1963 valittiin ensimmäinen Yleismaailmallinen oikeusneuvosto johtamaan uskontokuntaa Israelin Haifasta käsin.

Oppi

Itsenäisenä maailmanuskontona bahá'í-uskolla on omat pyhät kirjoituksensa, temppelinsä sekä oma hallintonsa ja kalenterinsa.

"Baha´i-temppelit" ovat avoimia kaikille ihmisille. - Temppeleissä ei ole erityisiä ohjattuja kulttimenoja, vaan ne ovat pääasiassa hiljaista mietiskelyä varten.

Bahá'u'lláhin kirjoituksia on käännetty yli 800 kielelle.

Maailmanuskonnoista nuorimpana se erottuu muista uskonnoista useilla tavoilla. - Se on kyennyt myös säilyttämään ykseyden jakautumatta lahkoihin ja eturyhmiin.

Bahai-uskon voimakkaana piirteenä on "pyrkimys ihmiskunnan yhdistämiseen ja maailmanrauhaan". Bahá’í-uskon perustajan Bahá'u'lláhin mukaan uuden uskonnon tehtävä on "tarjota ratkaisuja" oman aikansa ongelmiin ja viedä eteenpäin alati edistyvää sivistystä.

Bahá'í-elämänarvoja ovat:

 • Miehen ja naisen tasavertaisuus
 • Ennakkoluulottomuus ja itsenäisen ajattelun tukeminen
 • Tieteen ja uskonnon harmonia
 • Luonnon kunnioittaminen sekä
 • Yhteisten ratkaisujen löytäminen rakentavan neuvottelun avulla

Uskovien velvollisuuksia ovat mm.:

 • Päivittäiset rukoukset
 • Paastoamiset
 • Bahai-kalenteri
 • Puoluepolitiikan välttäminen

Uskonto sisältää vain vähän rituaaliperinteitä.

Lähteet: