www.teoforum.net

Kohtaamisfoorumi ihmisille, jotka haluavat erottaa ajatuksissaan totuuden epätodesta ja jotka haluavat käyttää voimiaan ihmiskunnan ja muun luomakunnan hyvää elämää edistäviin tekoihin.

... Polkuja hengellisyydestä henkiseen kasvuun…
AjankohtaistaTapahtumakalenteriYhteystiedot


ITÄ-AASIALAISET USKONNOT

  1. Kungfutselaisuus
  2. Taolaisuus
  3. Shintolaisuus

Perusta

Japanin shintolaisuus ("jumalten tie") on varhaiskantainen uskonto, jonka historia ulottuu yli 4000 vuoden taakse. - Shintolaisuuden taustalla on mytologialla keskeinen roolinsa. - Vahvimpia piirteitä siinä ovat "polyteismi" ("monijumalaisuus") ja "panteismi" ("kaikkijumalaisuus").

Shintolaisuus pohjautuu varhaisiin japanilaisiin kansanuskomuksiin, joiden mukaan lukuisia jumaluuksia ("kami") oli lähes kaikissa luonnon ilmiöissä kuten puissa, kivissä, järvissä, joissa ja vuorissa.

3. Shintolaisuus

Vaikka shintolaisuutta käsitellään yhtenä uskontona, shintolaisuudessa lasketaan olevan n. 155 eri suuntaa. - Moni näistä on verrattavissa japanilaisiin vanhoihin uskomuksiin, joihin kuuluu myös animismia ("sielu-uskoa").

Animismi tarkoittaa ajattelutapaa, jonka mukaan kaikessa on henki. - Temppelialueilla kaatuvaa puuta ei korjata heti pois, vaan koska puussa on oma henkensä, puun annetaan olla maatuneena jopa vuosia, jotta henki ehtii rauhassa poistua puusta.

Shintolaisuutta ei ole kukaan perustanut vaan se on muotoutunut Japanissa tuhansien vuosien aikana. - Shintolaisuus rajoittuu Japanin kansaan ja on siten etninen uskonto, jolla ei ole perustajaa, pyhiä kirjoituksia eikä yleistä oppia. - Shintolaisuus pitää sisällään hyvin monenlaisia aineksia.

Shintolaisuudessa ei ole pyhää kirjaa, johon shintolaisuuden oppi olisi järjestelmällisesti koottu. - Tärkeitä ovat rituaalit, kuten kotialttarin hoito. - Koska jumaluus esiintyy kaikkialla, jumalan kuvia ei ole.

Japanilaiset ovat moniuskoisia muiden itäaasialaisten maiden tapaan. - Yksityinen ihminen voi harjoittaa uskontoa niin buddhalais- kuin shintolaistemppelissäkin. - Japanin alkuperäinen uskonto on kuitenkin shintolaisuus vaikka buddhalaisuus onkin maan pääuskonto. - Moniuskoisuuden ansiosta japanilainen voi avioitua shintolaisittain, kunnioittaa kungfutselaisia opetuksia ja tulla haudatuksi buddhalaisin menoin.

Shintolaisuuden mytologisesti rikkaaseen maailmaan kuuluvat esivanhempien, sankarien ja suurmiesten palvonta, rituaalisen puhtauden vaatimus, moninaiset uhritoimitukset, rukoukset, pyhiinvaellukset, taide ja kauneus.

Shintolaisuus näkyy arjessa monin tavoin, ja se korostaa ihmissuhteita, paikallisuutta ja suvaitsevaisuutta.

Ennen uskottiin, että Japanin keisari on naispuolisen auringonjumalattaren, "Amaterasun", suora jälkeläinen. - Toisen maailmansodan jälkeen keisari sanoutui irti tästä uskomuksesta. - Hän on kuitenkin edelleen shintolaisuuden korkein pappi.

Jumalia shintolaisuudessa on 8 miljoonaa, mutta se on vain vertauskuvallinen luku, sillä jumaluutta on kaikkialla luonnossa; niin tuulessa, ukkosessa, kuin myrskyssäkin. - Jumaluuden ja ihmisen raja on häilyvä, sillä jokaisen ihmisen uskotaan muuttuvan kuolemansa jälkeen "kamiksi" ("hengeksi"). - "Kami" on nimitys jumaluudesta. - Vainajien hengille uhrataan taas siinä uskossa, että ne auttavat maan päällä eläviä omaisiaan menestykseen ja onneen.

Shintolaisuuden vertauskuva on "torii"-portti. - Se on portti, joka erottaa maallisen ja jumalallisen maailman ja sen alitse kuljetaan temppelialueelle. - Kamien pyhyyteen ei voi astua epäpuhtaana ja "Toriin" alta kulkeminen puhdistaa. - Puhdistautuminen on japanilaiselle temppelikävijälle itsestäänselvyys, suu ja kädet huuhdellaan. Ihminen puhdistautuu siten sekä ulkoisesti että sisäisesti.

Shintolaisuudessa on pappeja, joiden tehtävä on suorittaa uskontoon kuuluvia rituaaleja. - Shintopappien pukuun kuuluu korkea musta hattu sekä viittamainen päällystakki. - Paperisella viuhkalla he suorittavat siunauksen ja pyhityksen erilaisille asioille. - Temppeleissä voidaan viuhkalla pyhittää uhratut asiat, kuten riisi tai hedelmät. - Lisäksi voidaan pyhittää avattu kauppa, perheen uusi auto tai rakennustyömaan pohjatöitä varten räjäytetty kuoppa.

Pyhäkössä kävijät voivat jättää tervehdyksensä, toiveensa ja rukouksensa tiedoksi kameille kirjoittamalla ajatuksensa puulaattaan ja ripustamalla sen erityiseen pyhäkössä olevaan telineeseen. - Viestin voi myös kirjoittaa paperille ja sitoa sen temppelialueella aina kasvavaan pyhään Sakaki-puuhun.

Levinneisyys

Vaikka shintolaisuuden kannattajamäärä, vähän yli 100 miljoonaa ihmistä. - Vaikka se rajoittuu vain Japanin saarivaltioon, kuuluu se silti maailmanuskontojen joukkoon.

Lähteet: